Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zednáři si notují s EU: Ještě více imigrantů do Evropy! Společné prohlášení lóží. Pohřbení naší identity je prioritou. Novodobé krédo bratrů se zástěrou: Imigrace nade vše!

Zednáři si notují s EU: Ještě více imigrantů do Evropy! Společné prohlášení lóží. Pohřbení naší identity je prioritou. Novodobé krédo bratrů se zástěrou: Imigrace nade vše!

1. 6. 2017

Tisk článku

Ivan Poledník komentuje nikterak překvapivé oficiální stanovisko svobodných zednářů k aktuální problematice ilegální imigrace do Evropy

O roli svobodných zednářů v převážně neblahém vývoji evropských dějin posledních staletí, stejně jako o jejich ideových základech, symbolice a dalších souvislostech toho byly napsány stohy - i na stránkách Protiproudu toho nebylo úplně málo. Celý fenomén je stále zahalen do mnoha nejasností, ti, kdo celou věc zkoumají a pokoušejí se o ní objektivně informovat, bývají zpravidla vysmíváni jako šílenci a spiklenečtí teoretici.

To, jak všichni dobře víme, je pro jejich znevěrohodnění daleko účinnější, než přímé umlčování či férová diskuse. Historický vliv na odkřesťanštění společnosti a lví podíl na jejím úpadku, stejně jako na rozvrácení a vnitřní i vnější diskreditaci především katolické církve a zakořenění předsudků vůči ní, má zednářstvo však zcela zásadní. 

Lze jen těžko říci, jaký reálný vliv mají současní svobodní zednáři sami o sobě na politiku a společenský vývoj. A není to ani tak podstatné. Onen průsečík zájmů, v němž se zpravidla pod pláštíkem humanismu páchá zlo, může mít různou kamufláž či vnější podobu, kořeny však vždy stejné. A právě svobodní zednáři, ať je jejich role či prolnutí s množstvím dalších vlivových uskupení jakékoli (zajisté však nikterak zanedbatelné), jsou společností symbolického až archetypálního charakteru, etalonem boje proti přirozenému společenskému řádu.

Motivem dnešních "moderních" řadových svobodných zednářů pro jejich členství v lóži může být ledasco. Od pofidérní společenské prestiže, kariérních důvodů, či touze po pocitu vlastní výjimečnosti, přes vnitřní touhu pomáhat v rovině charitativní až po skutečnou kvazináboženskou víru v takzvaného velkého architekta. S takovými jedinci se lze běžně setkat a nechat se jimi vysmát za údajné přeceňování vlivu jejich organizace, o němž sami buďto ani netuší, případně má jejich lóže v celém spletenci jen zanedbatelný vliv. Společný jmenovatel a ústřední odkaz jejich organizace je však stále jeden.

A proto také o nikterak překvapivém jednohlasném postoji svobodných zednářů k imigrační krizi, vyjádřeném na podzim 2015, napsaly na základě informací z listu Corrispondenza Romana mnohé portály, například CFN:

Jednota lóží

K imigraci si takřka každý v poslední době řekl to své. Rozdíl je však v tom, že někteří to mohou ventilovat ve velkém stylu v masmédiích, druzí pak jen v omezeném dosahu formálně zatím neomezeného internetu.

O slovo se přihlásili i svobodní zednáři. 28 zednářských lóží podepsalo oficiální prohlášení, čímž skrze svoji nevídanou otevřenost vrhají nové světlo na téma, které nyní drtí a ochromuje Evropu: fenomén nekontrolované imigrace. Jev, který vyhloubil nebývalou propast mezi elitami a lidem.

Mezi signatáři jsou lóže Grand Orient Francie, Velká lóže z Rakouska, Grand Orient Švýcarska, Velká lóže Francie, Grand Orient Belgie, Velká lóže v Belgii, Grand Orient Chorvatska, Grand Orient Irska, Velká lóže Itálie, Grand Orient Lucemburska, Grand Orient Polska, Grand Orient Portugalska, Grand Orient Řecka, Ženská velká lóže Turecka a mnohé další.

Nenutí evropské vlády současné imigranty pouze přijímat, nýbrž v budoucnosti jich přivést ještě více. Zednáři tím dokazují mezi sebou impozantní míru shody v pohledech na věc - od Turecka po Portugalsko, od Itálie po Irsko a Polsko. Tím dokládají faktické sblížení s oficiální strategií Evropské unie a většinou politických reprezentací jejích členských států. Je zde vyjádřená shoda záměrů mezi zednářstvím a politickými činiteli, jaká je pouze zřídkakdy takto veřejně potvrzena.

Čtěte ZDE: Evropská unie: Reálné dílo satana? Symboly mluví samy za sebe. Kennedy nebezpečí předpověděl. Magická číslovka 11. Příliš mnoho souvislostí popírá náhodu. Nová Babylonská věž přináší zkázu

Cíl je jasný

Pouze náhoda? O tom lze se zaručeným úspěchem pochybovat. Tato dohoda má cíl "pohřbení prvků, které jsou lidem společné - jako vlast, identita a národ", jak věc komentuje list Corrispondenza Romana.

Vysvětlení lóží bylo zveřejněno přes Médias-Presse ve Francii. Oficiální dokument lóží otevřeně volá po nespoutané imigraci a překonání "národního egoismu" blíže nedefinovanými "všeobecnými záměry" které by vyžadovaly "inovativní vítací politiku". Lóže nemluví pouze o "vznešených cílech", ale vyjadřují i varování: Pokud vlády neudrží své hranice v souladu se zednářskými požadavky otevřené, povede to k "rozdělením a konfliktům" a "oživení nacionalismu" v Evropě.

Bratři (a sestry) z lóží se při svých požadavcích neopírají o židovsko-křesťanské hodnoty Evropy, veškerý důraz kladou na "dodržování lidských práv", na nichž spočívá základ "hodnot solidarity a bratrství" zednářů - a tedy i Evropské Unie. Základy současného uspořádání Evropy sahají k lóžím z doby Francouzské revoluce a její Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, což vyvrcholilo ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN v roce 1948.

Evropské zednářstvo neříká jak má být nakreslen hranatý kruh, pokud bychom se měli držet neustále omílaného tvrzení, že zájmy imigrantů - a jejich stále větší příliv - jsou v souladu se zájmy evropských národů. Zednáři se spokojili s definicí obecného bodu programu, tzv. conditio sine qua non (nevyhnutelná podmínka): "Imigrace nadevše", píše Corrispondenza Romana.


Tagy článku

Doporučujeme

Chvála hranice: Děti už ani nevěděly, že jsme je měli. Průšvih znovu oživil &quote;čáru&quote;. Nepohodlné, komplikující. Zážitek od Mikulova. Když ještě bylo kam odsunout Němce. Nic není navždy. Hlídejme si domov

Chvála hranice: Děti už ani nevěděly, že jsme je měli. Průšvih znovu oživil "čáru". Nepohodlné,...

Laboratoř v Tbilisi: Vytvořil Covid-19 bažinný Pentagon? Únik informací o výzkumácích. Brání se USA i proti mimozemšťanům? Gruzínský rektální alpinismus. Breberky všeho druhu. Co třeba obrana po vzoru Izraele?

Laboratoř v Tbilisi: Vytvořil Covid-19 bažinný Pentagon? Únik informací o výzkumácích....

NEJČTENĚJŠÍ

Víme, kdy skončí korona-blbno: Jiný termín pro nás, jiný pro svět. Co přinese rudá mikina? Bude se vakcína losovat? Za vším hledej problémy dolaru. Čína ví své. MY také. Dobrá zpráva s nejasným pokračováním

Víme, kdy skončí korona-blbno: Jiný termín pro nás, jiný pro svět. Co přinese rudá mikina?...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky