Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velká chvíle se blíží: Na co teď nesmíme zapomínat? Vidění Dona Bosca. Strach z nepodstatného, lhostejnost k důležitému. Jsme na prahu konce světa? A záleží na tom? Naše největší útěcha a jistota

Velká chvíle se blíží: Na co teď nesmíme zapomínat? Vidění Dona Bosca. Strach z nepodstatného, lhostejnost k důležitému. Jsme na prahu konce světa? A záleží na tom? Naše největší útěcha a jistota

22. 3. 2020

Tisk článku

Ivan Poledník vybízí, abychom v současné hysterii okolo koronaviru upřeli pozornost tam, kde je to nejvíce potřeba a očekávali tu nejvýznamnější událost věků

Historie je Božím stvořením, tak jako příroda a jako všechno, co existuje. Protože neexistuje nic, co by nebylo podřízeno Bohu. Všechno, co se v dějinách děje, je po celou věčnost Bohem předvídáno, řízeno a spravováno.

Dějiny začínají od Boha a u Boha také končí. Bůh nejen existuje, ale zabývá se svými tvory, odměňuje je a trestá jejich skutky podle zásluh a provinění každého z nich. Spravedlnost je nekonečná Boží dokonalost. Boží dokonalost, nekonečná láska milosrdenství nutně předpokládá jeho nekonečnou spravedlnost.

Právě Boží spravedlnost je dnes nejčastěji opomíjena. Bůh odměňuje a trestá nejen lidi, ale i celé skupiny lidí: rodiny, národy, civilizace. Ale zatímco lidé mají svou odměnu nebo trest někdy na zemi, ale především na věčnosti, národy, které nemají věčný život, jsou trestány a odměňovány jen zde na zemi. Zemětřesení, hlad, epidemie, války, revoluce byly vždy vnímány jako Boží tresty. 

Tvůrce

Před pár dny biskup jedné významné "moderní" italské diecéze prohlásil: "Jedna věc je jistá: tento virus není seslán Bohem, aby trestal hříšné lidstvo. Je to efekt přírody v jejím macešském tahu. Ale Bůh proti nám tento fenomén pravděpodobně staví, aby nám dal konečně na srozuměnou, že lidstvo je jedna jediná vesnice."

Tento italský biskup je jako mnozí další dnes v zajetí přírodního náboženství Pačamamy a Grety Thunbergové. Pro něho je zde Velká Matka, která se může stát macechou. Ze všech sil odmítá ideu epidemie koronaviru jako trestu pro lidstvo. Virus je pro něho jen efekt přírody. 

Kdo ale stvořil, řídí a spravuje přírodu?

Tvůrcem přírody je Bůh sám, se všemi jejími silami a zákony. Bůh, který je první příčinou všeho, co existuje, uskutečňuje své plány různými způsoby. Kdo má nadpřirozeného ducha, nezastavuje se na povrchu věcí, ale snaží se pochopit záměry Boží skryté za zdánlivě slepou silou přírody.

Čtěte ZDE: Svět proti křesťanům: Nepřítel nemá meze ani zábrany. Strategie podlézání a doprošování? My jsme si válku nezvolili - ona přišla k nám. Vlažní nemají budoucnost. Časné je stínem věčného: Jen se modlit a bojovat!

Lhostejnost a mlčení

Největším současným problémem je ztráta víry. Ta plodí zaslepení mysli a tvrdost srdce, lhostejnost k porušování Božího řádu, tedy i řádu přírody. Je to lhostejnost, ve které se skrývá nenávist vůči Bohu. Projevuje se nepřímo. Lidé, stále se vydávající za věřící, nevzdorují Bohu přímo. Dávají přednost vyjadřovat svou nenávist vůči těm, kteří se odvažují o Bohu mluvit. Kdo se odváží mluvit o Božím trestu, je společensky lynčován. Není to totiž korektní.

Tito lidé, i když slovy vyjadřují, že v Boha věří, žijí ve skutečnosti v praktickém ateismu. Zbavují Boha všech jeho atributů a redukují ho na pouhou "bytost". Všechno, co se děje, je plodem přírody osvobozené od svého autora a jen věda, nikoliv tisíciletá nauka je schopna tyto zákony dešifrovat.

V předvečer druhého zasedání 1. vatikánského koncilu měl svatý Jan Bosco vidění, ve kterém mu bylo sděleno, že "válka, hlad a mor jsou tresty, jimiž je postižena lidská pýcha a zloba. Pán se vyjádřil takto: Vy kněží, proč neběžíte a nepláčete mezi vchodem a oltářem a nevzýváte za zastavení trestů? Proč nevezmete štít víry a nevystoupíte na střechy, do domů, do ulic, na všechna i nepřístupná místa a nenesete s sebou moje slovo? Nevíte, že tento strašný meč má dvě ostří a napadá mé nepřátele a láme hněv Boha i lidí?"

Dnes kněží mlčí, mlčí i biskupové, i papež František mlčí.

Apokalypsa?

Blížíme se k Svatému týdnu a Velikonocům. Poprvé snad po mnoha staletích jsou chrámy zavřeny, veřejné mše zakázány, dokonce i bazilika Svatého Petra ve Vatikánu je zavřena. Letos se neshromáždí poutníci z celého světa. "Bůh nás trestá odnětím," říká sv. Bernardin Sienský. Chrámy jsou zavřeny a křesťanský lid se potácí dezorientován v temnotách, zbaven světla pravdy. 

Jenomže to, co se děje, není znamením úspěchu satana, ale jeho porážka, protože jak vysvětluje jezuita sv. Karel Ambrož Cattaneo, počet hříchů člověka nebo národa je sečten: Přišel den dovršené nepravosti hříchu, který Bůh nesnáší a který vyvolává jeho hněv.

Scénář, který máme před sebou, je apokalyptický, ale velký papež Pius XII. nám připomíná, že v Apokalypse svatý Jan "nehleděl jen na spoušť způsobenou hříchem, na války, hlad a smrt. Viděl také první místo vítězství Kristova. A opravdu, cesta Církve skrze staletí je sice cestou kříže, ale také cestou triumfálního pochodu. Kristova církev, lidé víry a křesťanské lásky jsou vždy ti, kteří lidstvu bez naděje přinášejí světlo, vykoupení a mír. Ježíš Kristus včera, dnes i navěky. Kristus je váš vůdce, vítězství ve vítězství. Následujte ho."

Nebo je konec stále ještě v nedohlednu? Je to pouze jedna ze zkoušek tohoto světa a až zmatek opadne, tak nás čeká celá řada dalších? Na tom nezáleží. Neznáme dne ani hodiny, ale víme, že se máme soustředit v tuto chvíli především k jednomu cíli. Postní období vstupuje do své druhé poloviny a pokud jsme naši duchovní očistu v lomozu zpráv dosud trochu zanedbávali, soustřeďme se na ni ještě více a v pokoře a naději očekávejme Vzkříšení.

Čtěte ZDE: Zhouba křesťanstva: Přizpůsobení se světu. Rozbití komunit, kompromisy a ústupky. Jsme tam, kde nás ďábel chtěl mít. Kdo má strach z Pravdy? Poničenou katedrálu musíme obnovit takovou, jaká původně byla

Východisko

Matka Kristova odcházela po pátečních událostech od Synova hrobu plná nevýslovné bolesti, ale zároveň naděje a víry ve slavný konec velikonočního dramatu. Byla věrná, věděla, co je přislíbeno. Nepropadala malomyslnosti a zoufalství, ačkoli k tomu měla nesrovnatelně pádnější důvod, než jsou naše dnešní světské strachy a trable.

V tom je náš příslib a také podstatná část velikonočního poselství. Každý neseme svůj kříž, čelíme bezpočtu problémů v osobním životě, ve vztazích, v práci. A také společně sdílíme obavy z neradostného vývoje současného světa – ať už je to současná epidemie, anebo obavy z hladových časů, které ji mohou následovat. Anebo se se obáváme, že s hordami barbarů nejen před branami Evropy, ale už i mezi jejími zdmi, již zítra nebude tím, čím býval dříve. A už vůbec ne tím, jakým bychom jej mít chtěli. 

Máme však jistotu stejně pevnou, jakou měla Panna Maria v onen okamžik před dvěma tisíciletími. Záleží pouze na nás, zda se vrátíme ke svému Pastýři, k němuž všichni patříme, byť se někteří již po celé generace smutně potulují vzdáleni od stáda. 

To je pro nás jediné východisko. Bez něho nemůžeme nástrahám a zmaru tohoto světa čelit. Právě v těchto klíčových okamžicích našich dějin je tato skutečnost zřetelnější než kdy dříve. Dosud k sobě můžeme promlouvat stejnou řečí a snad i ještě porozumět závažnosti velikonočního poselství. Tedy neotálejme.


Tagy článku

Doporučujeme

Další katolík v Bílém domě: Přežije americká kultura? O nic nejde, je to jen CINO. Krize civilizace je důsledkem krize její matky. Lze oddělit vnější a vnitřní víru? Jak v USA, tak v Evropě

Další "katolík" v Bílém domě: Přežije americká kultura? O nic nejde, je to jen CINO. Krize...

Podstata Popeleční středy: Dnešek je příležitostí pro nový začátek. Co je nejdůležitější? Generální úklid vlastní duše. Životní šance pro nalezení cesty. Kolik popelců potkáme letos?

Podstata Popeleční středy: Dnešek je příležitostí pro nový začátek. Co je nejdůležitější?...

NEJČTENĚJŠÍ

Ve světě prý onemocnění americkým virem rychle klesá: Co sleduje WHO touto zprávou? Nelze jet pořád na plný plyn. Lockdownová koalice Babišovy vlády a tzv. opozice. Jen Okamura, Klaus jr. a KSČM proti. Víme, kdo je kdo

Ve světě prý onemocnění "americkým virem" rychle klesá: Co sleduje WHO touto zprávou?...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky