Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Evropská unie v koncích: Vyhlásila válku svobodě slova. Novodobí cenzoři internetu v akci. Smrtící dohoda korporací s rudými komisaři. Chilling effekt a soudružka Jourová. Kodex, nebo index?

Evropská unie v koncích: Vyhlásila válku svobodě slova. Novodobí cenzoři internetu v akci. Smrtící dohoda korporací s rudými komisaři. Chilling effekt a soudružka Jourová. Kodex, nebo index?

8. 6. 2016

Tisk článku

Martin Prášek se zamýšlí nad metodami současné cenzury, která se minulý týden dostala na novou kvalitativní úrověň a směle konkuruje svým komunistickým či nacistickým předchůdcům

Za minimálního zájmu médií došlo 31. května k události, která znamená de facto cenzuru sociálních sítí a vyhledávačů na Evropské úrovni. Jde o "Kodex boje proti šíření nelegálních nenávistných projevů". 31 května 2016 vydala Evropská komise tiskovou zprávu: "Evropská komise a IT společnosti představily kodex chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů".

pp

Válka proti svobodě slova

Podle kritiků tim vyhlásila válku svobodě slova na Internetu. Z jakéhosi povinného politicky korektního appeasementu mezi vládami a internetovými korporacemi se největší hráči na IT poli (FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, GOOGLE, MICROSOFT) dohodli na sytému, kterým budou likvidovat (a pomáhat kriminalizovat) nahlášený "nenávistný" obsah. Jak nás ovšem historie učí, appeasment nepřinesl mír, ale světovou válku.

Je nechutné zaštítit se mrtvými při teroristických útocích k tomu, aby se svobodě slova teroristicky zakroutilo krkem

Ani není s podivem, jak málo mainstreamová média o věci informovala. A to navzdory dopadům, které takovéto opatření může na svobodu šířit informace a názory mít. Zde například o věci iformoval jen Technet. Cenzura v jakékoliv formě jest totiž výbušným tématem, a masivní diskuze o ní, o potlačování nechtěných názorů a hlavně nechtěných faktů, ta by žádnému politikovi, který ji prosazuje, neprospěla. Proto je třeba se větší veřejné diskuzi vyhnout jak čert kříži a doufat, že diskuze o této problematice bude uzavřena jen v úzkém kruhu IT odborníků a poučených laiků.

pp

Čtěte ZDE: Evropské hodnoty podle pornoherce: Jakub Janda na výzkumu bruselské opozice. Provokace, nebo jen čirá tupost? Nezávislé weby v hledáčku místních kolaborantů. Milióny pro "neziskové" špicly. Pořád stejná jména

První oběti cenzury ve Švédsku

První významější obětí nových regulací, těsně po jejich schválení (již druhého června!), se stala členka newyorského Gatestone institutu, švédka Ingrid Carlqvist, neboť si dovolila o imigrantech, znásilněních a jiných problémech ve své zemi informovat jinak, nežli je schválený diskurz oficiální sluníčkářské propagandy. Její stránka na Facebooku byla proto zrušena. Poté co se v některých švédských médiích objevilo rovnítko mezi Facebookem a cenzurou, byla však stránka obnovena. Beze slova omluvy, samozřejmě. Gatestone institute o celé věci obšírně informuje zde.


Toto kontroverzní video, které málem stálo Ingrid Carlqvistovou existenci na sociálních sítích, přitom není v podstatě nic jiného, nežli video prezentace výzkumu Gatestone institutu Sweden: The rape capital of the West. Který zase vychází z oficiálních údajů OSN, jmenovitě z United Nation Office for Drugs and Crime. Z jejich stránek jdou stáhnout excelovské soubory se statistikami od roku 2003.

Poslední k dispozici jsou dokumenty pokrývající rok 2012. Z těchto materiálů vyplývá, že zatímco například ČR si drží dlouhodobě stabilní průměr sexuálního násilí 18,6 na 100 000 obyvatel, ve Švédsku je to mnohem horší a od 113,4 v roce 2003 došlo k nárůstu až na 177,9 / 100 000 obyvatel v roce 2012. Znásilnění senso stricto pak ve Švédsku stouplo za stejnou dobu z 25 na 69 /100 00 obyvatel. Naprosto alarmující je pak ve Švédsku nárůst sexuálních útoků na děti. Od 37 v roce 2005 na 77,5 /100 000 obyvatel v roce 2012. Podotýkám že toto jsou oficiální čísla OSN. A nezbývá se pozastavit na tím, proč na stejných stránkách nejsou k dispozici údaje za roky 2014 a 2015.

Čtěte ZDE: Bolševici v Praze i v Bruselu mají opět známý problém: Jak odříznout naši veřejnost od svobodných informací? Ve věku internetu místo rušiček státní "trollové". Známe to z nedávné historie - a z ní také čerpáme naději

Smrtící dohoda s Evropskými komisaři

Ale vraťme se k onomu EU schválenému "kodexu chování". První, co vás praští do oka je, kdo s kým se vlastně dohodl.

Z anglické anotace:

The Commission together with Facebook, Twitter, YouTube and Microsoft (“the IT companies”) today unveil a code of conduct that includes a series of commitments to combat the spread of illegal hate speech online in Europe.

Zatímco z českého překladu Microsoft vypadl.

"Komise společně s Facebookem, Twitterem a YouTube (dále jen „IT společnosti“) dnes zveřejnily kodex chování, jehož součástí je řada závazků v boji proti online šíření nelegálních nenávistných projevů v Evropě."

Ačkoliv se v textu EU vyskytuje i reakce Googlu, a vyplývá z něj že i Google se stal signatářem této dohody, v nadpisu není Google zmiňován. Že by se Evropská komise bála, že její stránky Google ve svém vyhledavači zatrhne?

pp

Čtěte ZDE. Totalita odhazuje rukavičky: Velký Bratr? V Německu teď řádí Velká Matka. Staatspolizei ve vašem počítači. Co nesmaže cenzor, smažete si sami. Vypnout počítač, zahodit telefon a vzhůru do lesů? Brzy i u nás

K čemu se korporace vlastně zavázaly?

Podívejme se, k čemu se IT společnosti pod tlakem EU zavázaly. Především k vytvoření infrastruktury, která umožní oznámení o nevhodném obsahu do 24 hodin prozkoumat a tento obsah zlikvidovat. No budiž. Zbytek se ovšem čte jako z Orwelova románu.

"IT společnosti budou odborníky podporovat, aby prováděli oznamování a označování obsahu propagujícího podněcování k násilí a nenávistnému chování ve větším rozsahu, a to zejména v rámci partnerství s organizacemi občanské společnosti, poskytováním jasných informací o jednotlivých podnikových pravidlech a pokynech Společenství a pravidlech pro podávání informací a postupech hlášení. IT společnosti budou usilovat o posílení partnerství s organizacemi občanské společnosti rozšířením zeměpisného rozsahu těchto partnerství a případně partnerům z řad organizací občanské společnosti poskytnou podporu a školení, a pomohou jim tak v jejich úloze „důvěryhodného zpravodaje“ nebo úloze obdobné, s náležitým ohledem na nutnost zachování jejich nezávislosti a důvěryhodnosti.

IT společnosti jsou závislé na podpoře členských států a Evropské komise, které jim pomohou zajistit přístup k reprezentativní síti partnerů organizací občanské společnosti a „důvěryhodných zpravodajů“ ve všech členských státech, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní informace. Je na IT společnostech, aby informace o „důvěryhodných zpravodajích“ zpřístupnily na svých internetových stránkách."

Tedy vytvoření jakési sítě informátorů, bonzáků, a hobbyšerifů, které budou IT společnostem závadný obsah udávat. Eventuelně seznamy takovýchto důvěryhodných zpravodajů poskytne STÁT A EU.

pp

Čtěte ZDE: Nevolení, nechtění a mocní: Nevládky placené vládou. Aktivisté a jejich "neziskovky" jako zahraniční agenti. Zákon proti nim má nejen "tyran Putin", ale i vzor demokracie Spojené státy. Jak to zařídit u nás?

Orwelovské neziskovky

"IT společnosti a Evropská komise uznávají hodnotu nezávislé protiargumentace zpochybňující nenávistnou rétoriku a předsudky a současně svou budoucí činnost zaměří na identifikaci a podporu této nezávislé protiargumentace, nových nápadů, iniciativ, jakož i na podporu vzdělávacích programů stimulujících kritické myšlení.

IT společnosti zintenzivní spolupráci s organizacemi občanské společnosti, aby mohly na základě osvědčených postupů poskytovat školení týkající se boje proti nenávistné rétorice a předsudkům. Dále prohloubí dialog s organizacemi občanské společnosti, a podpoří je tak v organizování efektivních kampaní zpochybňujících uvedené projevy nenávisti. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy přispěje k tomuto úsilí tím, že podnikne kroky vedoucí k vymezení specifických potřeb a požadavků organizací občanské společnosti."

Znamená to, že se IT společnosti zavázaly nejen ty "nesprávné" názory umlčovat, ale ty "správné a politicky žádoucí" protěžovat. To může být jakkoliv. Od sponzoringu těch správných neziskovek po zajištění třeba čelních míst ve vyhledávačích, které provozují (Google, Microsoft) nebo v ovlivnění algoritmů, jakým poměrem bude šance k zobrazení korektního versus nekorektního obsahu v sociální síťi (Facebook, Twitter).  V podstatě si tak EU zajistila informační monopol na ty "správné" informace, a nastartovala politickou cenzuru. Podařilo se tím Evropu uvrhnout do dob tvrdé politické cenzury Bachova absolutismu - jen trochu rafinovanějšími prostředky.

Vláda platí neziskovky, vládou placené neziskovky označují vládě nepohodlné názory za "hate speech". IT firmy nepohodlné názory likvidují ze svých serverů. Zároveň se postarají aby vládě a EU příznivé komentáře dostaly čelní místa ve vyhledávačích a větší možnost šířit se sociálními sítěmi, nežli názory opoziční. Nepřipomíná vám to "vedoucí úlohu Strany", blahé paměti ?

Kriminalizace odpůrců EU

Podařilo se vytvořit nebo přinejlepším položit základy pro jakousi novodobou inkvizici, která se v souladu s nejlepšími tradicemi své středověké předchůdkyně postará o to, aby kacířské názory a nepohodlná stanoviska prostě zmizely z veřejného prostoru. A vzápětí potom mizeli i lidé, kteří je prezentují, o což se postará nepatrná zmínka v textu, vedoucí k postupu podle směrnice 2008/913/SVV, která přikazuije jakoukoliv tzv "hate speech" členským státům kriminalizovat.

Co v "kodexu" uvedeno není, ale co z celého textu mezi řádky přímo čpí na sto honů, je že zcela nepokrytě počítá s vyvoláním autocenzury a takzvaného chilling effectu, vyvolaného možností kriminalizace ale hlavně rizikem ztráty sociálních vazeb, budovaných přes sociální sítě. A jak víme, ztráta sociálních vsazeb je jednou z nejsilnějších vazeb, která umožnuje člověka držet v řadě, pokorně šoupat nohama a zavřít pysk.

pp

Čtěte ZDE: Potupné grilování Zuckerberga v Berlíně. Merkelová: Za naše problémy s imigranty může Facebook! Buď budeš skákat, jak pískáme, nebo tě vypneme. Drsný útok na svobodu šíření informací. Konec se blíží

Chilling effekt a komisařka Jourová

Chilling effekt je situace, kdy jsou lidé odrazeni, "zmrazeni" v uplatňování svých legitimních práv a svobod. Termín Chilling effect popisuje situaci, ve které jsou práva, například na svobodu názoru a projevu ohrožována možnými negativními následky při uplatnění těchto práv. To má za následek umlčení kritiky a svobody vyjadřování i tam, kde je kritika naprosto oprávněná. Tento efekt je zejména pozorován tam, kde organizace nebo jednotlivci mají dostatečnou sílu, aby učinily pro ostatní obtížné vyjádřit jiný názor. Kdo chce o chilling efektu a o mechanizmu vědět více, nechť si přečte tyto stránky,  kde se nacházejí i konkrétní případy.

Není také bez zajímavosti, že podstatná část směrnice vychází z iniciativy České Eurokomisařky Věry Jourové, která je dokonce citována:

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Nedávné teroristické útoky nám připomenuly, že je naléhavě nutné řešit nelegální nenávistné projevy online. Sociální média jsou bohužel jedním z nástrojů, které teroristické skupiny využívají k radikalizaci mladých lidí a rasisté k šíření násilí a nenávisti. Tato dohoda představuje významný krok k zajištění toho, aby internet zůstal bezpečným místem pro svobodné a demokratické vyjadřování, kde jsou dodržovány evropské hodnoty a zákony. Těší mě, že se IT společnosti zavázaly většinu platných oznámení o odstranění nezákonného nenávistného projevu prověřovat do 24 hodin, a pokud to bude nutné, odstranit nebo deaktivovat přístup k takovému obsahu."

Je nechutné zaštítit se mrtvými při teroristických útocích k tomu, aby se svobodě slova teroristicky zakroutilo krkem. Přicházejí opravdu zlé časy.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Jak na covidové potížisty: Metody se testují v Terstu. Brutální zásah proti pokojným demonstrantům. Na děti slzný plyn, na těhotné vodní dělo. Odpor musí být zničen, všichni alou na jehlu! Projevy západní demokracie: Čína náš vzor!

Jak na covidové potížisty: Metody se testují v Terstu. Brutální zásah proti pokojným demonstrantům....

Zelená kapesní policajka: Budou nás hlídat platební karty. Co všechno nám uvědomělý Mastercard zkontroluje? Řízek s uhlíkovou stopou je fuj. Soutěž o nejlepší buzerační aplikaci. K volbám už ani nemusíme. Bude hůř

Zelená kapesní policajka: Budou nás hlídat platební karty. Co všechno nám uvědomělý Mastercard...

NEJČTENĚJŠÍ

Třetí světová válka již začala: Politiku převzala „Bílá armáda“. Prezident Zeman se prý uzdravuje. Je teprve nyní v akutním ohrožení? Jsou léky, očkování netřeba. Výbuch v USA. Jsme na cestě k Planetě opic? Zvítězíme!

Třetí světová válka již začala: Politiku převzala „Bílá armáda“. Prezident Zeman se prý...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky