Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Den heterosexuálního bílého muže: MUKLové dneška se bouří. Seminář v parlamentu podpořil Tomio Okamura. Společný jazyk nacismu, komunismu a feminismu. Návratu skutečných mužů fandí i skutečné ženy. Mají šanci?

Den heterosexuálního bílého muže: MUKLové dneška se bouří. Seminář v parlamentu podpořil Tomio Okamura. Společný jazyk nacismu, komunismu a feminismu. Návratu skutečných mužů fandí i skutečné ženy. Mají šanci?

14. 5. 2017

Tisk článku

Radek Pokorný přináší nečekaný důkaz toho, že ohrožený druh - bílí muži - přestávají mlčet také u nás, a informuje o vystoupení mužů a žen rozhodnutých postavit se bolševické genderové totalitě, což hlavní média pochopitelně chtějí veřejnosti zatajit

Součástí výroby Nového evropského člověka, základního sociálně-inženýrského experimentu stále ještě vládnoucích euro-atlantických elit, je likvidace tradičního mužského světa. Ten je jim, jako každá přirozenost, trnem v oku. Heterosexuální bílý muž je určen k likvidaci.

pp

Ohrožený druh

Právě tomuto tématu se věnoval seminář, který proběhl v parlamentu pod záštitou poslance Tomia Okamury (SPD). Den heterosexuálního bílého muže má přispět k tomu, aby příslušníci tohoto "ohroženého druhu" znovu aktivně prožili svou identitu jako muži i jako běloši. Jak řekl v úvodu předseda SPD, muži by měli být znovu tím, čím byli dříve, hybateli západní civilizace a ochránci svých žen. Že je podle něho vůbec o něčem ještě nedávno tak samozřejmém třeba mluvit, je důkazem, že se západní svět v základních rysech zbláznil.

O tom, že bílí heterosexuální muži jsou v současnosti opravdu ohroženou menšinou, promluvila i spisovatelka Věra Nosková, která se této problematice dlouhodobě věnuje. Kvůli ženské hormonální antikoncepci, jež se později dostává do kanalizace a odtud dál do pitné vody (čištěním je neodbouratelná) dochází totiž též k nevratným změnám v mužském genofondu a to do té míry, že se někteří muži stávají doslova samicemi. 

Čtěte ZDE: Válka proti chlapům: Co se to stalo? Od Zemana k Sobotkovi, od Klause k Fialovi, od Luxe k Bělobrádkovi. Proč je Putin sexuálním idolem ruských žen? Paruky a zubní rovnátka. Školy, které nenávidějí kluky

Muži kumulují většinu civilizační energie

Společnost si podle ní přestala vážit mužské odvahy a dovednosti. Ženská část společnosti si neuvědomuje, že muži kumulují ve světě velké množství energie. Jaderné elektrárny, plynovody, dopravní prostředky včetně letadel a lodí, to všechno jsou obory, které jsou stále ještě ovládány převážně muži. Bez jejich přirozeného talentu, umu a práce by se současná civilizace okamžitě zhroutila.

Jak připomněla Věra Nosková, toho, co dnešní muže ohrožuje, je mnoho. Muži mají stále větší problémy s plodností a také páchají častěji sebevraždy než ženy. Přeměna muže na domácího mazlíčka snižuje u mužů testosteron. Dochází tak k neřešitelné situaci, kdy ženy na jednu stranu chtějí mít doma soutěživého zdatného muže, ale svým jednáním a neochotou přijmout klasickou ženskou roli dělají z chlapů "bačkory".

Tento vývoj potom vede ovšem zase k nespokojenosti žen, takže klasická manželství stále častěji končí rozvody, které z velké části iniciují právě ženy. Dalším krokem je potom zpracování dětí tak, aby otce nenáviděly. Často dochází i k bránění stykům otců s dětmi, což potom vede k ovlivnění chlapců, kteří vyrůstají bez mužského vzoru a kruh ohrožení mužů se tímto uzavírá.

pp

Panelisté první části semináře: Michal Semín, Věra Nosková a Benjamin Kuras

Feminismus jako popření lidské přirozenosti

Spisovatel Benjamin Kuras se svou typickou "britskou" ironií připomněl, že s feministkami bývala dříve docela legrace - pokud se nebraly příliš vážně. Poukázal zejména na šílenou kampaň amerických feministek proti zvolení Donalda Trumpa, kdy se jejím hlavním symbolem staly ženské pohlavní orgány.

Michal Semín (místopředseda Akce D.O.S.T. a vydavatel časopisu TE DEUM) na to navázal, když mluvil o kořenech genderové ideologie, která vede k popření lidské přirozenosti. Největším nebezpečím je dle něho ovlivňování dětí na státní úrovni, zejména prostřednictvím pronikání feministických a multikulturních schémat do agendy ministerstva školství. "Hlavním bitevním polem je dnes škola". Pokud chceme bránit poslední zbytky přirozeného řádu, je třeba vzdorovat právě ofenzivě ve školství na kterou se současné feministky dlouhodobě zaměřují.

Michal Semín se na feminismus podíval z filosofického hlediska

Cestovatel Mnislav Zelený, který má například hluboké zkušenosti z pobytu mezi amazonskými indiány, poukázal na to, že tyto civilizace si oproti feminismem ovládanému Západu stále udržují přirozená pravidla a původní rozdělení mužských a ženských rolí. Takzvaný pokrok podle něho vnesl do západní civilizace nejen podobné úchylky jako je feminismus či multikulturalismus, ale rovněž značné změny v psychice západního člověka, v níž se už po řadu let projevuje degenerace.

Vytlačování

Mimořádně zajímavé vystoupení měla Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy. Na konkrétních faktech prokazovala, jakým způsobem dochází k diskriminaci mužů zejména ve vzdělávacím systému i na pracovním trhu. Vše začalo tím tím, jak postupně přibývalo "bílých límečků", tedy profesí, v nichž hraje významnou roli práce se symboly a schopnost komunikovat. Trh práce začal oceňovat verbální komunikační dovednosti, což se odrazilo ve školství, kde na tyto dovednosti postupně zesílil tlak. Tím se chlapci dostávají do nevýhody, neboť vyzrávají později, zejména pak jejich verbální schopnosti.

pp

Simona Weidnerová při své prezentaci na semináři 

Ženy tak podle Weidnerové postupně vytěsňují muže ze vzdělávacího systému i z trhu práce. Muži se poté izolují a vyhledávají fiktivní svět počítačových her a ztrácejí dovednosti, jimiž dříve byli schopni obstát ve společnosti. To potom vede k dnešní situaci: Aniž se o tom mluví, muži jsou fakticky ve všech oblastech společenského života znevýhodňováni.  

Společný jazyk

Filosof a lingvista Jiří Hejlek pak rozebral feminismus a s ním spojené trendy politické korektnosti z hlediska jazyka, který, jak vysvětlil, o původcích zničujících novodobých ideologií prozrazuje více, než by jejich hlasatelé chtěli. Stejně jako pro nacismus i komunismus je i pro feministické a pokrokářské hnutí typické vytváření nepřirozeného nového jazyka, pro který je typické ohýbání významů sdělení.

To se projevuje již v klíčových slovech gender či femina. Zatímco dnes se slovo femina používá pro feminismus, který jde proti základům lidské přirozenosti, původní význam slova je rodička či ploditelka, což je pravý opak toho, co feministky prosazují. Feminismus je dle něho v mnohém ještě zhoubnější ideologií než komunismus. Styčné body mezi nacismem, komunismem a současným feminismem a dalšími globalistickými ideologiemi jsou na znásilňování řeči nejlépe patrné.

Jiří Hejlek a jeho lingvistický pohled na feminismus

Převýchova

Právník a odborník na Evropskou unii Tomáš Břicháček pak na konkrétních příkladech ukázal, kam až jsou současní bruselští pokrokáři připraveni zajít. Ve svém tažení proti přirozenému řádu a na podporu genderismu, který tvoří jeden z opěrných bodů současné bruselské ideologie, směřují k celkové převýchově společnosti. Unijní legislativa je proto určována především takzvanou antidiskriminační agendou, která se jako červená nit táhne všemi obory.

Stohy popsaného papíru, kterými elitáři prosazují svou zvrhlou ideologii, jsou potom používány, jako kladivo na všechny, kteří se vzpouzejí bruselskému diktátu, včetně neposlušných vlád, pokud dostatečně rychle nezavádějí všechny totalitní prvky do legislativy jednotlivých států. Na genderové projekty se každý rok vynaloží v EU v přepočtu více jak 180 miliard korun.

Obrovské množství peněz slouží jak pro zkorumpování, tak pro zastrašování všech potenciálních oponentů. Převýchova společnosti probíhá podle klasických plánů globálního sociálního inženýrství. Od prosazování povinné rodičovské dovolené pro otce, až po brutální násilné začleňování ideologie genderismu do školských systémů jednotlivých zemí.

Čtěte ZDE: Zázrak v Chrámu: Jsem běloch, muž, Čech a křesťan. Nejsem PIN, ale člověk. Naše kultura se rozpadá a vymíráme. Hovoříme o míru, vyvážíme válku. Vládnou nám hráči rulety

Hnutí na obranu mužů

Genderismus se objevuje dokonce i v projektech, kde působí zcela absurdně, což Břicháček dokládal citacemi z mnoha evropských dokumentů. V jednom z nich se můžeme dočíst i takové perly: "Skutečné rovnosti mužů a žen nebude dosaženo, pokud se nebude aplikovat i v oblasti změny klimatu".

Evropská unie podle Břicháčka hodlá toto tempo pochodu do záhuby zrychlovat. Mohlo by se toto šílené tempo stát nakonec paradoxně nadějí pro záchranu diskriminovaného bílého muže? Není to vyloučeno. Akce konečně, zdá se, začíná budit reakci. A nejenom ve Spojených státech, kde "zrození bílého heterosexuálního muže" pomohlo výrazně ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

Muži se probouzejí také u nás. Ostatně seminář v parlamentu byl toho důlazem. Jeden z iniciátorů celé akce Ladislav Jakl, který spolu s Petrem Hamplem a Simonou Weidnerovou patří k zakládajícím osobnostem Hnutí na obranu bílých heterosexuálních mužů, poukázal v diskusi na to, že ve skutečnosti nejde o nic menšího než o svobodu jednotlivce, která je ve smrtelném v ohrožení v celé Evropské unii.

Bolševici minulosti zavedli pojem MUKL - muž určený k likvidaci. Ti současní na ně navázali. Jen to specifikovali rasově a "pohlavně". Jde jim především o bělochy a heterosexuály. BH-MUKL se však nechce bez boje vzdát.

Nemá velkou šanci. Ale naděje umírá poslední.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit. Alternativa proti zlu ihned likvidována. Jako dobytek na porážku? Výkupné za důstojný život

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit....

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si počneme (se) SPOLU ve V4? EU nezávislost nedopustí. Dobrá i špatná zpráva pro Ukrajince. Na křižovatce základních hodnot

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si...

NEJČTENĚJŠÍ

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder? Šance je veliká. Obětuje Miloš Zeman v partii dámu? Nemocný, nikoli bezmocný. Babiš na Hrad! I ČT už otáčí. Kdy začne bombardování?

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky