Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Tea party netradičně: O státu, Karlu Schwarzenbergovi, Václavu Klausovi, svobodě slova a z Bratislavy o něčem, co nás přesahuje
Popisek: Nad dopisy čtenářů.... | Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Tea party netradičně: O státu, Karlu Schwarzenbergovi, Václavu Klausovi, svobodě slova a z Bratislavy o něčem, co nás přesahuje

8. 5. 2013

Tisk článku

Petr Hájek Rozhodl jsem se naše dnešní setkání nemoderovat a příspěvky nekomentovat. Jsou totiž dostatečným důkazem o přemýšlivém společenství, které kolem Protiproudu vzniká.

Vážená redakce,

měl bych pár poznámek k článku pana Bartoše "Opravdu máme chtít levný a malý stát?"

Odpověď je jednoznačně ano. Slova "levný a malý" znamenají "efektivní" a to zase znamená natolik funkční a silný, nakolik si můžeme jako daňoví poplatníci dovolit. Kdyby platilo, čím větší státní aparát, tím lépe, pak by bylo nejlepší vrátit se k osvědčené totalitě. Jenže stát je závislý na produktivní činnosti občanů a přebujelá administrativa s rozsáhlými pravomocemi produktivní činnost značně omezuje.

Na zmíněné přednášce Johna Laughlanda jsem byl také. Přednášející tam obhajoval tezi suverénního národního státu a nezabýval se velikostí státního aparátu.

Nesleduji aktivity NERVu, ani jeho personální složení, ale nevidím nic špatného na tom, zkoumá-li se nezbytnost kancelářských prostor státních úředníků. Dělá to každá firma, která se dostane do úzkých. Jako daňový poplatník také nevidím rád, když státní podnik ČD skončí s více než miliardovou ztrátou. 

Pokud jde o tzv. outsourcing, zajímalo by mě, zda si doma všechno opravujete sám? Já osobně dávám přednost tomu využívat služeb lidí, kteří se danou činností živí. To, že státní úředník nemá zadanou zakázku dostatečně pod kontrolou, není problém outsourcingu. Je to problém onoho úředníka, jeho motivace, předpisů, kterými se musí řídit a byrokratického řízení jako takového.

Má-li být stát garantem obecného dobra, možná je zapotřebí vést debatu o tom, co vlastně obecné dobro je, jak k němu stát může přispět a kdy už spíš škodí. To je v prvé řadě debata morální a ekonomická a až poté politická. Já se opravdu nedomnívám, že současný stav je v pořádku. Už dávno nežijeme za CK byrokracie, naše státní správa je poznamenaná obdobím totality a ani demokracie nemá na státní instituce zrovna blahodárný vliv. Monarchie hospodařila s daleko nižším rozpočtem, daňové zatížení bylo mnohem nižší než dnes a fungovala docela dobře. Konzervovat současný stav znamená koledovat si o problémy, i kdyby žádná EU neexistovala.

Pokud byste chtěli něco z toho uveřejnit, pak prosím pouze pod iniciály "rt", nikoliv pod plným jménem.

Děkuji a přeji hodně úspěchů.

Váš pravidelný čtenář

Opravdu máme chtít levný a malý stát? 


Dobrý den,

chci Vám poděkovat za článek o knížeti, volila jsem ho v prezidentské volbě i když jsem měla jisté pochybnosti ale pana Zemana opravdu nemusím. Nemohu panu Schwarzenbergovi zapomenout, že v jistém pořadu o české šlechtě, bylo to po revoluci,řekl, že jsme jen naprosto bezvýznamný národ ve středu Evropy což mne urazilo do hloubi duše.

Také při návštěvě zámku Štiřína jsme se dověděli, že kníže chtěl svého času tento zámek prodat nějakému svému příteli nebo známému za cenu hluboko pod úrovní jeho skutečné ceny. Naštěstí z toho sešlo.

Po tom, co jsem si přečetla ve vašem článku mi definitivně spadly šupiny z očí a  mínění o něm a celé Topce se dost změnilo.

S pozdravem Anna Heřmánková 

Kdy projde parlamentem zákon Karel Schwarzenberg škodí České republice?


Dobrý den,

ráda bych vyjádřila svoji radost z toho, že píšete o věcech, o kterých naše "média" nepíší, protože nemohou nebo nechtějí  nebo nesmí ...Velice si vážím Vaší otevřenosti, zvláště pak ve vztahu k Václavu Klausovi, který byl již velmi dlouhou dobu "na černé listině" a prezentován jako veřejný nepřítel.  

Jsem opravdu velmi ráda, že ve svých názorech nejsem tak osamělá, jak se mi často zdálo, a pevně věřím, že je nás víc. Tím myslím jak Vaši redakci tak - jak doufám - i před veřejností pečlivě utajené názorové proudy, které nekorespondují s tím oficiálním, veřejně prezentovaným. 

Ještě jednou děkuji a těším se na další Vaše články.

Dagmar Mixanová

Co je protiproud? 


Aktivisté vedou společnost k totalitě!

Před 25 lety byla svoboda slova něco, za co se lidé dokázali nechat klidně i zavřít do komunistického kriminálu. Dnes po tomto symbolu demokracie a velkém snu našich otců šlapeme jako po staré a nepotřebné rohožce.

Mistry v tomto umění jsou pak především nejrůznější novodobí aktivisté a představitelé prapodivných občanských sdružení, kteří se sami pasovali do role spasitelů upadající společnosti. Tím co činí, však snad nejvíce přispívají k její další zhoubě a vrací nejen naši zemi k totalitě. A možná daleko horší než té komunistické.

Velkou módou posledních let je pozvolné, přitom o to více agresivní odmítání jakéhokoliv názoru, který se odchýlil od šedivého středního proudu, kopírujícího pouze základní lidské pudy. Vedle politiků a médií čím dál více vstupují do deformace veřejného mínění nejrůznější občanské iniciativy. Některé z nich se totiž za poslední roky změnily v teroristické nátlakové skupiny, které pod rouškou ochrany vyššího zájmu a vlastní nedotknutelnosti prosazují bláznivé, utopistické a od reality odtržené principy a myšlenky. Přitom si drze vymýšlejí, bezostyšně lžou a k tomu všemu odmítají naslouchat jakýmkoli protiargumentům.

Obávám se, že tito „vyvolávači“ jen chtějí uspokojit názorovou poptávku široké masy veřejnosti a stanout tak na jejím pomyslném vrcholu. Možná mají politické ambice, možná touží po mediální slávě a potlesku. Možná jsou však placeni nebo šikovně pobízeni podnikavci s nekalými úmysly. Možná jde o psychicky narušené jedince.

Nevím. Jedno je však jisté. Bez ohledu na tato „ale“ a zdravý selský rozum jim takřka všichni slepě věří. Co řeknou, zdá se, jako by bylo svaté.

A když kdokoliv řekne opak, je označen za pohůnka a placeného agenta těch, proti kterým tito aktivisté tak odhodlaně brojí. Názor oponenta se nepřipouští, je diskreditován, zesměšněn, uražen. Kritik je veřejně označen za darebáka a nepřítele lidu. A dav křičí: „Neposlouchejte ho, jen lže a chce vás ošálit!“ A z cílené pomluvy se stává virtuální pravda …

Protinázor je tak pod tímto cejchem zašlapán do země. Jeho autor si to jistě příště pořádně rozmyslí, než si dovolí říct cokoliv jiného než to, co vyřvávají do světa tito „polobozi“. Proč by to totiž dělal? Proč by se nechal urážet? Raději bude mlčet …

A tak naoko nevinní aktivisté vytvářejí atmosféru ne tolik odlišnou od komunistické éry našich dějin. Vrací naši společnost k totalitě. Ničí svobodu slova. Ve svůj prospěch nebo prospěch svých bossů a mafiánských kmotrů. Všemu navíc pomáhají mainstreamová média, která již dávno zapomněla na pluralitu názorů. Píší jen to, co chce slyšet dav. A aktivistům tak poskytují velmi vydatné podhoubí pro jejich růst a další radikalizaci.

A tak se všichni bojí a zalézají do ulit. Ti odvážnější si z toho všeho dělají legraci. Ti neodvážní jen mlčí a brebtají u piva.

Budu nahlas dál říkat, co si myslím a k čemu mám dostatek argumentů, abych si svůj názor dokázal obhájit. Kdyby pro nic jiného, tak už z úcty k těm, kteří za svobodu slova tolikrát a za velkých obětí bojovali.

Michal Dvouletý

Upalte podnikatele, hlavně ty poctivé!


Vážený pán Hájek, vážená redakcia Protipoudu,

bolo pre mňa veľmi potešujúce, keď som zistila, že pán Peter Hájek naďalej pokračuje v tom náročnom boji za spravodlivosť, za to, aby ľudia prezreli a plne si uvedomili, že jediná istota a záchrana národov je vo viere k Bohu. Som rada, že existuje na webe aspoň jedna stránka, ktorá ponúka ľuďom realistický pohľad na dianie nielen u Vás v Česku, ale aj v Európe a vo svete.
Ja sama, ak sa chcem o niečom dozvedieť fakty, hľadám práve na Vašej stránke.
 Keď som po prvý raz počula pána Hájeka rozprávať na videu, bola som zaskočená jeho pravdivými slovami a faktami, o ktorých sa nielen u Vás v Česku, ale najmä u nás ,,v kresťanskom" Slovensku toľko mlčí. Máme tu síce rôzne politické strany, ktoré si dali nálepku ,,kresťanské", ale v skutočnosti ich činnosť s kresťanstvom nemá vôbec nič spoločné.

Priznám sa, že po zhliadnití toho videozáznamu ma pochytil smútok z toho, že za posledných 22 rokov sa nikto zo slovenských politikov týmto smerom nechce uberať a dôsledky tejto stagnácie sú viditeľné na celej nielen mravne ale aj kultúrne, sociálne upadajúcej spoločnosti. Ľudia žijú iba v akomsi prelude, o ktorom si myslia, že to je život, ale vôbec si neuvedomujú, že oni nežijú, len prežívajú. A to je následok toho, o čom pán P. Hájek často rozpráva, odtrhnutia sa od našich základov - od viery.

Plne si uvedomujem, na aký ťažký boj a s kým sa pán P. Hájek dal, pretože ten, kdo príde s Kristovym Krížom,na toho diabol začne spriadať nástrahy a útočiť. Viem, že spoločnosť je nasmerovaná istými kruhmi k tomu, aby padla do Satanových rúk, preto si o to viac vážim Vašu činnosť. 

Na záver Vám posielam citát zo stránky jedného vzácneho človeka, hlboko veriaceho katolíka. Práve z jeho výtvarných diel, ktoré sú nádhernou evanjelizáciou, sa zrodila výstava, ktorá putuje po Slovensku ,, V náruči ukrižovanej nekonečnej lásky".

„Svet je spútaný satanovými okovami, lebo zabudol na JEŽIŠOVO UTRPENIE, na ten najväčší zázrak Božej lásky; treba mu teda vravieť o Kristovom Umučení“, ktoré je „NAJÚČINNEJŠÍM prostriedkom na dosiahnutie VŠETKÉHO dobra“, pretože „NEEXISTUJE NIČ UŽITOČNEJŠIE a ZÁSLUŽNEJŠIE ako nábožnosť k UMUČENIU JEŽIŠA KRISTA a BOLESTIAM MÁRIINÝM!“ (sv. Pavol z Kríža, zakladateľ rehole passionistov). 

Želám pánovi P. Hájekovi aj celej redakcii veľa síl, veľa Božích milostí a pevnú vieru v Boha, ktorý nás tak miloval, že za nás život obetoval. Preposielam Vám link na video, ktoré bolo k výstave "V náruči ukrižovanej nekonečnej lásky", síce amatérsky, ale s veľkou láskou k Bohu a Ježišovi Kristovi urobené. 
Nech je Vám posilou pri Vašej činnosti.

S úctou Alena Szabová, Bratislava

Co dodat? Požehnanou neděli a za týden při Tea party nashledanou!

 pp


Tagy článku

Doporučujeme

Skutečná epidemie: Hloupost a zbabělost.  Fake News se na nás valí odevšad. Udej svého bližního, posílíš mír. Proč bychom se nutili pracovat? Rowlingová je odepsaná. Kdo něco skladuje, je rasista. Nadšený lžiDnes

Skutečná epidemie: Hloupost a zbabělost. Fake News se na nás valí odevšad. Udej svého...

Druhá vlna epidemií: V řežii globální oligarchie? Prorocká výroční zpráva banky bank. Regulace a kontrola nad občany roste. Bez ohledu na místní vlády. V souladu se zájmy Bažin. Globalizace si cestu najde

Druhá vlna epidemií: V řežii globální oligarchie? Prorocká výroční zpráva banky bank....

NEJČTENĚJŠÍ

Úder 2: Nic neskončilo. Karviná je jen malou epizodou. Gates a Fauci versus Prymula. Kdo je tajemný muž, který do toho hodil vidle? Proč o něm Babiš nesmí promluvit? Přeformátovaný svět se před námi teprve vynoří

Úder 2: Nic neskončilo. Karviná je jen malou epizodou. Gates a Fauci versus Prymula. Kdo...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky