Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Scénář ekonomického otroctví pod značkou TTIP: Na oltář růstu obětujte svobodu, suverenitu i zdraví. Evropští vládci kuli pikle v Bratislavě. Občane, mlč a konzumuj! Diktátorská osa Washington - Ottawa - Brusel

Scénář ekonomického otroctví pod značkou TTIP: Na oltář růstu obětujte svobodu, suverenitu i zdraví. Evropští vládci kuli pikle v Bratislavě. Občane, mlč a konzumuj! Diktátorská osa Washington - Ottawa - Brusel

26. 9. 2016

Tisk článku

Ľubomír Huďo upozorňuje na vytrvalou a u nás stále podceňovanou snahu zaprodaných evropských politiků nasadit nám okovy nadnárodní korporační mafie

Ve slovenské metropoli, v rámci současného předsednictví Slovenska v Radě Evropské unie, si jen tak neformálně podebatovali ministři obchodu a eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová (ta je mj. hlavní bojovnicí za odzbrojení občanů členských států EU) o optimistických vyhlídkách Evropanů. Nová éra blahobytu a růstu totiž podle nich nastane v nejbližší době, jakmile obyvatelé členských zemí unie pochopí, že něco takového umožní právě liberalizace vzájemného obchodu se Spojenými státy a Kanadou.

Současně se v Bratislavě však sešli i aktivisté ze Slovenska a dalších evropských zemí, aby vyjádřili svůj nesouhlas s jednáním politických elitářů, jejichž kalkulace vážně ohrožují naše zdraví, práci, životní prostředí, zemědělství, veřejné služby a zbytky demokracie.

Vlna celoevropských protestů

Před bratislavskou schůzkou ministrů obchodu s eurokomisařkou projevili svůj odmítavý postoj k ekonomickému otroctví ve jménu růstu a zisku vyvolených též demonstranti v šesti německých městech od Berlína přes Hamburk po Lipsko, stejně tak v belgické metropoli Bruselu a v rakouském hlavním městě Vídni. Protestovali proti dohodám o volném obchodu, které chce Evropská unie uzavřít s Kanadou (CETA) a Spojenými státy americkými (TTIP).

Občanské a spotřebitelské organizace i odbory vyzvaly zástupce členských států Evropské unie, aby odmítli podepsat Úplnou hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) s Kanadou. Kritizují její negativní vliv na životní prostředí, zemědělství, energetiku či pracovní právo. Právě touto dohodou se zabývali ministři obchodu na neformální schůzce v Bratislavě. A sešli se zde demonstranti z Německa, Rumunska, Maďarska a Slovenska. Vyzvali ministry EU, aby dohodu definitivně smetli ze stolu.

Občanské a spotřebitelské organizace považují dohodu za velmi kontroverzní. Petici proti jejímu schválení podepsaly více než tři milióny Evropanů a desetitisíce lidí proti ní protestovaly v ulicích evropských měst. Jednotlivá seskupení tvrdí, že CETA by ovlivnila veřejnou politiku prostřednictvím mechanismu řešení investičních sporů, nepřinášela by žádné výhody občanům Evropy a ohrozila poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb.

Čtěte ZDE: Nový diktát korporací s názvem TTIP! Kdo vlastně bude z dohody těžit? Čekají nás odpadky z USA a geneticky modifikované potraviny. Mexiko a Indie vědí své. Monsanto nastupuje. Jak se zachováme?

Obávají se mnozí

Nesouhlas s podpisem obchodní dohody v navrhované podobě vyjádřila i Konfederace odborových svazů (KOS) Slovenské republiky: "Předpokládáme, že tato dohoda bude mít negativní vliv na práva zaměstnanců. Z toho, co víme, CETA ze zaměstnanců dělá jakoby občany druhé kategorie, kteří nemají v této dohodě garantovaná žádná práva. Na straně druhé, investoři, pokud bude nějakým způsobem předpisy omezované jejich podnikání, budou si moci i proti členským státům EU své právo vymáhat. "

Negativní postoj k dohodě CETA dala jasně najevo i rakouská organizace Přátelé Země: "Environmentální a zdravotní standardy a ochrana spotřebitele jsou vážně ohroženy. Hlavním cílem CETA je odstranit překážky a limity podnikání a obchodování. Jsou to například velmi striktní environmentální předpisy v EU, které nám nedovolují dát na trh produkty ohrožující životní prostředí nebo zdraví lidí a zvířat. CETA chce otevřít trhy a zajistit mnohem rychlejší uvádění potenciálně škodlivých produktů."

Kritici dohod o volném obchodu mezi Evropou a Kanadou i USA je přirovnávají k trojským koněm, které v sobě ukrývají hrozbu pro životní prostředí, zdraví, pro pracovně-právní předpisy a posilují nadnárodní korporace. Proto je v podobě nafukovacích exemplářů umístili před sídlo Komise EU. Na místě je tedy otázka, zda je správně obětovat kvalitu života v zájmu procentního růstu ekonomických ukazatelů a v čí prospěch vlastně?

Politiky zajímá jen jejich byznys

Vládní zmocněnec pro slovenské předsednictví v Radě EU Ivan Korčok tvrdí, že obchodní politika je něco, o co máme mimořádný zájem, protože je zdrojem hospodářského růstu a jednoznačným cílem je proto podpis dohody s Kanadou. Podle něj je CETA vyvážená a doprovázejí ji transparentní jednání, proto by podpisu dohody před summitem EU ? Kanada, který je naplánován na 27. října, nemělo nic stát v cestě.

Proces finalizace jednání a získání dostatečného souhlasu pro CETA je prioritou i pro slovenské předsednictví v Radě EU. Slovenští politici chtějí tuto dohodu prosadit. Ministerstvo hospodářství SR potvrdilo, že v oblasti společné obchodní politiky budou prioritami slovenského předsednictví v Radě EU jak ukončení schvalovacích procesů a příprava k podpisu CETA, tak i jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP).

Čtěte ZDE: Bruselská ruleta zvaná TTIP: Jedovaté pesticidy stále i u nás. Hrátky evropských vládců s našimi životy i peněženkami. Kdy nám zakážou i plevel? Něco ještě v rukou přece jen máme

Klička přes národní parlamenty

Evropská komise (EK) změnila svůj záměr, že by dohodu nemusely schválit národní parlamenty. V Bruselu nejprve převládal názor, že CETA je čistě právní záležitost, která je celoevropskou doménou, tedy její výlučnou sférou. Europolitbyro však nakonec souhlasilo, že ji budou schvalovat i národní parlamenty. CETA vstoupí do předběžné platnosti schválením kvalifikovanou většinou v EU.

Znamená to, že potřebuje získat souhlas 16 parlamentů z 28 zemí, v nichž žije 65% obyvatel EU. Obecně se nepochybuje, že se to podaří. Počítá se s kladným stanoviskem členů EU ze střední a východní Evropy a většiny na západě a severu kontinentu. Souhlasit musí vlády členských států a také europarlament. Smíšená smlouva, čili souhlas ze strany národních parlamentů, dává možnost Rumunsku a Bulharsku tuto dohodu politicky zablokovat ve snaze vyřešit vzájemné spory s Kanadou ohledně režimu víz pro jejich občany. Obě balkánské země si stěžují, že Kanada proti nim používá jiný vízový režim než k zbytku EU.

EU a političtí zastánci obou transatlantických obchodních smluv tvrdí, že jejich cílem je snížit a zrušit obchodní sazby, odbourat různé regulační překážky a zjednodušit administrativní postupy, zatímco jsou dohody šité na míru nejen velkým společnostem a korporacím, ale i malým a středním podnikům. Dohoda CETA by měla odbourat 98 procent stávajících celních tarifů mezi EU a Kanadou.

Bruselská klika ve spolupráci s Washingtonem a Ottawou odmítá kritické hlasy o ohrožení sociálního systému v Evropě a snížení norem na ochranu spotřebitele, životního prostředí a zdraví.

Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová jde na to takticky a obhajuje CETA s tím, že kombinuje ekonomické údaje zároveň s předstíranou snahou nevykašlat se na obyčejné, řadové Evropany. Podle ní dohoda s Kanadou každoročně ušetří firmám stovky miliónů eur na celních a dalších poplatcích. V podkladech pro média je v prvním roce uvedena částka 400 miliónů eur, postupně by měla vzrůst až na 590 miliónů eur ročně. Současně Malmströmová ujišťuje veřejnost, že Brusel nesleví ze svých bezpečnostních a zdravotních standardů či ochrany zákaznických práv.

Čtěte ZDE: Hra na demokracii skončila: Tajná dohoda TISA předá Americe národní státy na stříbrném podnosu. Vzdělání, zdravotnictví a vše ostatní do privátních rukou? Klíčový projekt Nového světového řádu

Co nesmíme o mafii vědět?

Alfred de Zayas, nezávislý expert OSN na lidská práva, vydal v červnu tohoto roku prohlášení ohledně tří mezinárodních obchodních dohod - TTIP, globální TISA a CETA. Jeho úkolem bylo zjistit, zda jsou v rozporu s mezinárodními zákony a dohody tvrdě zkritizoval. Expert žádá evropské státy, aby respektovaly své závazky v oblasti lidských práv:

"Dohoda o lidských právech zahrnuje závazné povinnosti, které musí státy splnit. Nesmí odsouhlasit dohody, které omezují, obcházejí, tvoří překážku nebo znemožňují plnit povinnosti vyplývající z dohody o lidských právech. Obchodní dohody by měly být ratifikovány až po vyhodnocení lidsko-právních, zdravotních a ekologických následků, což se v případě TTIP a CETA nestalo."

Michael Morris, autor knih Co nesmíte vědět! a Co nesmíte vědět! 2, se mimo jiné věnuje fungování peněžního systému, eurozóny a odhaluje ekonomické a politické pozadí společnosti postavené na stínové vládě mocenských skupin. O dohodách o volném obchodu, které ze všech sil hájí euroúředníci i pátá kolona nadnárodních zájmů v jednotlivých státech Evropy, má jasnou představu:

"TTIP a CETA nejsou dohodami o volném obchodu, ale smlouvami určenými na zrušení demokracie, svobody slova a lidských práv. Nevytvoří nová pracovní místa, ale místo toho pracovní příležitosti ve velkém rozsahu zruší. V případě TTIP a CETA jde o tajné smlouvy mezi Evropskou unií, USA a Kanadou s cílem zrušit národní parlamenty, zákony a nařízení. Veškerá moc parlamentů bude převedena na nadnárodní, tedy americké velké koncerny. Žádná evropská země nebude moci bez svolení těchto koncernů vytvářet nové zákony a nařízení. Mimo jiné bude zrušeno i národní soudnictví a zastavena podpora kultury. Na řadě je privatizace vodních zdrojů a banky získají ještě větší pravomoci než mají dosud."

Nadnárodní podniková klientela mafie se snaží prostřednictvím politiků a médií nalákat ohromujícími čísly a údaji o budoucí ekonomické prosperitě naivních občanů do chomoutu novodobého otroctví. Naštěstí nepanuje na starém kontinentu absolutní naivita a otupělost,  naopak roste odpor. Ale to to je jen začátek náročného zápasu s nenasytným molochem, spolu s vizí na změnu hrozivé budoucnosti konzumních a nesvéprávných bytostí.
Tagy článku

Doporučujeme

Poprava Hany Lipovské v přímém přenosu: Mravných a statečných se zbabělci musejí zbavit. Kdo komu co slíbil? Za co prodali její hlavu? Václav junior bojoval. Tomio mlčel. Kdo se ozve, až si katani přijdou pro nás?

Poprava Hany Lipovské v přímém přenosu: Mravných a statečných se zbabělci musejí zbavit....

Narkodžihád: Financujeme si atentáty sami na sebe? Při vraždění je fetovat dovoleno. Jedou v tom všichni. Šaría nešaría, peníze nesmrdí. Zničit nevěřící drogami je také vítaný efekt. Turecko se dostává do čela byznysu

Narkodžihád: Financujeme si atentáty sami na sebe? Při vraždění je fetovat dovoleno. Jedou...

NEJČTENĚJŠÍ

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského kodexu. Proč se zemřelí po očkování nesmějí pitvat? Přijde brzy epidemie rakoviny? Píchat toxin dětem je šílenství! Znásilnění injekcí je zločin

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky