Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Šokující zpráva o tom, co se na naše děti valí z Evropské unie: Nechutnosti a obscénnosti jako povinný vyučovací předmět ve školách! Ubráníme se?

Šokující zpráva o tom, co se na naše děti valí z Evropské unie: Nechutnosti a obscénnosti jako povinný vyučovací předmět ve školách! Ubráníme se?

25. 10. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší dramatické informace od německé socioložky Gabriele Kuby, která nedávno přednášela na Slovensku o brutálních praktikách současných sexuálních revolucionářů.

Knihu Gabriele Kuby „Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody“ by měl číst každý, kdo si ještě stále myslí, že vlastně o nic nejde, že ve vztahu k této problematice musíme být „tolerantní“. V ČR tato zásadní a zdrcující obžaloba, pojednávající o státem organizovaném vykořeňování dětí z jejich přirozeného vývoje již od neútlejšího věku, „kupodivu“ ještě nevyšla. Stejně tak český mainstream nepřináší jedinou zprávičku o tom, že v Německu se rodiče proti zavádění těchto praktik do škol za panování „křesťanské“ kancléřky bouří.

 PP

Drtivá obžaloba

Europoslankyně Anna Záborská říká:

"Kniha Gabriele Kuby se snaží otevírat lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti. Globální sexuální revoluce je tady poprvé představena v souvislostech: Myšlenkoví průkopníci od dob Francouzské revoluce, obrat od feminismu k gender-ideologii, strategické globální prosazení gender-ideologie prostřednictvím OSN, EU a národních vlád.

Ukazuje politické znásilnění jazyka, epidemické rozšíření pornografie, zrušení všech morálních norem prostřednictvím rovnosti homo-, bi-, trans-a intersexuality s heterosexualitou, která sahá až po "homo-manželství "s možností adopce. A konečně ukazuje nejnebezpečnější frontu kulturní revoluce - převýchovu mládeže ve školách a mateřských školách předčasnou sexualizací. Platí to, o čem mluví podtitul knihy: vše se nabízí jako svoboda, přitom však vede k jejímu zničení."

Jménem žen proti ženskosti. A naopak

Po bouřlivém období žen v zajetí potratů a rozvodů vstupujeme do nové kulturní fáze. Jde o boj proti sexuální identitě. Začalo se takzvanou gender ideologií, podle níž se nerodíme jako muži a ženy, ale se jimi stáváme. Přirozenost je podle ní jen dcerou kultury, a proto je možné ji modifikovat podle potřeb a potěšení.

Biologické pohlaví postupně mizí, aby dalo místo rodu. Podle Australské komise pro lidská práva už máme 23 rodů: muži, ženy, homosexuálové, bisexuálové, transgender, trans, transsexuálové, intersex, Androgyn, agender, crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid, genderqueer, intergender, neutronu, pansexuál, pan gender, third gender, third sex, sistergirl a brotherboy.

Důsledky tohoto chaosu musel nakonec reflektovat i australský odvolací soud v Novém Walesu, když jako první právně uznal nové pohlaví pro ty, kteří se již neumějí identifikovat ani se ženou ani s mužem. Pro "neutrál" nabídl v dokumentech novou kolonku, a to "nespecifikované".

Publikace s názvem Poradce rodičů pro dětskou sexuální výchovu od 1-3 let" vyzývá matky a otce, aby střídali "nezbytné s příjemným - lechtáním, hlazením a líbáním dětí na místech, kde je umýváte." ( ... )" je to jen znak zdravého vývoje Vašeho dítěte, pokud se umí samo přivést k uspokojení svého libida" (str. 25 ). Pokud dívky (ve věku 1-3 let!) mají tendence stále více používat jisté předměty, nemělo by se to využívat jako záminka bránit jim masturbovat (str. 25 ).

Rovnost ideologie křičí po právech žen, žádá jejich větší prosazování ve vědě a výzkumu, v politice a jinde, žádá osvobození z "okovů mateřství" a manželství a tím samu sebe dostala do úzkých. Objevily se totiž emancipované ženy jako Marguerite Peeters, Dale O'Laeary, Naomi Wolf, Gabriele Kuby a jiné, které bijí na poplach a snaží se upozornit státy, ve kterých ještě vždy matkou je žena a otcem muž, na nebezpečné důsledky gender ideologie v západních zemích. Gabriele Kuby v těchto dnech absolvuje turné na Slovensku a představuje svou publikaci pod názvem Globální sexuální revoluce. Je v hojné míře napadána a kritizována Olgou Pietruchovou a dalšími liberálními a sexuálními extremisty.

Od nejútlejšího věku 

Gabriele Kuby upozorňuje na nebezpečí zákonů, které de facto popírají jakékoliv přirozené okolnosti a dokonce je prohlašují za společensky nebezpečné. Vysvětluje, že vlády prosazováním převedení kompetencí výchovy dítěte z rodiny na stát ignorují vědecké poznatky. Různé vlády pod pojmy "rovnost příležitostí", "gender mainstreaming", nebo hlasem různých výborů pro gender nabízejí řešení, která nic nevyřeší, ale prosadí svou agendu. Ukázalo se totiž, že běžným lidem nic neříkající dokumenty a strategie, uplatňující na pohled neškodné zásady týkající se rovnosti, nediskriminace a pod., neorientují politiku na pomoc rodině, boj proti rostoucí chudobě; nehledí na tělesné a duševní zdraví dětí a dospívajících, ale pouze na uplatňování gender mainstreamingu.

 V 198-stránkové brožuře pro střední školy pod názvem "Způsoby soužití homosexuálů a lesbiček" se mimo jiné nabízejí následující modelové úlohy: "Sedíš v baru pro homosexuály a dnes bys také měl chuť na pěkného muže ve své posteli. Jeden takový právě vchází do baru. Jak se v této situaci zachováš?

Kuby upozorňuje, že existují tendence zrušit rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím a nastolit homosexualitu jako normu. Lesbický, homosexuální a transsexuální životní styl se chce dát na roveň soužití mezi mužem a ženou. Tato nová ideologie se v západních společnostech už potichu stala realitou každodenního života právě díky kompetencím, které má politický aparát. Vše se to událo bez jakékoliv veřejné diskuse na toto téma. Mnoha politikům ani není jasné, o co při gender problematice jde. Stávají se jen malými postavičkami, které jsou řízeny meziresortními orgány.

Brožury o sexuální stimulaci nezletilých "zadarmo"

Gender ideologové tvrdí, že role muže a ženy ve společnosti nejsou nijak podmíněny biologicky, ale jen společností a kulturou. Podle toho se tedy mohou kdykoliv měnit.

Před očima se nám rýsuje sociální inženýrství, které chce vytvořit nového člověka, pohlavně zaměnitelného. Kvůli tomu je třeba zasáhnout člověka co nejdříve - v dětském věku –  prostřednictvím předčasné sexualizace. Kuby upozorňuje, že v Německu se již distribuují zdarma kontroverzní brožury pro rodiče, učitele, vychovatele, do škol a žákům.

Jako příklad jedna z nich: "Poradce rodičů pro dětskou sexuální výchovu od 1-3 let" vyzývá matky a otce, aby střídali "nezbytné s příjemným - lechtáním, hlazením a líbáním dětí na místech, kde je umýváte." ( ... ) "je to jen znak zdravého vývoje Vašeho dítěte, pokud se umí samo přivést k uspokojení svého libida" (str. 25 ). Pokud dívky (ve věku 1-3 let!) mají tendence stále více používat jisté předměty, nemělo by se to využívat jako záminka bránit jim masturbovat (str. 25 ). Tvůrce brožurky bude "rád, pokud otcové, babičky, strýcové nebo pečovatelky se podívají na informace, jak se mohou i oni stimulovat - ať brožurka slouží všem!" (Str. 13 ). (Brožura se v originále jmenuje Ratgeber fuer Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ). 

Když se posuneme ve vzdělávání dále, ve školkách si děti zpívají písně se slovy jako: "Když hledím na své tělo a dotýkám se ho, stále objevuji něco, co mi patří ... máme vagínu, protože jsme holčičky. Nachází se pod bříškem, mezi nohama. Neslouží jen na močení a když se jí dotýkám, tak mě příjemně lechtá. Můžeš říci "ne", můžeš říct "ano", můžeš říct "stop" nebo "ještě", "tohle se mi nelíbí", "tohle mi je příjemné", "pokračuj ještě". "

Výchova před Verdunem

Ve věku 9 let začínají ve školách "hodiny prevence" nazývané sexuologie. Protože přicházejí do věku, kdy dětské hry mohou mít "velmi nežádoucí důsledky": těhotenství. Děti v devíti letech se ve školách učí, jak nasadit kondom na plastický penis.

V brožuře "dívčí záležitosti" čteme: "Tak jako je mnoho lidí zvědavých na téma o sexu, mnozí se také ptají, jak to dělají lesbické ženy v posteli (nebo jinde). Když chodí dívky s dívkami, není to jiné než u ostatních párů: dělají vše, na co mají chuť. Mohou se líbat, dotýkat, jazykem nebo prsty. Tak jako sex mezi mužem a ženou závisí na fantazii, zkušenosti a vzájemné důvěry, kam jsou schopni oba zajít. Možná si řeknete, lesby alespoň nemají problém s AIDS. Ano, a dokonce nemusejí ani myslet na nechtěné těhotenství."

Od věku 10 let začínají na školách iniciativy propagandy a výchovy k homosexualitě (přesněji lesbické, homosexuální, bi- a transsexuální orientaci). V 198-stránkové brožuře pro střední školy pod názvem "Způsoby soužití homosexuálů a lesbiček" se mimo jiné nabízejí následující modelové úlohy: "Sedíš v baru pro homosexuály a dnes bys také měl chuť na pěkného muže ve své posteli. Jeden takový právě vchází do baru. Jak se v této situaci zachováš"? Nebo: "Ty jsi Petr a máš 29 let. Chceš vztah s tvým přítelem Kemalem zaregistrovat jako životní svazek. Dnes to chcete říct jeho mámě; Jsi Evelyn Meierová, a máš 19 let. Chceš vztah se svou přítelkyní Katrin zaregistrovat jako životní svazek. Dnes pojedete za protestantskou pastorkou, paní Schulzovou, neboť se chcete vzít v kostele."

Sex už pouze za účelem libida?

Kuby upozorňuje, že takové „vzdělávání“ ohrožuje autoritu rodičů. Svádí děti a dospívající mládež k sexu zredukovanému pouze na uspokojení libida a bez jakýchkoliv hlubších svazků, které by vedly k manželství. Neustále se jim předkládají různé formy sexuálních praktik - homosexuální, lesbické, bisexuální, transsexuální a dávají se na roveň heterosexuálním. Děti a mládež od 9 let jsou prý takto ve škole formované jako "experti prevence". Potrat se jim nabízí jako nevinná možnost svobodného rozhodnutí.

Kuby vyzývá, aby se Evropané konečně probudili. Hostí ji na mnoha mezinárodních konferencích a besedách, kde se gender stále více přehodnocuje. 

Videorozhovor s paní Kuby v anglickém jazyce zde:

Převzato ze serveru www.fatym.com. Více o knize najdete na: http://www.kuby.sk/nova-kniha. 

PPTagy článku

Doporučujeme

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem. Dáte se pro šnycl napíchat jedy? Tři tresty pro lidstvo. Zklamání na celé čáře. Pevná důvěra však trvá

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem....

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada autority autoritou. Model pekelné společnosti pro náš svět? Všechny národy nechť volají

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky