Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zneužití epidemie: Nebo její cíl? Nikdo nemá právo zakázat náboženské shromáždění! Náš kontinent ovládla kristofobie. Zase vraždit ve jménu světlých zítřků? Zrádci kolem nás se více odhalili. Těžké časy začínají

Zneužití epidemie: Nebo její cíl? Nikdo nemá právo zakázat náboženské shromáždění! Náš kontinent ovládla kristofobie. Zase vraždit ve jménu světlých zítřků? Zrádci kolem nás se více odhalili. Těžké časy začínají

30. 12. 2020

Tisk článku

Branislav Krasnovský cituje slova kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, kterého by donedávna málokdo podezíral ze vzpoury vůči novým pořádkům, jemuž však již evidentně došla také trpělivost

"Žádný civilní orgán nemá právo a oprávnění zakazovat shromáždění věřících za účelem uctívání Boha, přijímání Boží milosti a útěchy ve svátostech a slavení eucharistické oběti," - uvedl kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry.

 

Kardinál Gerhard Ludwig Müller tak reaguje na sílící antiklerikální útoky na církev a duchovenstvo v Evropě: "Brutální násilí vůči kněžím, řeholním sestrám a věřícím laikům, ničení kostelů a znesvěcování obrazů Krista a svatých se stává v Evropě a zejména ve Francii tradicí proticírkevního 'sekularismu' od velkého jakobínského teroru roku 1792."

Nové pronásledování

"Na sociálních sítích ve španělských levicových denících se otevřeně volá po vražděni španělských kněží a věřících, což však španělští policisté neberou jako nenávistné výroky. Mnozí kněží v Evropě se v rámci politické korektnosti stávají otevřenými zrádci církve a vlastního národa. I za pomoci cizích peněz, které financují sebezničení církve," uvedl kardinál Gerhard Ludwig Müller.

Církev, kterou Boží Syn Ježíš Kristus založil, je společenství Kristových učedníků. Církev čerpá z Boží milosti, lidé jsou hříšníci a potřebují Boží odpuštění a smíření. Neexistuje však žádná kolektivní vina, kterou se snaží církvi vtisknout nepřátelé křesťanství. Pokud katolík, ať kněz nebo věřící, udělá něco špatného, musí za to převzít morální a právní odpovědnost.

Volat však po odsouzení celé skupiny, jak se o to snaží dnes liberálové, progresivisté a nepřátelé Církve, je nepřijatelné. K podobným krokem se uchylovali komunisté i nacisté, kteří neuznávali důstojnost jednotlivce. Snahy hanobit Církev slovem i činem mají své kořeny v popření Boha a nenávisti k Bohu. To vedlo následně u mnohých komunistů, nacistů či liberálů k opovrhování lidmi, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu.

"Dnes musí katolíci snášet nejhorší nenávistné projevy v Evropě. Jsou oběťmi kristofobie na kontinentu, který nenávidí svou vlastní identitu v křesťanské tradici," - řekl kardinál. Pokud k tomu přičteme ještě cílenou a mnohými politikami podporovanou islamizaci Evropy, je zřejmé, že Církev a její členy opět čekají velmi těžké časy.

Čtěte ZDE: Účet pro Františka: 300 miliónů pronásledovaných křesťanů. Papež podporující džihád? Lhostejnost k islamizaci Evropy. Naši vůdci jsou zločinci. Falešná představa o islámu. Smrtelná rána pro nás všechny

Pozvednout hlavu 

Kardinál Gerhard Ludwig Müller se zmínil také o pandemických a hygienických omezeních, které zasáhly Církev velmi tvrdým způsobem. "V souladu s katolickým učením o státě uznáváme autoritu legitimní vlády a přijímáme opatření, která jsou nezbytná pro ochranu před hrozbami, ke kterým se řadí i současná epidemie. Žádný civilní orgán však nemá právo ani autoritu, aby mohl zakázat shromažďování věřících k uctívání Boha, přijímání Boží milosti a útěchy ve svátostech a slavení eucharistické oběti." 

Je zřejmé, že někteří proticírkevní vůdci zneužívají koronavirovou krizi na prosazení svého programu odkřesťanštění Evropy a Ameriky jak v srdcích lidí, tak i ve veřejných institucích katolické kultury. V takové těžké situaci by však měli biskupové katolické církve následovat příkladu svatého Ambrože, který statečně čelil všemocnému římskému císaři Theodosiovi Velikému. Milánský biskup měl dokonce odvahu říci římskému vladaři: "Císař je v Církvi, ne nad Církví." A císař mohl znovu přijmout svaté přijímání až když začal činit pokání v souladu s Ježíšovými slovy: "Odevzdejme císaři, co je císařovo a Bohu, co je boží." Katolík si nemá klekat před žádnou státní mocí nebo projevy ideologického fanatismu. Katolík si kleká jen v kostele a před oltářem.

"Naděje vkládáme do Boha, ne do lidských výpočtů o budoucnosti. Boží prozřetelnost vede dějiny k dobru i tam, kde v hlubokých slzavými údolích vidíme pouze temnotu a nebezpečí. Ale Kristus je světlo a dává nám sílu pouštět se uprostřed pronásledování světa a útěchy Boží. "Ježíš nám říká:" Já jsem světlo světa. Kdo půjde za mnou, nebude kráčet ve tmě, ale bude mít světlo života," řekl kardinál.

"Věřící a praktikující katolíci by se měli konečně přestat obávat liberálů, progresivistů a levičáků, bez ohledu na to, jak vysoko jsou v církevní hierarchii. Nedejme se urážet a hanobit pod čím dál hanlivějšími označeními 'konzervativci' či 'pravičáci'. Opět se scházejme ve farnostech, náboženských společenstvích či diecézích. Vystupujme na sociálních sítích a v médiích hlasem rozumu a aktivní láskou zakořeněnou v Boží lásce k nám a naší víře v Lásku Trojjediného Boha!" doplnil ještě kardinál Gerhard Ludwig Müller.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Klasičtí levičáci již revoluci nestíhají: Utopisté versus ničitelé. Obrana populismu. Jižní Amerika se staví na zadní. Západ jako odstrašující příklad pádu do propasti. Kontrarevoluce odkud by ji nikdo nečekal. Pozabíjejí se sami?

Klasičtí levičáci již revoluci nestíhají: Utopisté versus ničitelé. Obrana populismu....

Revoluce frčí: Vyházíme operní pěvce, protože jsou bílí! Běda, jak se to někomu nelíbí. Seznamy a čisticí prostředky. Za chvíli nám nezbyde nic. Léčba covidem z optimismu a naivity? Ještě si je za pár dní budeme volit

Revoluce frčí: Vyházíme operní pěvce, protože jsou bílí! Běda, jak se to někomu nelíbí....

NEJČTENĚJŠÍ

Těsně před bombardováním: Lžou nám ráno, v poledne i večer. Proč nefouká vítr? Proč ještě nejsou v našich ulicích žluté vesty? Proud brzy nezaplatíme. Tajemný případ Izrael. Brzy u nás? Ostatně soudím...

Těsně před bombardováním: Lžou nám ráno, v poledne i večer. Proč nefouká vítr? Proč ještě...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky