Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Geniální páter Ferda: Další vzpomínky na zázračného léčitele. Pohnutý život, dar Boží a tisíce uzdravených. Další recepty a praktické rady

Geniální páter Ferda: Další vzpomínky na zázračného léčitele. Pohnutý život, dar Boží a tisíce uzdravených. Další recepty a praktické rady

15. 8. 2015

Tisk článku

Erika Magdalena Hájková se v druhém pokračování vrací ke vzpomínkám na sušického kněze, který byl jedním z největších léčitelských „talentů“ 20. století v rozměrech celosvětových, a přináší některé jeho další pozoruhodné recepty.

Minulý článek o páteru Františku Ferdovi, „zázračném léčiteli“ ze Sušice, vyvolal velký ohlas. I dnes proto přinášíme našim čtenářům několik jednoduchých a prokazatelně fungujících receptů slavného českého uzdravovatele. Nejprve však znovu pár slov o panu páterovi osobně:

Dostáváme děkovné a pochvalné reakce – především od lidí ze Sušicka, kteří pana pátera znali, navštěvovali, jimž pomohl, ale i dalších. Jeden z těch, kteří měli tu čest ho poznat, vyprávěl, jak byl pan páter nikoli pouze u prezidenta Svobody, ale dokonce léčil prý i Brežněva.

Tuto informaci momentálně nemáme jak ověřit, dobře by však charakterizovala samozřejmost, s jakou se páter Ferda podjal uzdravování bez ohledu na to, jestli pomoc potřeboval "pán, nebo kmán". Nedělal z léčení politiku, prostě pomáhal tam, kde to bylo potřeba. Neprovozoval jej jako živnost, ale jako křesťanskou službu. Současně si ovšem (právě proto) byl natolik jist vlastními extrémně nekonvenčními závěry, že nebýt „drobnosti“, spočívající v absolutně přesných diagnózách a jednoduchých receptech, které prostě pomáhaly, mnozí by byli v pokušení uvěřit, že se páter v dlouholetém komunistickém vězení jednoduše – tak trochu zbláznil. 

Vzpomínka

Přesto byla jeho práce natolik přesvědčivá, že se z původních skeptiků brzy stávali nadšení a vděční pacienti. Jak vzpomíná jeden z nich, pan profesor Jaroslav Pruner:

„S panem páterem Ferdou jsem se seznámil v roce 1978 prostřednictvím manželky. Zpočátku jsem schopnosti pana pátera posuzoval s nedůvěrou. Postupem času při častých návštěvách jsem si ověřoval, že jsem se trapně mýlil. V době, kdy pan páter dlouhodobě léčil manželku, jsem se s ním setkával téměř denně. Tato setkání byla pro mne nejúčinnější „výživou“ duše.

Diagnostické a léčitelské schopnosti pana pátera, jeho nazírání na onemocnění a léčení (pouze bylinami) se vymykaly ortodoxnímu chápání, myšlení prostých lidí, alei i odborníků medicíny a psychologie. Mám trvalý pocit, že jeho názory na zdravotní problémy nebyly dosud plně využity, protože dalece předběhly současnou dobu.

Čtěte ZDE: Záhadný František Ferda: Jasnovidec, který uzdravoval "vědě navzdory". Vězněný kněz, u něhož později stáli ve frontě na vyléčení i jeho věznitelé. Přinášíme originální recepty pro každého

Veškeré diagnózy formuloval srozumitelně, stručně, přesně a v písemné formě. Na příčinu onemocnění byl schopen „podívat se“ do minulosti pacienta až o sedm generací zpět!

Při našich setkáních vyprávěl pozoruhodné, kuriózní příběhy - některé komické, tragikomické, ale též velmi smutné, zvláště u dětí. Uvedu dva případy diagnóz, které pan páter vyřešil v nepřítomnosti pacienta.

Jednalo se o přítele z Itálie, který v té době ležel ve vážném zdravotním stavu na klinice v Římě. Pan páter nežádal žádné informace o jeho onemocnění (osobně neznám jediný případ, že by požádal o jakoukoli informaci o zdravotním stavu pacienta, pouze se formálně zeptal na jméno a město. Za necelých třicet minut měl veškeré údaje o stavu mého přítele, včetně léků, které dotyčný užíval. Navíc zjistil u pacienta černou žloutenku (alergii na hovězí maso), kterou lékaři na klinice nezjistili. Pamatuji si, že když skončil jakoby se provinile usmál a řekl, aby diagnóza byla podle jeho představy, musel by na delší dobu odjet do Itálie a studovat tam místní flóru.

Ukázka originálního záznamu:

Diagnóza vypracovaná pro mého přítele

Luigi Mengoni

Diagnosa: allergie na hovězí maso - z toho černá žloutenka. Allergie na křen a hořčici - z toho paralysa agitans II. stupeň - předráždění bílé mozkové hmoty /Thalamus/ Nedostatek fosforu - špatné léky.

Obklady: na játra: 20dkg tvarohu /může být ovčí/ 20 dkg cibule pokrájet + 3 lžíce křenu smíchat zabalit do kalika přiložit na 2 hodiny. 3 x to udělat.

Na slezinu v levo pas: 10 dkg tvarohu, 3 stroužky česneku rozetřít + lžíci křenu smíchat přiložit na 2 hodiny, 3 x to udělat.

na ledviny: 20 dkg tvarohu, 20 dkg cibule, 3 lžíce křenu smíchat přiložit na 2 hodiny pod lopatky, udělat to 3 x

Mazání: 5 lžic křenu, 3 lžíce semene hořčičného, 4 stroužky česneku, 3 lžíce kmínu do 2 litrů; 10 minut vařit pak smíchat s půl litrem lihu asi 40% a pak tím potírat denně krk páteř hlavu břicho stehna. Opakovat tuto várku asi 5 x.

Koupel celou v odvaru: hrst jasanových větviček - třezalky - 4 lžíce křenu 4 lžíce hořčice semene, dubových větviček řebříčku do 4 litrů, 10 minut vařit, vlít do koupele, dotočit vodu na 20minut. 2 x týdně,  koupel dělat po 6 neděl.

Čaj: lžíci řebříčku, šalvěje, 5kuliček nového koření, lžíci jasanové kůry mladé a třezalky do 3/4 litru; 8 minut vařit, denně pít 3 neděle.

Možno použít švýcarský výrobek: firma: Lapidar 8 = pilulky z bylin.

Dar Boží

V případě ruského děvčátka pan páter vyřešil během dvaceti minut kožní onemocnění z domácího zvířátka a zároveň i léčebný postup. Obě diagnózy byly potvrzeny dopisem jako naprosto přesné.

Poslání pana pátera Františka Ferdy - pomoc trpícím, bylo výjimečné, neboť bylo darem Božím.

Ztotožňuji se s názorem PhDr. Zdeňka Rejdáka, bývalého prezidenta mezinárodní psychotronické společnosti, že jasnovidnost pana pátera Františka Ferdy byla ve dvacátém století zcela výjimečná.“

Kde se tak výjimečné schopnosti vzaly? Samozřejmě, že má pan Pruner pravdu, jde o dar: na mysl přichází sv. Pavel, jenž v Prvním listě Korintským píše: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu…  někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu…“(1 Kor, 12, 4-9)

Život otce Ferdy

Přesto je zajímavé zkoumat život neobyčejného léčitele a hledat v něm, kudy ke svému poslání přišel. Následuje opět citace z jedné ověřitelně autentické (a nedostupné) knihy páterových přátel ze Sušicka:

„Třicetiletou válkou nastal velký úbytek obyvatelstva a na panství Spálené Poříčí bylo zřízeno několik velkostatků. Mezi nimi to byl i dvůr Dražkovice, dva kilometry na jih od Poříčí, v místech zaniklé vsi. Zde se stal kolem roku 1900 šafářem Josef Ferda, jeden z rodu toho jména široce rozvětveného „po meči i po přeslici" na Spálenopoříčsku. Zde se narodil 31. března 1915 syn František.

Vlivem laskavé výchovy rodiny a zejména matky Barbory, rozené Tirpeklové a za přispění moudrých příbuzných, vyrůstal v bystrého a chápavého chlapce. Neustálý pohyb mezi domácím zvířectvem a kontakt se zkušenými kočími, pasáky, dojičkami mu možná vnuknul zatím nejasný pocit, že oči zvířat i lidí mají vlastnost naznačovat stav těla - nemoci i zdraví.

Při polních pracích a pohybu po mezích, polích, lukách i pastvinách, se seznamoval s různým „bejlím“, které prostí lidé znali jako léčivé. Blízké lesy i háječky, aleje ovocných i ostatních stromů podél cest, sbírání lesních plodů a hub mu otvíralo další přírodní prostředí s neméně prospěšnými rostlinami - bylinami.

Později každodenní cesty do obecné školy do Poříčí a zejména vliv dobrých venkovských kantorů opět rozšiřoval chlapcovy obzory i vztah k učení a lidem z širšího okolí. Přes širokou škálu těchto praktických znalostí z útlého mládí je zřejmé, že páter František Ferda musel mít ještě cosi navíc.

Vězení a tisíce uzdravených

Na kněze byl vysvěcen v roce 1939 a působil na Sedlčansku. Snad právě tyto mimořádné duševní schopnosti, zjednodušeně řečeno „vidět do člověka“ a mimořádná zbožnost vadily v době totality a přivedly pátera Františka Ferdu do vězení. 20. února 1951 byl zatčen a v pro­cesu s dalšími faráři odsouzen na doživotí. Ve věznicích v Ostravě, Opavě, Mírově, Jáchymově a Valdicích, strávil přes devět let, až do amnestie 11. května 1960.

Čtěte ZDE: Horké léto a sauny místo tramvají: Antiperspiranty mohou zabíjet. Jak nepáchnout a nedostat rakovinu? Recepty na jednoduché a levné domácí deodoranty. Proč je fajn mít doma Zloděje?

Z věznění vedla jeho první cesta do jemu milého Spáleného Poříčí ke spolužákům a dobrým přátelům. Zde se za určitou dobu natolik duševně i tělesně zotavil, že se mohl zapojit do nového života. Bylo mu po propuštění z vězení dovoleno vrátit se ke kněžské službě až po nuceném pracovním nasazení v pivovaru v Plzni.

Páter František Ferda byl charizmatickou osobou. Během léčitelského působení jej navštívily tisíce lidí. Všichni vzpomínali s vděčností na jeho nezištnou obětavost, vlídnost i na humor.

V roce 1969 začíná působit jako duchovní správce v domově důchodců v Újezdci u Klatov. Od roku 1978 se již plně věnoval léčitelství ve svém domku v Sušici. S Dr. Zdeňkem Rejdákem spolupracoval na mnoha diagnostických experimentech. Zpracované receptury z bylin najdeme v mnohé literatuře i soukromých poznámkách vděčných pacientů, kteří se díky poučení od pátera Ferdy uzdravili.

Páter František Ferda dožil svůj život v Sušici, v neděli 7. července 1991. Jeho mimořádnou obětavou činnost vysoce ocenil v kondolenčním dopise i sám kardinál František Tomášek.

Páter František Ferda je pochován na hřbitově v Sušici. Jeho učení a rady zůstávají v mnohých vděčných vyléčených pacientech dodnes.“

Slova otce Ferdy

Než přineseme několik receptů, dejme slovo samotnému páterovi (text je převzat z jeho přednášky k lékařům z 80. let):

„Člověk je součást živé přírody. Co je v něm, je též okolo něho - dobré i zlé. Nemoc i lék bývají často vedle sebe. Největší vliv na zdraví člověka má především jídlo a pití. Život je závislý na dobré krvi a dostatečném množství krve. Krev je ovlivněna především jídlem a pitím, čili dietou. V běžném jídelníčku jsou jídla dobrá, ale jestliže se jich člověk přejí, stávají se pro něj jedem.

To je význam slova alergie. To znamená otrava dobrou věcí - alos ergos - jinak jednám. Například cibule, jestliže se jí někdo přejí, pak ztrácí červené krvinky, nadměrným užíváním česneku - bílé krvinky. Přejídáním se ořechy nastává křeč. Krevní tlak skáče. Užíváním másla ztrácí kyselinu křemičitou, je malátný. To platí i pro nadměrné požívání ovoce, způsobuje poruchu v rovnováze srdečního cukru. Cukr ve fruktóze se zdržuje v játrech, tím klesá hladina cukru v krvi a nastává kómatický stav, není palivo pro svaly a kolem poledne dotyčný zemdlí nebo omdlí. Stejně tak to platí o jiných jídlech, která jsou běžná.

V současné stravě nacházíme i otravné látky, například barevné cukroví, různé esence - rum, kofola nebo různé přísady do mléka a masa, šunka obsahuje sanytr, salámy dusičnany, párky arsen z telecího masa. V sýrech je velký obsah síry. Toto všechno poškozuje krevní obraz.

V prvé řadě je nutno správně stanovit diagnózu, což je nejobtížnější záležitost pro úspěšné léčení. Žádný aparát nemůže bezpečně stanovit příčinu onemocnění. Například malé dítě má málo červených krvinek, může to být dědičné, protože některý z jeho předků měl až příliš rád vuřty s cibulí. Nebo med, který obsahuje fruktózu, glukóza může způsobit stav bezmocnosti.

Cukr se zastaví v játrech a nastává kómatický stav, dítě omdlévá. Důvodem nemusí být užívání medu, ale stačí, že předkové pěstovali včely, v domácnosti se hodně užívalo medu a u dítěte automaticky vznikla alergie na med. Dokonce jsem zjistil, že i fluidálně za domkem ovlivňoval záchvaty bezmocnosti u malé holčičky. Záchvaty přicházely denně, v červenci a srpnu až třikrát za den, v době, kdy medník byl plný medu. Bohužel žádný aparát, laboratoř nezjistí příčinu těchto problémů, tyto problémy může řešit pouze jasnovidná metoda.“

Jednoduché recepty

Na jakékoli problémy páter obvykle – kromě vyvarování se škodlivým vlivům, za něž mimo potravin považoval i barvené látky (nedoporučoval například ani džínovinu, zvláště v těhotenství), doporučoval několik jednoduchých receptů. Jejich základem byly cibule, koření, dubová kůra a další byliny. V příštím článku je přineseme v plném znění.

Samozřejmě, že osoby, nenadané páterovým jasným zrakem, budou ze začátku váhat, které obklady dát kdy. Potom můžeme doporučit – mimo zkoumání dostupné literatury a vzpomínek pamětníků – například následující přesné recepty na čaje a odvary a další jednoduché pokyny.

Všeobecné pokyny

Veškeré čaje, obklady, odvary, koupele je nejlépe připravovat z čerstvě natrhaných bylin. Byliny sbíráme nejméně 20 metrů od silnic. Sušíme pro zimní období. Skladujeme maximálně jeden až jeden a půl roku v suchém a dobře větraném prostředí.

Dubovou kůru bereme ze stromů 8-10 let starých. Nejkvalitnější jsou konce vyzrálých větviček. Pokud loupáme kůru, tak z větve, která je silná jako palec dospělého člověka.

Čaje se vaří 6-8 minut. Ihned se slijí. Čistící čaje je vhodné popíjet během dne.

Spárování bylin se týká pouze mateřídoušky a pelyňku. Do vařící vody dáme bylinu, poklopíme pokličkou a necháme odstát 6 minut, potom slijeme:

 • Mateřídouška - 1 lžíce do 3/4 litru vody.
 • Pelyněk - 1 kávová lžička do 1/4 litru.

Angína

Páter Ferda rozeznával tři druhy angín: angína bez horečky, angína s horečkou, hnisavá angína.

Postup léčby - 20 dkg syrové cibule nakrájíme na kostičky, dáme do čisté gázy, přiložíme na krk, na dvě hodiny na noc. Opakujeme do vymizení bolesti.

Angína s horečkou

Do dvou litrů vřelé vody dáme hrst pelyňku - ne z lékárny. Šest minut necháme odstát poklopené, poté scedíme, namočíme čis­tou bílou plenu do odvaru, který je příjemně teplý, přiložíme na mandle, na 10 minut. Toto opakujeme 5x za sebou. Potom nakrájíme 20 dkg syrové cibule opět na kostičky, zabalíme do gázy, přiložíme na krk, na dvě hodiny. Obě tyto procedury opaku­jeme i příští den.

Hnisavá angína

20 dkg nakrájené cibule + 3 lžíce anýzu, 1 lžíce vody, podusíme 2-3 minuty, až cibule zesklovatí, přiložíme na krk, na dvě hodiny. Nový obklad uděláme za čtvrt hodiny, opět na dvě hodiny. Můžeme i opakovat.

Součástí léčby všech třech typů angín je čaj - 1 lžíce dubové kůry, (ne z lékárny), lžíce citrónové šťávy, lžíce rozstrouhaného kořene petržele, může být i nať, dáme součas­ně do 0,5 I vroucí vody a vaříme 6-8 minut. Čaj pijeme 6 dní každý den.

Šlachy a svaly

Na únavu šlach a svalů - zánětů - doporučo­val pan páter toto mazání: 2 litry vody, 10 lžic kmínu, 5 lžic nas­trouhané mrkve, 5 stroužků česneku. Tuto směs nasypeme do vroucí vody a 10 minut vaříme. Poté scedíme, necháme vych­ladnout a konzervujeme půl litrem čistého alkoholu - slivovice. Denně vtíráme do rukou, nohou. Osvědčené mazání pro ty, kteří zatěžují tyto partie.

Klíště

Na klíšťata doporučoval pan páter tinkturu z třezalky - do 100 ml 40% alkoholu, nejlépe moravské slivovice, dáme asi 40-50 kvítků třezalky. Tři týdny louhujeme v temnu. Touto tinkturou klíště opakovaně zakapáváme, až se uvolní.

Čtěte ZDE: Britští vědci uznali: očkování nefunguje. Mladá lékařka našla důkazy. Odpůrkyně vakcín je českou Lékařkou roku. Ničivý stroj farmabyznysu jede vesele dál

Čištění zubů

Doporučoval výhradně zubní pasty bez fluoru! Vhodné pasty jsou s propolisem. Osvědčený je prášek z usušené komonice a přesIičky.

Ošetření ovoce

Na tropické ovoce doporučoval potřít ovoce octem - 20 minut nechat působit a potom spláchnout čistou vodou, na zdejší ovoce doporučoval hrst pelyňku do 3 litrů vroucí vody, 10 minut odstát, přiklopené po vychladnutí ponořit ovoce do nálevu na 20 minut, protože ovoce po sklizni zpravidla do třech dnů dostane plíseň.

Různé praktické rady

 • sýry jíst tvrdé - tavené nekonzumovat
 • častá a nadměrná konzumace pepře muže vést ke vzniku rakovinného procesu, především u tlustého střeva a konečníku. Pepř je pochutina, kterou lidské tělo nedokáže rozložit
 • pelyňkový odvar je na čištění poranění - desinfikuje
 • fenykl je dobrý při kuchyňských úpravách hovězího masa
 • při vaření nových brambor je nutné dát přesličku
 • při vaření starých brambor je nutné dát kmín a fenykl
 • hlávkové zelí je nevhodné, plynatí a má negativní působení na malý mozek - bývají závratě
 • fazole jsou prevence proti cukrovce a rakovině
 • čekankový čaj působí blahodárně na žlučové cesty
 • káva z čekanky společně s žitovkou, směs zvaná melta, posiluje imunitní systém
 • při nízkém krevním tlaku čichat česnek
 • čistá slivovice je vhodná na zevní potírání ledvin - prokrvuje
 • modřiny je nutné likvidovat syrovou cibulí - hrozí nebezpečí rakoviny, cibuli přiložit na 2 hodiny
 • čaj z máty zvyšuje krevní tlak. Odvar z heřmánku je blahodárný na chlorovanou vodu - potírat ruce a obličej
 • rozemlít žito do kávy pomáhá čistit krev
 • zásadně nevařit v hliníkovém nádobí
 • vařit v nerezovém nebo smaltovém nádobí
 • vratič - do koupele, proti hemeroidům
 • dubová kůra - čaj je vhodný na hemeroidy (dubová kůra váže chemikálie a olovo)
 • koupel z řebříčku je na pásový opar, potom potírat lesním medem
 • na antibiotika je čaj z anýzu a dubové kůry
 • šalvěj lékařská - čaj na zánět ledvin, vhodné i do koupele
 • šalvěj kuchyňská - je dobrá při pečení vepřového masa, přiložit čerstvé listy
 • přeslička váže oxidy kovů - olovo, síru, barviva - zejména modré
 • česnek váže dehty
 • třešně snižují krevní tlak, totéž pomeranče
 • třešně snižují hladinu adrenalinu
 • na vznik cukrovky má vliv konzumace velkého množství cibule, jablek, švestek, slepičí polévky
 • květák absorbuje z ovzduší kobalt - omezit konzumaci
 • živočišné bílkoviny jsou pro organizmus nevhodné
 • tetracyklin působí škodlivě na tlusté střevo
 • penicilín působí škodlivě na žaludek
 • prášek z komonice, šalvěje a přesličky je proti paradentóze
 • na sanytr v uzeninách je vhodné pít čaj z dubové kůry
 • odvar z planých jeřabin nebo větviček, je vhodný do koupele, při nachlazení z průvanu
 • gázu po obkladech propereme v jádrovém mýdle
 • mikrovlnná trouba do kuchyně nepatří, ničí hodnotné látky potravin
 • při pečení používáme hřbetní sádlo nebo olivový olej
 • rostlinná strava by měla převažovat nad živočišnou, týká se to i mléčných výrobků

(S páterem Ferdou a jeho recepty se setkáme ještě jednou příští sobotu.)Tagy článku

Doporučujeme

Bývalý spolupracovník WHO a fondu Billa Gatese: Vakcinace proti omikronu povede ke katastrofě. Špičkový vědec a spoluvynálezce mRNA vakcín ve svém dopise volá po okamžitém zastavení očkování proti koronaviru

Bývalý spolupracovník WHO a fondu Billa Gatese: Vakcinace proti omikronu povede ke katastrofě....

Tichá střelba s tlumičem: Nejde jen o bezprostřední následky vakcinace. Likvidace přirozeného imunitního aparátu. Koordinovaný strach - Injekce - Potlačení přirozené imunity - Mírné infekce - Hromadná smrt. Podaří se?

Tichá střelba s "tlumičem": Nejde jen o bezprostřední následky vakcinace. Likvidace přirozeného...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky