Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Svět lži: Zbývají nám alternativní média. V čem je jejich úskalí? Nejdůležitější věc je jen jedna. Vatikánské fake news a selhání papežů. Fatima stále aktuální. Konspirační teorie není tabu

Svět lži: Zbývají nám alternativní média. V čem je jejich úskalí? Nejdůležitější věc je jen jedna. Vatikánské fake news a selhání papežů. Fatima stále aktuální. Konspirační teorie není tabu

8. 11. 2020

Tisk článku

Kennedy Hall vysvětluje, jak se dnes pohybovat ve světě (dez)informací, aby neutrpělo to nejcennější, co máme

Podivná doba, ve které žijeme, je přesně taková, jaká je – podivná. Někdy je obtížné rozlišit mezi tím, co je nahoře, dole, vlevo, vpravo, reálné a nereálné. Žijeme v době, v níž jsou miliardy lidí vedeny k tomu, aby věřily, že musí zůstat zavřeny ve svých domovech – i když nejsou nemocné – aby nešířily nemoc, kterou nemají, na lidi, od kterých se mají držet dva metry daleko. Navíc se současné volební období v USA ukazuje jako bojové cvičení oficiálních médií v tom, jak denně otevřeně lhát veřejnosti.

Dostáváme informace spolu s jejich výkladem. Výklad má větší vliv a snadno se stane předpojatým, protože různé zdroje informací mají zcela opačný základ. Zásady a hodnoty, které člověk zastává, předurčují informace, které tento člověk poskytuje a to, jak je poskytuje. Například ten, kdo je nakloněn vraždění zvanému potrat, prezentuje Margaret Sangerovou jako hrdinku a zdůrazňuje u ní pozitivní věci. Naopak ten, kdo ví, jaké zlo způsobila, upozorňuje na její nemravné, eugenické, rasistické a genocidní myšlenky (článek na PP ZDE).

Řekl jsem vícekrát, že že virus, který se rozšířil po světě, je ďábelský virus, který je mnohem nebezpečnější, než je pouhý fyzický virus. Nad myšlením většiny lidí v dnešním světě totiž panuje duch zmatení. A v závislosti na tom, které mediální zdroje sledujeme, tak na sebe můžeme vzájemně působit, jako bychom žili v „alternativních realitách“. Toto ďábelské zmatení, abych použil termín, který vytvořila sestra Lucieje velice reálné.

Alternativní mediální zdroje

Co tedy máme dělat? Pokud nepřijmeme „zcela soběstačný“ životní styl, při němž se odřízneme od většiny zmatené společnosti, musíme nějak nalézt způsob, jak se získávat relevantní informace. Zdá se, že ať je to na pracovišti, v našich rodinách nebo v Církvi, hovory o politice mají dnes hlavní slovo. Pokud jde o užitečné informace, nemůžeme se spolehnout na zdroje oficiálních médií. Navíc se na mainstreamové zdroje nemůžeme spolehnout ve věci mravního obsahu, který by byl konzistentní s vírou. Proto se můžeme dostat do postavení, kdy je potřeba obrátit se především na alternativní zdroje.

Alternativní mediální zdroje jsou obecně řečeno nezávislí novináři nebo organizace, které pracují mimo obvyklý způsob fungování. Miliony lidí „odstřihly šňůru“ (zrušily používání služeb kabelové televize) a nyní jako svůj zdroj informací používají webové stránky, kanály na YouTube a podcasty. Webová stránka The Fatima Center vždy působila dle podobného modelu, kdy nezávisle vytvářela obsah týkající se celé pravdy o poselství Panny Marie Fatimské, a pak nacházela způsoby, jak jej dostat k našim podporovatelům a rozšířit jej k tolika lidem, kolika je to možné. Tyto alternativní zdroje mohou být poučné, neexistuje však jednoduché řešení na komplikovaný problém pomýlených médií, a proto musíme být u všech zdrojů ostražití.

Čtěte ZDE: Antikonspirační weby: Nástroj k záchraně prolhaných médií a jejich prebend? Sekta zvaná Hlavní proud. Spílání těm, kteří s nimi nedrží. Totální selhání "elitních" novinářů

„Konspirační teorie“

Lidé naklonění oficiálním médiím často alternativní zdroje označují jako místa, která podněcují „konspirační teorie“. Termín „konspirační teorie“ je obvykle úhybným manévrem, který není ničím jiným než hanlivou urážkou. Konspirace jsou reálnou věcí a dokonce se tento termín používá v právním jazyce jako například u závažných zločinů „konspirace za účelem spáchání vraždy“. A slovo „teorie“ se často zaměnitelně používá se slovem „hypotéza“, což je v podstatě způsob popisu nějakého souboru myšlenek, které můžete mít o tom, jak se něco děje, nebo jak něco funguje.

Když tyto definice vezmeme v potaz, dá se tzv. konspiračním teoriím porozumět podobně jako tomu, jak se díváme na práci detektiva. Detektiv například najde a zkoumá důkaz a má konkrétní cíl najít možnou spojitost, aby pochopil to, co je skryté (jako u dílků skládačky). Zkušení detektivové se také naučí „používat svůj instinkt“. Mnoho zločinů bylo vyřešeno díky tomu, co začalo jako „tušení“. Jakmile detektiv podezřívá nějakého konkrétního jedince, bude ještě intenzivněji hledat podpůrné důkazy. Jestliže detektiv nalezne dostatečné, rozumné a přesvědčivé důkazy, a spolu s tím bude existovat pádná a reálná možnost, zformuluje teorii neboli hypotézu ohledně toho, jak se zločin udál. Přesto detektiva nikdy nenařkneme, že je „konspirační teoretik“.

Ti z vás, kteří zpochybňujete oficiální podání o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jste pravděpodobně zvyklí na to, že vás nazývají „konspiračními teoretiky“, když jste přesvědčeni, že Vatikán něco skrývá, a že obsah třetího fatimského tajemství je stále částečně utajený.

Mimochodem, až do roku 1989 skoro všechna katolická média zastávala postoj, že obřad vykonaný Janem Pavlem II. 25. března 1984 byl údajně zasvěcením Ruska, které nebe žádalo. Proč to trvalo pět let? Protože v červenci 1989 odhalil expert na Fatimu P. Messias Coelho to, že sestra Lucie právě obdržela anonymní „pokyn“ od neurčených osob ve Vatikánu, že nyní musí říct, že zasvěcení Ruska bylo tímto obřadem z roku 1984 naplněno – i když při něm Rusko nebylo zmíněno a neúčastnili se jej katoličtí biskupové světa, a i když neexistoval odpovídající a nesporný důkaz, konkrétně obrácení Ruska k jedné, svaté, katolické Církvi a ani nenastalo období míru, které slíbila Naše Paní. (K tématu Fatimy jsme se na Protiproudu podrobně věnovali v řadě článků.)

Pokud tedy jde o zdroje alternativních médií, není otázkou, zda jsou vnímány jako nakloněné „konspiračním teoriím“. Nejvíc záleží na tom, zda informace, které prezentují, jsou nebo nejsou pravdivé. Pokud je důkaz správný, člověk ještě může zpochybnit průvodní interpretaci, musí to však udělat s jasným rozumem a podpůrnými důkazy.

Někdy je důkaz prostě příliš silný, aby se dal popřít, jako v případě údajného zasvěcení Ruska. V takových případech se ti, kteří jsou proti pravdě, budou snažit co nejlépe skrýt nebo zdiskreditovat správné informace, utkat matoucí pavučiny klamu a iluze a urazit a očernit ty, kteří se snaží hlásat pravdu. Zní vám to povědomě?

Čtěte ZDE: Epidemie odhalila: Proč potřebujeme Protiproud. A proč alternativa žije a hlavní proud umírá? Cenzura a lež politické korektnosti. Seznam, Aktuálně a další hnízda profesionálních diletantů. Novinář, nebo udavač?

Existují rizika spojená s „konspiračními teoriemi“?

Zda něco je nebo není oficiálními médii označeno za „konspirační teorii“ je opět nepodstatné, pokud je účelem pokusit se najít pravdu. Existují však rizika spojená s určitými zdroji alternativních médií. Světu alternativních zdrojů je vlastní určitý skepticismus. Tento skepticismus je užitečný, když jde o zpochybňování „oficiálního“ podání, pokud však novinář není osvícen vírou, pak je tento skepticismus často nasměrován také proti víře.

Nedávno jsem poslouchal podcast ze zdroje obvykle spojovaného s „konspiračními teoriemi“, který probíral koronavirus a opatření týkající se omezení pohybu. Byl to skvělý rozhovor a já jsem souhlasil prakticky se vším, co bylo řečeno, a takřka nic nebylo proti základním pravdám, které mi jsou jako katolíkovi drahé... ...tedy až do závěru pořadu. Jakmile účastníci rozhovoru odbočili od politických a zdravotních věcí, začali probírat to, o čem byli přesvědčeni, že je přirozenost člověka. Rozhovor začal obhajovat některé nesmysly ohledně toho, jak je člověk určitým druhem frekvence ve větším „vědomí“ atd. Zakoulel jsem očima a tyto gnostické nesmysly jsem vypnul.

Celkově vzato bych řekl, že to byl dobrý pořad. Dozvěděl jsem se věci, které bych téměř nikdy neslyšel z oficiálních zdrojů, takže jsem byl obecně spokojen. Dokud jste zakořenění v dogmatech víry a umíte rozpoznat omyl, když jej vidíte, pak neexistuje o nic větší nebezpečí, že sledujete alternativní „konspirační“ zdroje, než jaké je nebezpečí, když sledujete vyslovené nesmysly z oficiálních médií.

Jako u všeho, je třeba používat obezřetný úsudek a nehledat ve světských zdrojích Boží moudrost. Mít se na pozoru před omylem ve všech médiích a nenechat se pohltit věcmi, které nás odvedou od katolické víry.

Zdroj.Tagy článku

Doporučujeme

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem. Dáte se pro šnycl napíchat jedy? Tři tresty pro lidstvo. Zklamání na celé čáře. Pevná důvěra však trvá

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem....

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada autority autoritou. Model pekelné společnosti pro náš svět? Všechny národy nechť volají

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky