Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velikonoce v Pákistánu: Namísto pomlázky upalování zaživa. Nenávist součástí školních osnov. Obohatí nás tato kultura? Západ: Křesťany přes palubu, muslimští vrazi vítáni! Jak dlouho ještě budeme slepí?

Velikonoce v Pákistánu: Namísto pomlázky upalování zaživa. Nenávist součástí školních osnov. Obohatí nás tato kultura? Západ: Křesťany přes palubu, muslimští vrazi vítáni! Jak dlouho ještě budeme slepí?

2. 4. 2018

Tisk článku

Rahat John Austin líčí každodenní realitu v Pákistánu, která je ještě o mnoho horší, než si většina z nás myslí, a ptá se, zda toto skutečně chceme zde v Evropě

Podle oficiálních výsledků sčítání lidu z roku 2017 má Pákistánská islámská republika 207,74 milionů obyvatel.

Obyvatelstvo země je z 96,28 % tvořeno muslimy a zbývajících 3,72 % tvoří křesťané, baháisté, buddhisté, hinduisté, Ahmadi muslimové, džinisté, Kalašové, Pársové a sikhové, kteří představují nemuslimskou menšinu Pákistánců.

Náboženské menšiny na území dnešního Pákistánu tvořily v době rozdělení Indie v roce 1947 téměř 23 % populace Pákistánu. Od té doby se však jejich počty nezvýšily a jejich relativní podíl na celkové populaci klesl na současných 3,72 %. Když tedy vzrostl v Pákistánu počet muslimů, proč nevzrostl také počet nemuslimů?

Těchto 23 % populace představuje miliony lidí. Kam tyto miliony lidí zmizely?

Každodenní muka 

Podle stejného sčítání lidu vzrostla celková populace Pákistánu od roku 1998 do roku 2017 o 57 %. Dá se tedy předpokládat, že nemuslimské menšiny by měly růst stejnou měrou. Místo toho však jejich počet nebezpečně poklesl.

Například hinduisté, kterých v roce 1951 bylo 12.9 %, dnes tvoří pouhých 1.6 % populace.

Tato čísla odhalují situaci menšin v Pákistánu.

Pokud jste v Pákistánu nemuslim, tak čelíte ve svém každodenním životě diskriminaci, nedostatku náboženských svobod, fyzickým a psychologickým mukám a nezbývá vám, než to akceptovat.

Je běžně slyšet, že některá dívka z křesťanské, hinduistické nebo jiné menšinové komunity byla znásilněna a zavražděna, nebo že byla násilně přinucena konvertovat k islámu. Člověk může být zavražděn davem za údajné rouhání. Někteří nemuslimští muži, ženy nebo děti jsou odsouzeni k smrti za údajné rouhání, kterého se nikdy nedopustili.

Muslimové pálí jejich domovy, pálí jejich modlitebny, pálí jejich svaté knihy, dokonce upalují zaživa jejich ženy a děti - a neexistuje přitom žádný zákon nebo trest, který by zabránil těmto zločinům a ochránil nemuslimy. Neexistuje nikdo, kdo by hájil jejich zájmy. Podle islámských doktrín má nemuslim hodnotu špíny, která musí být odstraněna ze země.

71 let od vzniku Pákistánu není autorovi tohoto článku znám ani jeden případ, kdy by byl někdo potrestán za vraždu, upálení nebo znásilnění nemuslimského muže, ženy nebo dítěte, nebo za spálení jejich modliteben, jejich domů nebo jejich svatých knih.

Čtěte ZDE: Islám se mění: K horšímu. Víra kulturně retardovaných fanatiků sloužících satanovi? Dobrá vůle je na ústupu. Jsou teroristé muslimští protestanté? Shovívavost není na místě. Ruské zkušenosti z Čečny

Peklo na zemi

Nenávist k nemuslimům je součástí školní výuky. Nenávist se učí ve vzdělávacích institucích na všech úrovních. Děti jsou v raném věku instruovány, že křesťané, židé a hinduisté jsou nejhoršími stvořeními a nepřáteli islámu, takže muslim musí vyrůst a bojovat proti nevěřícím.

Tato nenávist je tak hluboce zakořeněná, že nemuslim se nesmí napít vody z veřejného zdroje nebo se dokonce najíst v restauraci, pokud ostatní hosté vědí, kdo je: Muslimové si myslí, že nemuslimové jsou nečistí nedotknutelní (páriové) a prokletím země. Lidé mohou být zavražděni jen proto, že se dotkli sklenice vody (viz zde a zde).

Nemuslimové, zejména křesťané a hinduisté, prožívají peklo na zemi. Nemuslimské ženy a dívky jsou znásilňovány a násilně nuceny konvertovat k islámu. Toto je považováno za náboženskou povinnost k potěšení Alláha, boha islámu.

Situace menšin v Pákistánu se navíc zhoršuje - zhoršení naznačuje, že v Pákistánu vzkvétá nejhorší náboženský extrémismus. Tato situace byla nedávno potvrzena zprávami Pew Research Center a Open Doors USA.

Jejich zprávy uvádějí, že Pákistán je čtvrtou nejnebezpečnější zemí pro křesťany na světě, po Severní Koreji, Somálsku a Afghánistánu.

Stěžejním problémem je to, že média a mezinárodní společenství, zdá se, zcela ignorují skutečnost, že nemuslimové v Pákistánu jsou těžce pronásledováni místní společností, vládou a zejména zákony o rouhání, které jsou nesmírně nespravedlivé.

Mnoho muslimských fundamentalistických duchovních, politiků a dokonce i soudců Nejvyššího soudu často říká - veřejně ve státní televizi - že Pákistán byl vytvořen "muslimy a pouze pro muslimy" a že pro nevěřící v něm není místo.

Čtěte ZDE: Šok a slzy z Prahy: Co si Nor uvědomil při návštěvě Česka? Hořký pláč nad ztracenou vlastí. Evropské národy se řítí do zkázy. Za chvíli otupíte - a pak se divíte. Nevíme, co ještě máme. Braňme náš národ a kulturu

Případ Bibi

8. srpna 2017 předseda pákistánského Nejvyššího soudu Mian Saqib Nisar v projevu pro Multan Bar Council, radu právníků a soudců, zdůraznil, že nenáviděl hinduisty tak moc, že dokonce nechtěl jména nemuslimů ani vyslovit. Jeho řeč byla vysílána živě téměř všemi televizními stanicemi, a ani jedna televize neměla s jeho slovy problém. Pouze několik komentářů na Facebooku označilo názory pana Nisara za nepřístojné pro osobu, která zastává jednu z nejvyšších funkcí v zemi. Jakou spravedlnost tedy můžete očekávat?

Pan Nisar také odmítl dovolit paní Asii Bibi, křesťanské matce pěti dětí, která strávila deset let v cele smrti za rouhání, předběžné slyšení u soudu ve věci konečného odvolání jejího rozsudku smrti, vyneseného v důsledku soudního procesu, který byl hodnocen jako "nespravedlivý". Rita Panahi komentovala případ paní Bibi v australském Herald Sun následovně:

Paní Bibi pracovala na poli v úmorném vedru a byla požádána, aby přinesla vodu ze studny. Následně byla obviněna, že se dopustila údajného rouhání tím, že se napila vody z nádoby. Jiná vesničanka, která měla s Bibi konflikt, tvrdila, že Bibi "znečistila" nádobu a zdroj vody svýma nečistýma křesťanskýma rukama. Bibi byla obviněna ze "znečištění vody". "Výjimečně", vysvětlila Bibi, ve svých pamětech: 'Rouhání: odsouzena k smrti za hrnek vody', "jsem se rozhodla bránit se a neustoupit. Řekla jsem: 'Myslím si, že Ježíš by měl jiný názor než Mohamed.'" Ta žena jí odpověděla: "Jak se odvažuješ zpochybňovat Proroka, ty špinavé zvíře?"... "Dříve než dorazila policie, tak Bibi a její rodina čelili rozezlenému davu...". Mnoho obviněných z rouhání v Pákistánu nemá takové štěstí, jsou totiž zavražděni dříve, než jsou formálně obviněni."

Podle jiné zprávy:

"Mulláhové ji chtějí mrtvou. Vyhlásili odměnu od 10 000 do 500 000 pákistánských rupií (od 60 do 3 200 britských liber) pro toho, kdo zabije Asii Bibi. Mulláhové dokonce prohlásili, že pokud ji soud osvobodí, tak oni zajistí, že bude trest smrti vykonán."  

Horší než Norimberské zákony

Zákony o rouhání jsou velkým problémem pro menšiny, zejména pro křesťany. Tyto zákony jsou zneužívány k vyřešení problémů, jako jsou osobní záště, a to i v případě drobných sporů týkajících se peněz, pozemků nebo dokonce i dětských hádek. Dav nečeká na výsledky soudního procesu, dav vraždí lidi na místě. Upálí je zaživa, zničí jejich domy a modlitebny – to neplatí jen pro obviněného člověka, ale kolektivně i pro ostatní členy jeho komunity.

Ústava Pákistánské islámské republiky jasně ukazuje, že nemuslimové jsou občany třetí třídy, kterým je zakázáno ucházet se o nejvyšší správní funkce ve vládě. Každý důstojník musí před svým jmenováním povinně složit přísahu, že je muslim. Pro nemuslimy jsou vyhrazeny pouze podřadné a ponižující profese, jako je čištění odpadních stok. Noviny a další informační zdroje u určitých zaměstnání inzerují, že o ně mohou projevit zájem pouze nemuslimové.

Podle islámského práva šaría není dovoleno nemuslimskému muži si vzít za manželku muslimskou ženu. Nemuslim také nemá dovoleno svědčit u soudu proti muslimovi, protože jeho svědectví nebo tvrzení je považováno za nespolehlivé a zaujaté. Nemuslim se nemůže odvolat proti muslimovi před Federálním šariátským soudem. Pokud existuje soudní případ proti nemuslimovi, tak ten nemá dovoleno najmout si nemuslimského právníka. Účastníky soudního procesu mohou být pouze muslimští právníci a soudci.

Menšiny v Pákistánu a dalších islámských státech procházejí každý den peklem. Jak by při tom všem mohli uvažovat ještě o rouhání?

Čtěte ZDE: Západní Evropa: Transformace vlasti na nepřátelské území. Země jedna po druhé podléhají islámu. Proč tomu řada z nás napomáhá? Smrt Starého kontinentu bude násilná a bolestivá. Pamatujme, komu za to děkovat!

Toto chceme?

Dokonce i v případě, že se křesťanům rouhání neprokáže, mohou být stále ještě zavražděni rozzlobeným davem nebo zemřít v policejní vazbě. Nemuslimové mohou být také snadno odsouzeni soudem k smrti: i jediné obvinění nemuslima muslimem stačí k tomu, aby byl nemuslim "uznán" vinným.

Pákistánské vládní úřady nezajistily náboženským menšinám bezpečí. To je jeden z důvodů, proč náboženské menšiny, zejména křesťané a hinduisté, prchají z Pákistánu.

Orgány země mají obvykle podpořit a pomoci pronásledovaným lidem. V Pákistánu místo toho vládní instituce poskytují finanční prostředky pouze fundamentalistům a skupinám obyvatelstva, kteří se zabývají pronásledováním nemuslimů: tito pravověrní se považují za "Alláhovy" vojáky.

Například madrasa Haqania je rodištěm Talibanu a terorismu v regionu. Je známá také jako "Univerzita džihádu". Její studenti stojí v čele skupin, které se podílely na pumových útocích na kostely.

Nemuslimové obětovali Pákistánu mnoho. Na oplátku jsou za denního světla vražděni na veřejnosti, a nikoho to nezajímá. Jejich vrazi jsou oslavováni jako hrdinové, a to nejen širokou veřejností. Politici a soudci těmto vrahům u soudů líbají ruce a vzdávají jim čest.

Hájit svá práva nebo práva někoho jiného s sebou nese sebevražedné riziko. Můžete čelit obvinění z rouhání, být chladnokrevně zavražděn, nebo "zmizet". Zneužívání pákistánských zákonů o rouhání kritizoval například guvernér provincie Pandžáb pan Salmaan Taseer. Za to byl v roce 2011 zavražděn svým vlastním tělesným strážcem. Rashid Rehman byl právník, který přijal obhajobu obžalovaného z rouhání. Byl zastřelen dvěma muži, kteří vstoupili do jeho kanceláře a vydávali se za klienty.

Křesťanské organizace, zejména papež a Vatikán, nedokázali pronásledovaným křesťanům poskytnout žádnou naději.

Zveřejnění tiskové zprávy nebo zaslání nóty není dost. Papež skutečně musí přijít svým ovečkám na pomoc a formulovat strategii ochrany těchto pronásledovaných lidí v islámském světě. Všimli jsme si, že papež pilně vydává prohlášení za účelem zalíbení se islámu a radí Evropě, aby otevřela své brány muslimským radikálům.

Papež ignoruje, že tito muslimové pronásledují křesťany, kteří žijí v jejich zemích. Když se nemuslimové pokoušejí o útěk do Evropy, tak je tito muslimové vyhodí z lodí přes palubu a utopí je v moři. Mezitím naši křesťanští bratři zvou muslimy, aby přišli do Evropy a napadali nás, znásilňovali naše dcery a podřezávali nám krky.

Je to to, co si Vatikán a Západní svět skutečně přejí?

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Na Letné opět zahřmělo: Nepodvolených byly tisíce. Projevy, zpěv, odhodlání. Bude svážet násilím odpůrce k očkování covid-gestapo? Výzva k odporu a občanské neposlušnosti. Podpořte 20 statečných ve sněmovně! Kde příště?

Na Letné opět zahřmělo: Nepodvolených byly tisíce. Projevy, zpěv, odhodlání. Bude svážet...

Hra na kobliheň: Nemáme žádnou funkční vládu, zato dva premiéry. Jak dostat vzdorující do polepšovny? Do akce povolán Mimozemšťan Omicron. Vyřeší to válka ukrajinského komika? Rakety očkované nerozpoznají

Hra na kobliheň: Nemáme žádnou funkční vládu, zato dva premiéry. Jak dostat vzdorující...

NEJČTENĚJŠÍ

Ústavní soud: Nikomu nejsme povinni sdělovat, zda jsme očkováni. Hospody ani zaměstnavatel na tyto informace nemají nárok. Kdo vás k tomu nutí, dopouští se trestného činu. Vyvěste výrok ÚS v každé provozovně!

Ústavní soud: Nikomu nejsme povinni sdělovat, zda jsme očkováni. Hospody ani zaměstnavatel...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky