Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Rittigové a spol. už nespravedlnosti neuniknou. Vzetí do vazby je napříště jisté. Státní zastupitelství získalo zkušenou posilu: Pryč s buržoazními soudci!

Rittigové a spol. už nespravedlnosti neuniknou. Vzetí do vazby je napříště jisté. Státní zastupitelství získalo zkušenou posilu: Pryč s buržoazními soudci!

24. 3. 2014

Tisk článku

Michal Fraiman získal prostřednictvím škvíry v časoprostoru vzkaz prokurátora JUDr. Josefa Urválka, který zaslal svým soudobým pokračovatelům pracovní zdravici

Soudružky a soudruzi státní zástupci,

nestává se často, abych pocítil potřebu znovu pozvednout hlas z oněch zlatých časů naší spravedlnosti, kdy i já sám, jsa údem revoluční dělnické třídy, jsem bojoval s všemožnými spiklenci, zaprodanci, zrádci a jejich přisluhovači.     

Nesmírná hrdost nad výsledky vaší práce, která mne v poslední době zaplavila, mne však nutí navzdory zákonům plynutí času znovu a společně s vámi zvolat: jménem všeho lidu, za lepší, za krásnější republiku!

Vaše neústupnost, s jakou svádíte nelítostný boj kupříkladu se členy ilegálního protistátního jízdenkového centra, mne jen utvrzuje, že v tomto jste statečnými syny Karla Vaše a odvážnými dcerami Ludmily Brožové.

Jsem pyšný na to, s jakou neohrožeností nesete ve vašich dobách tíživý prapor našeho nelehkého řemesla.

Čtěte ZDE: Praktický rádce pro volbu povolání: Co říci dítkům školou povinným, až se zeptají: "čím budu?" Horor o rodinném prokletí - se šťastným koncem

Učím se z vašich metod

Nesmírně obdivuji vaše novátorské metody, které by jistě bývaly poučné i pro moji práci. I když kupříkladu navrhnout soudu vazbu obviněného s odůvodněním, že soud právě de facto konstatoval neexistenci vazebního důvodu, jak jste to nedávno učinili vy s rittigovskými zrádci, by patrně i za mých zlatých časů pokrokové spravedlnosti narazilo na nepochopení.

Jsem rád, že vy se ve své době s takovýmito přežitky již potýkat nemusíte a že v otázkách spravedlnosti můžete důsledně uplatňovat třídní přístup. A především, že z nastoupené cesty boje s korupcí a klientelismem, těmito metlami svobodné republiky, těmito hanebnými hlízami na krásných květech vaší občanské společnosti, neustupujete ani tváří v tvář rozhodnutí vašich dosud maloměšťáckých, buržoazních a reakčně orientovaných soudů! Reakce, zdá se, nespí.

Ukažte všem!        

Proto i vy musíte zůstat bdělí a nesmíte zakolísat! Zůstávejte pevní a neoblomní. Nadále všem ukazujte, co jsou ti Rittigovci zač! Ukazujte všem znovu a znovu dnes a denně ty jejich podlé zdegenerované zločinecké tváře! Ukazujte jejich luxusní příbytky, jejich amorální a oplzlé maloměšťácké záliby ve světě nezřízeného luxusu všech těch jejich aut, jachet a šperků, který je na hony vzdálen světu našeho člověka.

Využijte síly pokrokového tisku a stále připomínejte tuny zabaveného zlata, které tyto chladnokrevné pijavice ukořistili z našeho společného krajíce, neštítíce se přitom podlého schovávání se za zrádné masky jakýchsi obchodních smluv firem z kapitalistické ciziny, za posudky maloměšťáckých soudních znalců a úskočné fígle s fakturami, které mají společně budit falešný dojem, že naši pracující o nic nepřišli. Bez ohledu na tyto reakční postoje zpátečníků neústupně trvejte na tom, že opak je pravdou. A že jste to vy, kdo ukradené zlato vrátí zpět dělníkům, rolníkům a pracující inteligenci.

Věřím, že státní zastupitelství v čele s Lenkou Bradáčovou a Ivo Ištvánem už ukázalo, že dokáže včas rozdrtit tuto zrádcovskou bandu. Veliký balvan byl odstraněn z cesty. Je uvolněna cesta k další výstavbě naší krásné vlasti.

Náš lid nemůže být dosti vděčen vrchním státním zástupcům Lence Bradáčové a Ivu Ištvánovi za to, s jakou prozíravostí a rozhodností soustavně maří zločinné úklady spiklenců o osudy republiky, všech těch Nečasů, Nagyových, Rittigů, Rathů a jejich přisluhovačů a pomahačů, a že naplňují skutkem svá slova o boji s korupcí a klientelismem.

Žádám pro všechny obviněné…aspoň vazbu!

Ještě žádnému z agentů a zrádců stromy u nás do nebe nenarostly a nenarostou. Ukažte i Rittigovi, jak se orlům stříhají křídla! Nakonec na každého z těchto lotrů dojde a každého stihne spravedlivý trest!

Dokončete naši práci! Buďte pevnější, bdělejší a pod vedením Ivo Ištvana a Lenky Bradáčové semknutější a veďte náš lid ke šťastné budoucnosti.

Dokončete svoji práci! Ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí spiklenci povstali, ve jménu občanské společnosti, proti níž se hanebně spikli, žádejte pro všechny obviněné trest smrti! (Promiňte, soudružky a soudruzi, nechal jsem se unést. To vy už bohužel nemůžete.) Tak teda aspoň žádejte pro všechny obviněné znovu vazbu!

Povstaňte a zařvěte na ty spící maloburžoazní soudce:

„Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst! Bez nejmenšího slitování! Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady! Nechť je zvonem volajícím po naší krásné vlasti k novým vítězstvím!!!“

Na potřetí to dopadne, i s tím Rittigem. Uvidíte.

Práci čest,

JUDr. Josef Urválek, 8. 6. 1950

Pozn. Výroky Josefa Urválka jsou citovány v autentickém znění z dokumentárních záběrů procesu s Miladou Horákovou publikovaných na internetu. Přes mrazivou autenticitu Urválkových slov má autor za to, že dnešní metody a někdejší rétorika toho stejného třídního boje k sobě neoddělitelně patří. Rozhodující by neměl být ani letopočet, ani to, zda jde o svobodu, práva a životy protistátních ilegálních spiklenců, kulaků či kmotrů, autorovu či vaši…

ppTagy článku

Doporučujeme

Vojna a mír: Kdybych byl Putin, choval bych se takhle hloupě? Eurosoudruzi a pisálkové lžou ostošest. Jen se snažíme medvěda vyprovokovat. Ostraha má volno? A proto, milé děti, prohrajeme

Vojna a mír: Kdybych byl Putin, choval bych se takhle hloupě? Eurosoudruzi a pisálkové...

Vlídná past: Nepodvolení vyhráli první bitvu. Válka ale teprve začíná. Povinné očkování jako test. Anšlus Rakouska č. 2. Naším osudem je protektorát. To už Fiala s bruselskou pětkou váhat nebude. Co teď: Normalizace, nebo vzpoura?

Vlídná past: Nepodvolení vyhráli první bitvu. Válka ale teprve začíná. Povinné očkování...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky