Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nové direktivy pro zjišťování dat o společnosti: Národnost či náboženství je definitivně tabu. Příští sčítání lidu už bude podřízeno vyšším zájmům. Další důležitý státní úřad se potichu stává nástrojem agendy NWO

Nové direktivy pro zjišťování dat o společnosti: Národnost či náboženství je definitivně tabu. Příští sčítání lidu už bude podřízeno vyšším zájmům. Další důležitý státní úřad se potichu stává nástrojem agendy NWO

30. 5. 2016

Tisk článku

Ivan Poledník vynáší na světlo pikantní ideologickou objednávku pro Český statistický úřad a na konkrétních příkladech ukazuje, jak je zdánlivě "politicky neutrální" sociologie součástí Nového světového řádu u nás i v celé Evropě

Zamlčování důležitých informací před veřejností. Takových, které by mohly ovlivnit "náladu" ve společnosti, a tím pochopitelně též politické postoje občanů, jejich následný tlak na různé společenské a politické skupiny a v konečném důsledku též výsledek voleb, a tím i celé směřování celostátní politiky. Nic nového pod sluncem. Děje se tak napříč institucemi u nás i v mnoha zemích Západu.

V České republice se tímto způsobem již řadu let "pracuje" například s informacemi o romské kriminalitě. Na policejních pracovištích byly vždy dvě kupky protokolů k majetkovým i násilným trestným činům. Jedna kupka s informacemi zveřejnitelnými, druhá, označená velkým vykřičníkem, se týkala kriminality Romů. Prostřednictvím alternativních informačních kanálů začalo čím dál více lidí přinejmenším tušit tuto disproporci. Notabene, když si mohl každý druhý z nás - pokud něco takového nezažil sám na vlastní kůži - nějaké ty děsivé zkazky mnohokrát vyslechnout  z první ruky od svých známých. A vyslechl jich tolik, až měl pocit, že tyto věci snad přitahuje.

V souvislosti se způsobem mediální (vůči bílé majoritě pojaté výchovně až výhrůžně) prezentace kauz spojených s tzv. rasově motivovanými útoky v minulých letech vynikla tato nevyváženost v plné nahotě. Každé vyjádření nazývající věci pravými jmény, každá cedulka na dveřích či zanadávání byly odporným rasistickým útokem - jejich aktéři vláčeni a společensky a profesně likvidováni. Z druhé strany se přitom členové majority museli vyrovnat s nesrovnatelně četnějšími a závažnějšími útoky bez možnosti domoci se jakékoli satisfakce.

Na opačné straně tu máme všudypřítomnou invazi do soukromí sloužící k získání soukromých či obchodních informací. Vedle sledování našeho pohybu a komunikace sem patří například plánovaná Babišova slavná elektronická evidence tržeb, která slouží nejen k šikaně konkurenčních podnikatelů (mnohdy až s likvidačními důsledky), ale především k získání nekalé konkurenční výhody o nabídce, poptávce a veškerém pohybu zboží, komodit a služeb.

Obojí se děje na mnoha rovinách - od té naší lokální, přes celoevropskou až po celosvětovou. Cíle jsou vždy stejně špinavé, byť jsou prezentovány jako ušlechtilé (s poukazem na naše blaho a bezpečnost).

Čtěte ZDE: Vlna imigrace: Součást plánu na zničení evropské civilizace. Nic nového pod sluncem. Idea sjednocené Evropy za pomoci džihádu. Poslední totalita dějin. Odvážný hlas jezuity

Nové cíle a výzvy

V době, kdy naše společnost se znepokojením sleduje právě probíhající invazi migrantů a islámu do Evropy, různé vnucené multikulturní experimenty a další útoky vůči své integritě, vyvíjí unijní establishment čím dál větší tlak na její kulturní a sociální dezintegraci nejen prostřednictvím represivních kroků, podpory všelijakých vykutálených "neziskových" organizací a hrubé propagandy, ale i prostřednictvím selekce dostupných informací.

O konečném cíli těchto snah jsme již mnohokráte psali. Plní vizi jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, zakladatele a prvního prezidenta Panevropy (jenž za prvního evropského prezidenta navrhoval Tomáše Garriguea Masaryka), Richarda Coudenhova-Kalergiho. Ten toužil po tom, aby se sjednocená Evropa stala zárodkem globální federace, vzniklé spojením politických unií jednotlivých světadílů.

Tato vize by byla jen těžko uskutečnitelná, pokud by evropskou politiku řídily zájmy jednotlivých historických národů. Superstát Evropa vyžaduje stvoření "evropského lidu", pro nějž budou historické evropské národy a jejich státy přežitkem. Proto má v nedaleké budoucnosti mnohost národních identit nahradit identita jediná – „eurasijsko-negroidní“, vzniklá umělým promícháním ras, otevírajícím Evropu genetickému i ideologickému vlivu neevropských kultur a tradic.

To ať raději ty informace nemá nikdo

V této souvislosti se jako velmi pikantní jeví interní instrukce v rámci Českého statistického úřadu, vyvolaná jasnou ideologickou objednávkou (či spíše příkazem) o nové podobě budoucího Sčítání lidu, domů a bytů, které má proběhnout opět 10 let po tom uplynulém - v roce 2021.

Nechme stranou diskusi nad smysluplností takového sčítání. Faktem je, že poskytuje odborníkům množství informací umožňující prostorově analyzovat a dávat do souvislosti celou řadu jevů v naší zemi a tím vytvořit podklad ke konstruktivnímu politickému rozhodování. To evidentně konstruktivní není, na tyto věci se neohlíží (je vedeno zcela jinými zájmy), což nám tuto diskusi vrací do výchozího bodu.

Co tedy Protiproud z těchto prozatím neveřejných informací zevnitř ČSÚ zjistil? Že se plánují ze sčítání vyřadit hlediska:

  • mateřského jazyka
  • národnosti
  • náboženské příslušnosti 

Ideologická objednávka je v tomto případě až směšně průhledná. Jasně ukazuje, jak to mocní s naším národem myslí. 

Signalizuje nám totiž více věcí najednou. Zaprvé, že pro "nového evropského člověka" už není jazyková, národnostní a náboženská příslušnost jakkoli hodnotnou a povšimnutíhodnou informací. Zadruhé, že je třeba sebrat argumentační aparát politickým subjektům a hnutím operujícím s těmito veřejně dostupnými informacemi pro poukazování na nežádoucí jevy spojené s problematickými menšinami. A zatřetí, že rezignujeme na analýzy sociální struktury společnosti (přítomnost menšin má samozřejmě značné socioekonomické přesahy do poměrů v celé lokalitě) sloužící k výše zmíněnému konstruktivnímu politickému rozhodování - tedy přiznáváme, že toto rozhodování se bude nadále (resp. ještě vícenež dosud) řídit "vyššími zájmy" bez ohledu na realitu dané komunity.

Jako charakteristickou perličku lze uvést, že v nové struktuře statistických ukazatelů se již sdružují svazky sodomitů s manželstvími do jediného pojmu: registrované partnerství.

Čtěte ZDE: Špinavý konkurenční boj Agrofertu: Babiš obchází zákony. Byrokratická šikana drobných podnikatelů. Elektronická evidence tržeb nás čeká a nemine. Stále více pod kontrolou

Byznys nezůstává stranou

Oproti tomu je zde patrný důraz na zjišťovaná hlediska využitelná pro řízený únik informací směrem k možnosti další šikany občanů a především k firmám zajišťujícím budování a rekonstrukci infrastruktury v plošném měřítku (tedy analogie s Babišovým EET). Jedná se především o informace o způsobu vytápění, energetického hospodaření, použitých materiálů na domech a podobně. 

Tedy přinejmenším skvělý základ pro další korupční provázání veřejné správy s technologickými molochy, případně přímé zprostředkování informací mamutím privátním subjektům pro získání zakázek, případně vynucení si takových legislativních změn a úprav nejrůznějších předpisů, které povedou majitele dotčených objektů k objednání si nezbytných úprav a rekonstrukcí.

Vítejte v NWO

Agenda NWO je tedy přítomna i v takových zdánlivě neutrálních a konzervativních institucích, jakou je náš Český statistický úřad. Tento zdánlivý detail fantastickým způsobem ilustruje, jaký další vývoj nám je současnými "elitami" nalinkován a na co všechno "oni" myslí, aby svůj plán úspěšně realizovali. Celá věc tedy skvěle dokládá vzájemné souvislosti jevů, jimiž se dlouhodobě zabýváme k velké nevoli "potrefených hus". 

Kalergiho vysněná atomizovaná nekonzistentní společnost bude především mnohem lépe ovladatelná než její dosavadní struktura, kdy tradiční svazky rodinou počínaje, přes komunity, národy až po jejich svrchované státy tvoří jakousi přirozenou imunitu vůči plošně vnucovaným novotám. A to je pochopitelně na překážku. Direktiva z Bruselu (na základě podnětu ještě odjinud) zasahující do všech sfér života (včetně kultury a morálky) obyvatel Evropy bude na slovácké dědině či vesnici ve východním Polsku asi těžko neprodleně a bezvýhradně přijata, pokud zde bude fungovat tradiční komunita. Tu je potřeba rozbít, promíchat, kosmopolitizovat. Poté to půjde snadněji. 

Proto až budete vyplňovat formulář "SLDB 2021", vzpomeňte si. Pokud se ovšem do té doby nedočkáme úplně jiného rozuzlení. Není to nepravděpodobné. Tagy článku

Doporučujeme

Marné naděje Západu: Staré provokace již nefungují. Rozbít spojenectví mezi Ruskem a Čínou není možné. Popravený německý viceadmirál prozradil veřejné tajemství. Dvě strategie – obě zcela nereálné. Putin jede do Pekingu

Marné naděje Západu: Staré provokace již nefungují. Rozbít spojenectví mezi Ruskem a Čínou...

Bouře před parlamentem: Díky SPD totalitní zákon odložen. Exprezident Klaus to řekl jasně. Prezident Zeman mlčí. Sjednoťme se! Fiala to bere buldozerem. Mlčící většina se probouzí. Vítězný únor – tentokrát naopak?

Bouře před parlamentem: Díky SPD totalitní zákon odložen. Exprezident Klaus to řekl jasně....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky