Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
USA - náš vzor? Tyranie soudců a nastupující fašismus. Zavřu tě, dokud nepodepíšeš. Skončila by poslankyně Nytrová v Americe také v díře? Pomozme, ještě není vše ztraceno

USA - náš vzor? Tyranie soudců a nastupující fašismus. Zavřu tě, dokud nepodepíšeš. Skončila by poslankyně Nytrová v Americe také v "díře"? Pomozme, ještě není vše ztraceno

9. 9. 2015

Tisk článku

Michal Semín vysvětluje pozadí právě probíhajícího politického procesu v USA, jehož obětí je úřednice, která se odmítla zpronevěřit svému svědomí a přesvědčení a připomíná, že také u nás je v politice ještě pár takto statečných lidí, kteří by nám měli stát za podporu

Byla to jen otázka času, než k něčemu podobnému dojde. Pouhé dva měsíce poté, co americký Nejvyšší soud „uzákonil“ manželství osob stejného pohlaví, došlo k odsouzení a uvěznění první osoby, jež se tímto novým „zákonem“ odmítá při výkonu svého povolání řídit. Dříve, než se s daným příběhem blíže seznámíme, vysvětleme si nejprve použití uvozovek u slov „uzákonit“ a „zákon“. Jsou pro to minimálně dva důvody.

pp

Převrat v režii soudců

Předně - tuto normu nepřijali zákonodárci, ale soudci. Učinili tak navzdory tomu, že obyvatelé řady amerických států v referendech schválili ústavní dodatky, v nichž se výslovně praví, že manželství je možné uzavřít pouze mezi mužem a ženou. Aktivističtí soudci tak mocensky převálcovali nejen poslance, ale i „vůli lidu“. Dříve se tomu říkalo převrat.

Není zákon jako zákon

Hloubku úpadku společností, v níž je právo na sňatek s osobou stejného pohlaví „zákonem“, lze změřit i srovnáním s minulostí: V dosavadních lidských dějinách nenalezneme dobu či kulturu, v níž by něco tak protipřirozeného získalo kmenové či státní „požehnání“. Není divu. Naši předci, užívající zdravý rozum, věděli, že když homosexuální chování není ze samé své podstaty zaměřeno k předávání života, pak se ani soužití dvou osob stejného pohlaví nemůže stát manželstvím.

Pronásledování křesťanů v USA již tedy začalo. Kdy v této podobě dorazí i k nám?

A právě zde je druhý – a podstatnější – důvod pro použití oněch uvozovek. Osvícenstvím odkojený pozitivista, stejně jako hodnotově vyprahlý postmoderní intelektuál, se zuby nehty brání poznání, že nad normami, jež si sobě ukládá lidská společnost, je ještě zákon vyšší – přirozený, potažmo věčný. A že lidská pravidla mají povahu zákonů jen tehdy, pokud tomuto vyššímu zákonu neodporují.

Čtěte ZDE: "Coming-out" kaplana pražské kavárny: Tomáš Halík chtěl zneužít svůj kostel. Kardinál Duka konečně zasahuje. Kdo je Halíkova sestra Jeannine? Falešný dialog. Zbrusu nový KKK jen tak něco nezastaví

Čtěte ZDE: Příkladný dvojí metr: Pedofilní web není podle policie problém. Ostrá slova o imigrantech naproti tomu kriminalizována budou. Stopy po obchodu s dětmi vedou vysoko

Nechtěla být sňatkovou podvodnicí

Dnes však o tom, co je právo či zákon, rozhoduje výlučně politická moc. Ta moc, jež dnes vězní americkou úřednici za to, že odmítla vydávat homosexuálním „manželům“ potvrzení o uzavření manželství. Za to, že odmítla být svého druhu sňatkovou podvodnicí.

Ve Spojených státech existují vysocí komunální úředníci, kteří nejsou jmenováni, nýbrž voleni místními občany. A jedním z těchto úředníků byla již více než 20 let i Kim Davisová z Kentucky. Tento stát, ležící na středovýchodě USA, patří mezi ty, jež referendem a následným ústavním dodatkem stvrdily výlučnost dvoupohlavního manželství. Červnový výstřel z Nejvyššího soudu však tento dodatek – a spolu s ním i přirozený smysl pro to, co je normální – postavil mimo „zákon“.

Od tohoto okamžiku státní moc od Davisové očekávala, že začne homosexuálním „novomanželům“ vydávat úřední potvrzení o jejich „sňatku“. Pokud se tato křesťansky smýšlející úřednice domnívala, že stát bude respektovat jím deklarovanou náboženskou svobodu – navíc když dané potvrzení mohou vydat jiní úředníci daného okrsku, jimž to svědomí umožňuje – přepočítala se. Tak, jak to v podobných případech bývá, i zde svou neblahou roli sehrála denunciační kampaň médií.

pp

Čtěte ZDE: Americký soud: „Jste gay? Dostanete, o co si řeknete.“ Harém dvou „otců“ a v něm zmatené děti. Novorozenec marně hledá mateřské mléko na mužské hrudi. Míříme do pekel

Čtěte ZDE: Temná duha nad Irskem: Lid kopl do svého národního patrona. Atlantičtí filantropové: Teď už máte, co jsme chtěli. Zrada katolických politiků a vlažných biskupů. Strach říci NE. A co u nás?

Obludný rozsudek

Poté, co se tato videonahrávka dostala na veřejnost, bylo o dalším osudu Kim Davisové – a zřejmě nejen profesním – rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že nemohla být, coby zvolená osoba, ze své funkce odvolána, byla postavena před soud. Federální soudce David Bunning po rychlém procesu vynesl rozsudek, nad kterým zůstává rozum stát – Davisová byla poslána za mříže na tak dlouho, dokud nezmění své původní rozhodnutí nevydávat homosexuálním párům potvrzení o uzavření manželského svazku!

Zatímco Bílý dům i soudružka Clintonová vyjádřily nad rozsudkem spokojenost, zbytky konzervativní pravice tento případ zmobilizoval k několika protiakcím. K protestům se připojili i čtyři Republikáni, usilující o nominaci na prezidentský úřad (Rand Paul, Mike Huckabee, Ted Cruz a Rick Santorum). Tentokrát to ještě zabralo. V předvečer chystané demonstrace na podporu Davisové, na níž měl vystoupit i Mike Huckabee, soudce Bunning svůj necelý týden starý rozsudek překvapivě zrušil a Kim Davisovou propustil na svobodu. Pod podmínkou, že nebude svým podřízeným bránit ve vydávání dokladů o uzavření manželství. Davisová prostřednictvím svého advokáta sdělila, že na svém postoji nehodlá nic měnit a že úřadem vydávaná potvrzení nejsou bez jejího podpisu platná. Skončí pro svůj statečný odpor opět za mřížemi?

Proč se vyhýbat americké ambasádě

Pokud je tu ještě někdo, kdo dosud nevěděl, co si představit pod pojmem homofašismus, tak po této aféře již určitě ano. Kauza Davisová je bohužel pouhou předzvěstí toho, co se již v relativně blízké budoucnosti může v daleko větším měřítku odehrávat vůči všem, kteří o homosňatcích smýšlí stejně, jako exemplárně potrestaná americká úřednice. Přesně tuto praxi u nás chtějí prosadit američtí velvyslanci – mají ostatně propagaci práv LGBT v oficiálním popisu práce -  kráčející v čele pochodů při každoroční přehlídce homosexuální „hrdosti“.

Čtěte ZDE: Pokyn z evropské Kominterny: Rusko má prolévat nevinnou krev. Trůn i oltář říkají NE. Morbidní kšefty na klinikách strýčka Sama. Obamův Nejvyšší soud versus Putinova „Opravdová rodina“

ČtěteZDE: Hořká lví trofej lynčovaného dentisty: Proč pokleslá zábava chrání některé druhy před vymřením? Lov dětí naopak pod ochranou státu. Politické kšefty stojí nad životem. Jednou přijde účet

Jasné jako facka

Den před tím, než Nejvyšší soud USA vydal svůj os(t)udný výnos ve sporu Obergefell vs. Hodges, vyšel v levicovém týdeníku The Nation článek, nazvaný „Jaká je budoucnost hnutí za práva LGBT?“ V něm se jeho čtyři vysoce postavení papaláši otevřeně přiznávají k tomu, že „manželství gayů“ nikdy nebylo jejich konečným cílem. Tím je důrazné umlčení opozice. Jak toho dosáhnout? Ještě ostřejší očerňovací kampaní proti odpůrcům agendy LGBT a přijetím restriktivních „antidiskriminačních“ opatření, v jejichž důsledku by se veřejný nesouhlas s čím dál tím zvrácenějšími požadavky organizovaného homosexualismu stal trestným činem. Jasné jako facka.

A plán se začíná plnit: „Země svobody“ poslala za katr první statečnou ženu, odmítající při výkonu svého povolání, k němuž byla vybrána svými spoluobčany, předstírat, že dobro je zlem a zlo dobrem. Namísto těch, kdo s podporou obamovského režimu provozují zločinný obchod s tělesnými orgány uměle potracených dětí, jak jsme o tom na Protiproudu již vícekrát psali.

Pronásledování křesťanů v USA již tedy začalo. Kdy v této podobě dorazí i k nám?

pp

 Ing. Pavlína Nytrová

Statečná poslankyně Nytrová

Dokud se zde ještě smíme svobodně projevovat, podporujme aktivně iniciativy, jež otevřenému nástupu lokálního homofašismu čelí. Tou poslední je petice proti novele zákona o registrovaném partnerství, umožňující adopci dětí homosexuálními páry: WWW.PETICE-ADOPCE.CZ

Na této petici je pozoruhodné především to, že záštitu nad ní nepřevzal žádný lidovec, ale sociálně-demokratická poslankyně Pavlína Nytrová.

Toto jsou její slova:

Skupina zákonodárců z různých politických stran v současné době připravuje novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte.

Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou (o jeden hlas) a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, že si homosexuální páry nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme, že svého slibu nedostály a nyní požadují zmíněnou adopci.

Co se týče registrovaných partnerství, je nutné upozornit na jednu skutečnost. Není pravdou, pokud biologický rodič dítěte zemře, že je toto dítě automaticky umístěno do dětského domova. Dnešní soudní praxe potvrzuje, že pokud by biologický rodič dítěte zemřel, pak je dítě homosexuálního partnera dáno do výchovy pozůstalému partnerovi, který by se stal pěstounem nebo poručníkem. Z toho plyne, že uzákonění adopce, o něž propagátoři zákona usilují, je i z tohoto hlediska bezpředmětné až absurdní. V těchto specifických situacích by se z praktického hlediska jednalo pouze o několik málo výjimečných případů a jak z výše uvedeného vyplývá, tyto mohou být uspokojivě vyřešeny v rámci stávající legislativy.

Hlavní stránka problému spočívá v jiné skutečnosti. Otevírá se zde totiž možnost, že všichni lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života, si budou moci adoptovat dítě.

Tato petice vznikla především proto, aby hájila práva těch, kteří se sami hájit nemohou - práva nevinných dětí. Naší povinností je usilovat o vytvoření těch nejlepších podmínek pro výchovu dítěte, a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní buňku rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna "matka". Naopak vytvářením nových alternativních variant můžeme snadno dospět k výraznějšímu zpochybnění a postupnému rozmělňování základního modelu rodiny. Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále pevným pilířem naší společnosti. 

Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině vyznačují vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než u běžných heterosexuálních párů. To znamená, že zde rozhodně nelze mluvit o stabilním prostředí, v němž by dítě mělo vyrůstat. To potvrzují i mnozí homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů „PRIDE“. V tomto případě lze spíše mluvit o neuváženém experimentování na dětech, než o upřímnou snahu hájit práva těchto snadno zranitelných dětí. 

Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit staletí osvědčený a fungující model rodiny.

 Proto prosím všechny občany České republiky, aby se zapojili do této petice a pomohli v jejím šíření.

Jste proti adopci dětí homosexuálním partnerem? Prosím, podepište tuto petici.

S pozdravem a úctou

Ing. Pavlína Nytrová

poslankyně PČR

 ppTagy článku

Doporučujeme

Vražedná hra na pandemii ve finále: Omikron je už jen rýmička? O to víc očkovat! Nesmí být kontrolní skupina. Okamura na chvíli zabránil dopisnímu zločinu. Už i ty, Neffe? Výbuch vulkánu jako předzvěst tsunami…

Vražedná hra na pandemii ve finále: Omikron je už jen rýmička? O to víc očkovat! Nesmí...

Na šikmé ploše: Sebevražedné tendence naší společnosti se prohlubují. Sodovkový plyn je největší zlo na světě. Nemějte děti, buďte happy. Středověký mor před covidem bledne. Praštíme ještě někdy pěstí do stolu?

Na šikmé ploše: Sebevražedné tendence naší společnosti se prohlubují. Sodovkový plyn je...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky