Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Feminismus troubí do dalšího útoku: Genocidní program pro naše dobro. O ženská práva jde až na posledním místě. Zničit muže, ženy a tradiční rodinu. Cílem je redukce lidstva. Na dohled tyranie, jaká tu ještě nebyla

Feminismus troubí do dalšího útoku: Genocidní program "pro naše dobro". O ženská práva jde až na posledním místě. Zničit muže, ženy a tradiční rodinu. Cílem je "redukce" lidstva. Na dohled tyranie, jaká tu ještě nebyla

13. 2. 2017

Tisk článku

Richard Strážan připomíná, že napohled chvályhodný boj za ženskou rovnoprávnost má v pozadí zničení světa, jaký jsme donedávna znali, totalitou, jakou naopak lidstvo dosud nepoznalo

V poslední době jsme v hlavních médiích svědky nebývalého oživování feminismu. Působí to skoro nepochopitelně, protože se ještě nedávno zdálo, že už téměř není nic, čeho by toto hnutí v Americe i v Evropě nedosáhlo. A po našem vstupu do EU také u nás. Snad jen "povinné kvóty" na počty žen v politice a byznysu jsou ještě předmětem jisté "diskuse" - ale už se také stávají šílenou realitou.

Ve skutečnosti je to však pochopitelné. Svět nastupující totality Nového světového řádu se po "volebních vzpourách" v řadě zemí začíná otřásat. Snaha udržet jeho dosavadní pilíře se projevuje v hysterických pokusech médií a politiků zachovat dosavadní "status quo". Nedávno se v tomto smyslu věnovala současnému feminismu i Česká televize (přinášíme odkaz s vystoupením Michala Semína). 

Je to další troubení do útoku, které má za cíl opět "rozmlžit" rýsující se břehy normálního světa do nedávno tak pevných obručí hodnotové destrukce. Je proto důležité připomenout si, co za tím napohled "spravedlivým bojem za ženská práva" ve skutečnosti je. Richard Strážan to vysvětluje poměrně velmi přehledně.

Richard Strážan: Zdemolovat muže i ženy

Feminismus je vynikajícím příkladem toho, jak dokáže skrytá vrchnost využít obrovskou sílu propagandy a peněz pro řízení společnosti. Za pouhých 40 let tak ztratily mnohé ženy kontakt se svými přirozeným instinktem lásky, čehož důsledkem je rozvrat rodiny, zvrácená sexuální praxe, hřích na denním pořádku - a klesající porodnost.

Jak píše kanadský autor Henry Makow: "Pro ženu je láska instinktivním aktem sebeobětování, které dává manželovi a dětem, přičemž ji naplňuje jejich spokojenost, opětovaná láska, úcta a vděčnost. Žena by se tak měla obětovat pouze jednomu muži, který ji bude milovat a zajistí svou rodinu. Manželství a rodina nemusí být pro každého, ale je to ta nejpřirozenější cesta."

Feminismus překroutil mysl mnoha žen, aby odmítly tento "staromódní a tísnivý stereotyp", ačkoli odráží jejich přirozenost. Bývalý starosta Londýna, dnes "brexitový" ministr zahraničí Boris Johnson, jednou na svém blogu zmínil rozhovor dvou mladých dam, kde první říká: "Dnes jsou všichni muži k ničemu." Druhá odpovídá: "Ano. Problém je v tom, že nedospěli a nereagují na výzvu feminismu. Nechápou, že je chceme více mužskými. Namísto toho zdrhli."

Takže tohle je jejich logika? Pokud ženy budou méně ženské, muži budou více mužští? Muži nejsou určeni k boji se ženami. Potřebují být ujišťováni tichými ženami důvěry a víry. Pokud jejich ženy budou neustále napadat, muži prostě "zdrhnou" od manželství a rodiny.

Dnes jsou láska a manželství natolik "zdiskreditované", že mnohé ženy nemají nic, co by vyměnily za lásku. Jen sex. A tak jsou nepřirozeně posedlé vzhledem a pateticky budují své tělo na úkor všeho ostatního. Trvalá láska však není založena na ženském sexappealu, osobnosti nebo úspěších.

Čtěte ZDE: Příčiny úpadku Evropy: Pro rozvrat společnosti je třeba změnit myšlení. Nenápadný útok na přirozený řád, rodinu, jazyk a národ. Démon sexu a multikulturalismus. "Totalita" svobody a politické korektnosti. Permanentní revoluce dědiců Karla Marxe

Široká cesta k Novému světovému řádu

Lidé si většinou stále neuvědomují, že feminismus není motivovaný bojem za volební právo, rovnoprávnost a právo na vzdělání. Neumějí identifikovat pachatele, prostředky, ani motiv. Člověkem, který se k odpovědi dostává nejblíže, je Aaron Russo. Do americké Rady pro zahraniční vztahy (CFR, Council on Foreign Relations), známé organizace Nového světového řádu (NWO), ho chtěl zrekrutovat Nicholas Rockefeller, jeden z mocných, kteří hýbou světem podle plánu NWO.

Rockefeller mu prozradil, že jeho "rodinná nadace" uměle vytvořila konstrukt tzv. osvobození žen za použití mediální kontroly a je součástí dlouhodobého plánu na totalitní ovládání lidstva. Zadejme si do vyhledávače "Rockefeller Foundation" a "Gender Studies" a dostaneme statisíce citací.

Skrytým cílem feminismu je zničit tradiční rodinu a překrucovat myšlení mládeže skrze kulturní, mediální a vzdělávací sektor. Mezi vedlejší benefity patří vylidnění a rozšíření zdanitelných položek. Plán přemísťování a odvádění mužů (v roli toho, který rodinu zajišťuje) za prací stejně destabilizuje rodinu.

Moderní západní kulturu tvaruje již stovky let ideologie talmudistů a kabalistů (různí autoři pro ně používají různá označení - pozn. PP). Ti jsou autory většiny "osvícenských" idejí novověku, revolucí, kapitalismu i komunismu, který do Ruska přinesl Rockefellerův agent Lenin za jejich finanční podpory.

Není náhodou, že vše, co americké feministky v 60. až 80. letech udělaly nebo řekly, mělo svou předehru v centrále Komunistické strany USA (CPUSA). Tito tvůrci idejí a znalci mysli pracují s tím, že lidé jsou nesmělé a tvárné bytosti, které často dávají přednost tomu, co se jim řekne, než aby důvěřovaly vlastnímu vnímání. Úplně stejnými metodami média úspěšně prosazují "homosexuální hodnoty", které jsou samozřejmě v zásadním rozporu s naší přirozeností.

Mantra "silné a nezávislé" hraje na pýchu

Každá složka hromadných sdělovacích prostředků (film, televize, tisk, hudba, reklamy, zprávy) je použita pro vštípení postoje a sociální kontroly se známým konečným cílem. "Média prodala ženám kariéru s podobně šťastným úsměvem, jako teleshopping prodává své produkty důchodcům", pokud máme parafrázovat Myrnu Blythovou, spisovatelku a šéfredaktorku Ladies Home Journal v letech 1981-2002.

Přirozené ženské a láskyplné instinkty byly narušeny pomocí následujících manter:

1. Mužům již nelze důvěřovat, protože jsou nevěrní, suroví, násilní, nepoctiví atd. Ženy si naopak jdou tvrdě za svým cílem přes snahu "neandrtálců", kteří chtějí, aby zůstaly na svém místě.

2. Ženy jsou oběťmi na základě svého pohlaví. Blythová uvádí, že média vyslala "tuto zprávu jasně a zřetelně. Protože jsme ženy, jsme oběťmi v našich soukromých životech, v práci a ve společnosti jako celku." Proto bylo v ženách třeba vypěstovat pocit křivdy, nároku a vzpoury. Stejná taktika byla použita pro manipulaci veřejnosti ohledně určitých ras, skupin nebo orientací, které dnes máme vnímat jako nevinné, marginalizované a utlačované.

3. Ženy mají být sobecké. "Osvobození a narcismus se spojily," říká Blythová. Volný čas dnes znamená "čas pro sebe, strávený o samotě, možná s kamarádkou, ale rozhodně bez manžela a dětí.“ Nové feministické evangelium mluví o odpočinku pouze v souvislosti se samotou a o čase s rodinou jako o něčem frustrujícím, unavující a nepříjemném. Proto zároveň noří ženy do dnešní přehnané péče o sebe, do kultu stálé krásy, mládí a zdraví.

4. Sex není rezervován pro lásku a manželství. Časopisy jako Cosmopolitan a Glamour (také u nás máme u nás jejich klony a napodobeniny aplikované na "místní poměry) naléhají na mladé dívky, aby si "vyšly na své první rande, sváděly muže toužebným pohledem a byly v posteli vrcholnými atletkami a gymnastkami". Prakticky zde neexistuje diskuse o manželství a rodině.

5. Seberealizace spočívá v kariérním úspěchu, ne v milujícím manželovi či rodině. Mnoho žen se tak dostává do schizofrenní pozice při snaze sladit své přirozené instinkty se soustavným naváděním k pravému opaku. Trosky - rozbité rodiny a dysfunkční vztahy - jsou roztroušeny všude kolem. Zároveň magazíny typu Playboy pěstují stejný cíl u mužů: "Nemusíte se ženit, pokud chcete sex. Manželství a děti jsou nuda."

Čtěte ZDE: Totalita sovětského typu v novém kabátě: Západu vládnou bývalí trockisté. Proč muselo Sýrii zachránit Rusko? Vývozem demokracie k rozvratu světa. Veřejná spolupráce elit s pedofily. Zářivá špička ledovce

Genocidní program pro "naše blaho"

Feminismus pasuje přesně do depopulační agendy našich vládců. Od roku 1963, kdy průkopnice feminismu Betty Friedanová zveřejnila svou knihu The Feminine Mystique, zažila rodina bezprecedentní rozvrat. Více než polovina dětí je narozená mimo manželství, počet domácností s jedním rodičem je trojnásobný.

Jak trefně poznamenává americký autor William Bennett: "Většina našich sociálně-patologických jevů, zločinů, uvězněných, státem sociálně zabezpečovaných, nedostatečně vzdělaných, uživatelů alkoholu a drog, sebevražd, depresí, sexuálně přenosných nemocí je přímým či nepřímým projevem rozvratu rodiny".

Rozmnožování není jen technika, jak jsme přesvědčováni. V případě lidských bytostí musí být žena na mateřství připravena a společností oceňována. Muž musí prokázat, že standardem mužnosti je poskytnout vedení a obživu pro ženu a dítě. Oba rodiče, matka i otec, musí být schopni své potomky intelektuálně i duchovně vést. Tento model fungoval úspěšně po celá tisíciletí. Dnes je v troskách.

Ve školách a univerzitách jsou laskavé výhonky ženské sexuality drcené vysokou feministickou botou. Mladé ženy jsou vyučovány, že heterosexuální sex, manželství a rodina jsou ze své podstaty despotické. Homosexualita je na druhé straně vykládána jako akt "veselé rebelie", která je fajn a zcela normální.

Údajná feministická snaha "o rovnost práv" je ve skutečnosti pouze maskou agendy stejných sil, které stvořily komunismus a jejichž nástroji byl vždy podvod a manipulace pomocí "převratných a moderních" konstruktů o sociální spravedlnosti. Jejich konečným cílem je především redukce světové populace. Až bude mnohem menší než dnes, bude kromě jiného také snadněji ovladatelná.

Totalita, jaká tu ještě nebyla.

Zdroj.Tagy článku

Doporučujeme

Porošenkovo osobní předsevzetí: Pohřbít Zelenského. Dva prezidenti v rukách západních kurátorů. Kdo povede Ukrajinu proti Rusku? Kupec nebo komediant? Západ se dosud nerozhodl a nechává si otevřená zadní vrátka

Porošenkovo osobní předsevzetí: Pohřbít Zelenského. Dva prezidenti v rukách západních...

Fialova bruselská koalice útočí na všech frontách: Totalitní pandemický zákon i nástroj na falšování voleb míří do sněmovny. Babiš se přidá. Pouze Okamura vzdoruje. Vláda vyhlašuje nepodvoleným válku

Fialova bruselská koalice útočí na všech frontách: Totalitní pandemický zákon i nástroj...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky