Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Chobotnice je neporazitelná: Centrum zla leží na ostrovech. Turecký intelektuál: Vím, kde je mozek a kde svaly NWO. Mezinárodní organizace a tajné služby za jediným cílem. Zcela jiná realita pod svitem půlměsíce

Chobotnice je neporazitelná: Centrum zla leží na ostrovech. Turecký intelektuál: Vím, kde je mozek a kde svaly NWO. Mezinárodní organizace a tajné služby za jediným cílem. Zcela jiná realita pod svitem půlměsíce

24. 3. 2017

Tisk článku

Adnan Oktar nám umožní nahlédnout zcela odlišnýma očima na příčiny a souvislosti napjaté situace ve světě, a jakkoli s jeho východisky nemusíme souhlasit, je dobré se s nimi seznámit - koneckonců i ve světle teroristického útoku v Londýně

Veškeré zlo světa mělo vždy centrální řízení. Iniciátoři válek vykonávají jen to, co jim předkládá jejich vedení, které přijímá rozkazy z jednoho centra. Zlo se podobá osmi chapadlům chobotnice. Zdá se, že veškerá moc vychází z extrémně pohyblivých a silných chapadel pohybujících se na první pohled chaoticky.

Nicméně tato chapadla jsou řízena vysoce rozvinutým mozkem. Mozek odešle příkaz a chapadla, v dokonalé souhře, i přes zdánlivou nahodilost pohybů, směřují k zadanému cíli. Zlo má pevnou hierarchickou strukturu jako pyramida, kde všechny úrovně jsou podřízeny vševidoucímu oku toho, kdo je na vrcholu.

Porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je prakticky nemožné. Jedinou metodou v tomto nelehkém zápase je ideový a ideologický boj s centrálním mozkem, který kontroluje, řídí, dává rozkazy a má poslední slovo. Toto zlo velmi obratně hasí ohniska odporu, zatímco skrývá svou pravou tvář, rafinovaně, s využitím všech výhod pobytu ve stínu. Není vidět, kdo stojí na vrcholu pyramidy, kdo je mozkem tohoto zla, bojovat s ním je proto bez užitku. Pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla ...

O středu světového zla se dnes mluví všude a často, na jeho obsazení je uváděno mnoho kandidátů. Jde o stínovou vláda USA a Izraele, NATO, EU a OSN, CIA, Mossad, Gladio, různé tajné společnosti, ilumináty, svobodné zednáře, "Skull and Bones" (Lebka a kosti), rosenkruciány, templáře, finanční magnáty Wall Street, ropné trusty, nadnárodní korporace ovládající světovou ekonomiku. Ale to jsou jen odnože systému, chapadla chobotnice, nižší úrovně pyramidy.

Praktiky centra světového zla

V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, misantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi, představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti.

Stínová vláda v Británii byla hlavním kolonizátorem, agresorem, distributorem drog a otroků v novověké historii světa. Východoindická společnost téměř tři století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajsie, království jihovýchodní Asie. Opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii, který zabil více než 1 milión lidí.

Bezbožné a falešné Darwinovo učení se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů ve 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření bludů budoucích kazatelů komunismu. Komunistický manifest Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, stejně jako „Kapitál“ a všechna hlavní díla ideologů komunismu, byla poprvé publikována v Británii a odtud zahájila svůj „triumfální pochod“ po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové.

Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek, bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovaly a hnaly obě země do války, podněcovaly vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda v Británii šestkrát v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Poté vystupovala Británie vždy jako „mírotvorce“ při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů.

Čtěte ZDE: Operace Gladio: Tajný projekt CIA a NATO je už veřejným tajemstvím. Operace pod falešnou vlajkou jsou řízeny ze zámoří. Je také současný teror v Evropě dílem tajné armády NATO? Merkelová nám to neřekne...

Rozdupaný Blízký východ

Osmanská říše byla rozvrácena britskými zpravodajskými silami a armádou, která okupovala téměř celou Anatolii. Tragická historie Blízkého východu ve 20. a 21. století je rovněž dílem stínové vlády z Británie. Hranice států současného blízkého východu se rýsovaly v Británii během března roku 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill svolal v Káhiře konferenci britských vysokých komisařů pro tuto oblast. Příslušníci britské koloniální správy, guvernéři a komisaři na blízkém východě, Lawrence z Arábie, Gertruda Bellová, generál Allenby, vysoký komisař Egypta a Súdánu Orde Wingate, Hubert Young – první ministr v Bagdádu a koloniální sekretář v Gibraltaru, Percy Cox – vysoký komisař království Iráku.

Podle Coxem podepsané smlouvy zůstal Irák v otázkách obrany, zahraniční a domácí politiky po celá desetiletí plně pod britskou kontrolou, Cox sám byl jednou z hlavních postav při tvorbě současné situace na blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař v britské mandátní Palestině. Tito lidé vychovávali a vybírali jim loajálních kádry pro nově vzniklé státy do role národních vůdců a přivedli je k moci.

Velká část vlády a velitelského sboru nově vzniklých států na blízkém východě ve 20. století a dnes jsou absolventi Královské vojenské akademie Sandhurst, SOAS, University of Exeter, Cambridge nebo Oxfordu. Britská stínová vláda zde připravuje národní kádry, kteří poté, co se vrátí do svých domovských zemí, budou jmenováni do vedoucích funkcí a budou provádět její politiku. Mezi absolventy těchto univerzit je samozřejmě hodně poctivých lidí, kteří skutečně slouží zájmům svých zemí. Je však také jasné, že britská stínová vláda využívá tato vzdělávací centra pro přípravu svých vlastních budoucích vazalů.

Mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na blízkém východě byli připravováni na universitě Al-Azhar v Káhiře. Al-Azhar se stala semeništěm terorismu pod vedením britského generálního konzula Egypta, horlivého darwinisty a nositele „břemena bílého muže“ hraběte Cromera. Británie v osobě Cromera byla hlavním finančním sponzorem Muhammada Abdo, který převrátil Al-Azhar v islámské centrum sociálního darwinismu. (Muhammad Abdo je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu – pozn. překl.). Systém vytvořený Cromerem položil základy islámskému radikalismu a po dobu 30 let se prostřednictvím absolventů Al-Azhar šíří po celém islámském světě. Kořeny mnoha tragických událostí na blízkém východě spadají do tohoto období.

Británie je mozek a USA svaly Nového světového řádu

První mezinárodní organizace s názvem „Společnost národů“, jejímž prohlašovaným účelem bylo zabezpečení kolektivní bezpečnosti, byla založena v průběhu pařížské mírové konference, která se konala pod dohledem a vedením Velké Británie. („League of Nations“ byla založena Woodrow Wilsonem 28. června roku 1919 – pozn. překl.) Výsledek pařížské mírové konference také ve značné míře zahrnoval poválečné plány Velké Británie na Nový světový řád a její ekonomickou, vojenskou a mezinárodní prestiž.

Také zaměření a strukturu OSN rozpracovávaly během druhé světové války země protihitlerovské koalice pod vedením Velké Británie. Vedoucí role Velké Británie při vytváření těchto organizací ovšem neznamená jejich politickou angažovanost. Není pochyb o tom, že OSN plní důležité úkoly pro celé lidstvo, avšak skutečnost, že při vytváření struktury a poslání OSN sehrála vedoucí roli Velká Británie, vyvolává otázky o síle vlivu stínové vlády v Británii na postoje této mezinárodní organizace.

Premiér Winston Churchill byl autorem myšlenky „studené války“ a zřízení NATO. Stál u zrodu militaristického projektu Gladio, veliteli Gladio byli rovněž britští občané. (Gladio byla italská větev celoevropské militantní sítě, která v době studené války měla vést partyzánský boj proti sovětské armádě na okupovaném území. Ve skutečnosti organizovala teroristické útoky proti levicovým exponentům v Itálii a jinde. Celosvětová síť odporu proti komunismu, jejíž součástí bylo i Gladio, byla charakterizována jako paralelní struktura NATO, o níž nevěděly ani vlády a parlamenty západních států – pozn. překl.)

Svržení Muhammada Mosaddeka v Iránu bylo organizováno britskými tajnými službami, stínová vláda v Británii rovněž řídila vojenské převraty v Egyptě, Sýrii, Iráku, dále vojenské převraty v Turecku v letech 1960, 1971, 1980, 1998 a pokus o převrat v roce 2016.

CIA a Mossad, tajné služby, o nichž se říká, že vládnou světu, vytvořila britská MI6 a připravovala pro ně národní kádry.

FED plnící roli centrální banky USA zřídila Bank of England. Dynastie Rothschildů, ovládající a řídící globální ekonomiku, jsou poddaní Jejího Veličenstva. Britský filozof a představitel moderního liberalismu Karl Popper byl ideologem konceptu otevřené společnosti vytvořeného jako ničivá zbraň proti uzavřené (tradiční) společnosti. Jeho žák a obdivovatel George Soros, také občan Velké Británie, „inspirovaný“ prací Poppera „Otevřená společnost a její nepřátelé“, založil ve více než 30 zemích po celém světě institut „Open Society“, jehož cílem je, jak se veřejně předkládá, vývoj myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Posel globálního militantního ateismu 21. století darwinista Richard Dawkins je viceprezidentem Britské humanistické asociace.

Snowdenem zveřejněný program „Five Eyes“ ukazuje na systém sledování lidí ve světovém měřítku a byl založen v Austrálii. V dohodě o sběru dat ze sledovacího systému „Five Eyes“ figurují kromě Británie také USA, Kanada, Nový Zéland a Austrálie, všechny hlavní státy britského Společenství národů (Commonwealth of Nations).

Čtěte ZDE: Volba předsedy OSN: Kdo vybral Slováka Lajčáka? Světová ústava - základ globální vlády. Šachová partie začala dávno. Neziskovky v první linii. Totalita v rukou bankéřů. Opravdu jsou to jen "konspirační teorie"?

Otrocké společenství národů

Británie ve své historii okupovala téměř celý svět, v dnešním světě existuje pouze 22 zemí, které této okupaci unikly. Přehled zemí pod „nadvládou“ Británie je ohromující:

Austrálie, ostrovy Antigua a Barbuda, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Britské indicko-oceánské území, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Vánoční ostrov, Gibraltar, Kokosové ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominika, Falklandy, Gambie, Ghana, Grenada, Jižní Afrika, Wales, Guyana, Indie, Skotsko, Jamaica, Kamerun, Kanada, Keňa, Kypr, Kiribati, Irsko, Lesotho, Malawi, Maledivy, Malajsie, Malta, Mauricius, Ostrovy Korálového moře, Montserrat, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Norfolk Island, Pákistán, Papua Nová Guinea, Pitcairn Island, území Rossau, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Samoa, ostrov Svaté Heleny, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Srí Lanka, Svazijsko, Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Nový Zéland, Zambie ...

Všechna tato území a země jsou členové britského Společenství národů, které zahrnuje 52 států. Hlavou společenství (Commonwealth) je královna Alžběta II, sídlo společenství se samozřejmě nachází v Londýně. V 17 zemích z tohoto seznamu je hlavou státu královna Velké Británie zastoupená generálním guvernérem. Ale co znamená členství v britském Společenství národů? To znamená, že ve většině těchto zemí probíhají volby, jmenování předsedy vlády, vládní rozhodnutí a tvorba zákonů pod dohledem a schválením britského guvernéra, nebo vedoucího sekretariátu Commonwealthu v Londýně, kteří se ptají na názor Jejího Veličenstva, a ta odpovídá „ano“, nebo „ne“.

USA jsou bývalá britská kolonie a dodnes jsou pod kontrolou vládnoucích elit Velké Británie. V roce 1812 britská vojska zachvátila a spálila Bílý dům. Je tomu právě 150 let, kdy více než milion Američanů zemřelo kulkami „bratrských“ vojsk Velké Británie v občanské válce vyvolané Británií. Ekonomika země byla zničena do základů. Podepsání mírových smluv po I. a II. světové válce se konalo pod kontrolou Velké Británie. Ti nemnozí američtí prezidenti, kteří se snažili vzdorovat vlivu stínové vlády v Británii na osud USA, buď odešli do důchodu, nebo byli fyzicky odstraněni. V této souvislosti není od věci poznamenat, že kompromitující materiály na prezidenta Donalda Trumpa rovněž sesbírala britská zpravodajská služba.

Británií porozená centra mezinárodního terorismu

Profesor Bernard Lewis, inspirátor nového rozdělení na Blízkém východě, autor teze o střetu civilizací a počátku století muslimských válek, osnovatel okupace Afghánistánu a Iráku, íránsko-irácké války, íránské revoluce a projektu Červeného půlměsíce, byl důstojníkem britské vojenské rozvědky a 30 let vyučoval na SOAS. V roce 1974 se přestěhoval do Spojených států a téměř všemi prezidenty USA byl jmenován vrchním poradcem pro Blízký východ. Byl a zůstává ideologickým poradcem Kissingera, Brzezinského, Huntingtona a neokonzervativců. Je to člověk, který psal skutečnou americkou zahraniční politiku na Blízkém východě posledních třicet let.

Pákistán, Afghánistán, Irák, Nigérie, Sýrie a Jemen – země, kde jsou dnes centra mezinárodního terorismu, mnoho let strádaly pod britskou okupac. Lídři alžírské ozbrojené islámské skupiny (GIA), kteří téměř třicet let terorizují tamní obyvatelstvo, shromáždili své bojovníky v Británii. Nejnebezpečnější bojovníci Daeš, jak se později ukázalo, svého času prodělali výcvik v Británii.

Daeš, Al-Kajda, Boko Haram, al-Šabáb, FETO, Hizballáh, PKK, Sjednocená demokratická strana (PYD), ASALA (Arménská tajná armáda pro osvobození Arménie), turecká Revoluční lidově osvobozenecká strana-fronta (DHKP-C), „Rudé brigády“ – to vše jsou zrozenci stínové vlády v Británii. Všude, kde tato struktura zanechala svůj otisk, tekly potoky krve a slz.

Výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Bezbožná politika stínové vlády v Británii za posledních 300 let téměř utopila lidstvo v krvi. Miliony lidských životů byly obětovány kořistnické koloniální a bezohledné rasové politice stínových elit Británie. Ony rozpoutali nejmasovější genocidu v historii - i proti vlastnímu národu.

Čtěte ZDE: Evropská unie: Nástroj totality a řízené globalizace. Cílem jsou snědí otroci s IQ 90. Ztráta suverenity, prosperity i bezpečnosti. Atmosféra strachu nástrojem na ovládání lidí. Přinese letošek změnu?

Pozadí pokusu o vojenský převrat v Turecku

Ještě jeden pozoruhodný fakt. V předvečer 15. července, kdy turecký lid odrazili pokus o vojenský převrat, na vojenské základně Royal Air Force na Kypru, což je 100 mil od Turecka, přibylo tisíce britských vojáků, příslušníků královské letky. Přistáli tam, jak později napsaly britské noviny, za účelem evakuace 50 tisíc britských státních příslušníků, kteří byli na dovolené v Turecku. Britská média uvedla, že armáda měla rozkaz střílet na místní turecké obyvatelstvo, pokud bude bránit operacím britských vojáků. Přípravy Británie v předvečer pokusu o převrat však spíše připomínaly plán okupace Turecka, než plán evakuace britských občanů, kteří nebyli v Turecku nikterak ohroženi.

Dnes je stínová vláda v Británii znepokojena rychlým obnovením vztahů mezi Tureckem a Ruskem, což je jediná země, která vyjádřila otevřenou a jasnou podporu legální vládě ve dnech převratu. Stínová vláda v Británii je znepokojena i formujícím se trojspolkem (Rusko, Turecko, Irán), který vyvíjí velké úsilí na obnovení míru v Sýrii a v celém regionu.

Británie stála v době převratu u břehů Turecka připravená k okupaci země pod záminkou obnovení pořádku a přitom v posledních měsících začala najednou demonstrovat velmi „přátelský“ a „soucitný“ postoj k Turecku. Návštěva Teresy Mayové v Turecku bezprostředně po setkání s prezidentem Trumpem a bezprostředně následovaná návštěvou náčelníka štábu obrany Velké Británie Stuarta Peache, současně s návštěvou nového ředitele CIA Michaela Pompeo, nutně evokuje spekulace o tom, jaký plán tentokrát připravuje stínová vláda v Británii pro svoji globalistickou chobotnici ve vztahu k Turecku a k Rusku. Turecké vztahy s Británií jsou samozřejmě potřebné a důležité, ale musíme si také uvědomit, že plány stínové vlády v Británii nikdy nepřinesly prospěch ani Turecku, ani lidem samotné Británie.

Co postavit proti globálnímu zlu?

Žádná země, žádný vůdce, žádný národ se nemůže samostatně postavit proti podlosti a vybroušenosti tak dobře organizované síly pronikající do nejhlubších státních úrovní. Stínová vláda v Británii vytvořila kolosální státně politické, informačně vojenské a finančně ekonomické mechanismy boje proti zemím a národům, boje s lidstvem za světovou nadvládu.

Chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. Představitelé zemí Turecka a Ruska dokázali v uplynulém roce položit základy pro silné a trvalé spojenectví. Věřím, že mnohaletá historická zkušenost ze vztahů mezi oběma zeměmi posílí moudrost a prozíravost politických představitelů na obou stranách i všech sil dobra, které chtějí zachovat tradiční morální a duchovní základy svých národů a národů euroasijského kontinentu.

Dědici velkých říší, jako byla osmanská a ruská, zocelení mnoha tragickými lekcemi z historie, mají lepší předpoklad než kdokoliv jiný uvědomit si, že jejich síla je pouze v jednotě. Stínová vláda v Británii nyní ztrojnásobí úsilí, udělá vše pro narušení spojenectví Ruska a Turecka a bude se snažit oba státy vmanipulovat do nové konfrontace.

Proto by národy obou zemí v tomto obtížném a zlomovém období, kdy Turecko i Rusko čelí dosud nevídaným útokům a hrozbám z globalistického centra a ze světových médií, měly najít vůli se sjednotit a podpořit politické vůdce na obou stranách. Je čas spojit se. Uvědomit si skutečnou roli stínové vlády ve světové politice a mluvit o této roli vážně a stále častěji, informovat společnost o technikách a taktikách globalistů Velké Británie, vyvracet ustálené mýty a vynášet na světlo zločinné stránky historie této ostrovní země.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit. Alternativa proti zlu ihned likvidována. Jako dobytek na porážku? Výkupné za důstojný život

Covidový teror a vydírání se vrací: Následovníci Eichmanna a Mengeleho? Je třeba se bránit....

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si počneme (se) SPOLU ve V4? EU nezávislost nedopustí. Dobrá i špatná zpráva pro Ukrajince. Na křižovatce základních hodnot

Odbojné Polsko se nebojí: Je na cestě k Polexitu? Na majdan to zrovna nevypadá. Co si...

NEJČTENĚJŠÍ

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder? Šance je veliká. Obětuje Miloš Zeman v partii dámu? Nemocný, nikoli bezmocný. Babiš na Hrad! I ČT už otáčí. Kdy začne bombardování?

Po prohrané bitvě: Válka o bytí a nebytí teprve začíná. Vrátí „impérium většiny“ úder?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky