Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Maria 2.0: Feministky se povýšily nad Matku Boží. Vzpoura proti pokoře a nová sexuální morálka. Prohnilá hierarchie to podporuje. Jak reagují věrné ženy? Zlo přichází v dějinách obvykle z Německa

Maria 2.0: Feministky se povýšily nad Matku Boží. Vzpoura proti pokoře a nová sexuální morálka. Prohnilá hierarchie to podporuje. Jak reagují věrné ženy? Zlo přichází v dějinách obvykle z Německa

10. 11. 2019

Tisk článku

Elizabeth A. Lozowská informuje o dalším ze zvrácených hnutí snažících se v rámci kulturní revoluce zlikvidovat další z pilířů Církve a celé naší kultury

V Německu získává na síle feministické hnutí, které chce "modernizovat" Naší Paní. Toto hnutí se nazývá Maria 2.0 a jde se o skupinu katolických žen, jež protestují proti mužské struktuře Církve.

Předělávka Naší Paní na posílenou feministickou Marii

Název – Maria 2.0 – je zamýšlen tak, aby naznačoval novou modernizovanou Marii. Maria 1.0 je dle zakladatelů tohoto hnutí ideálem tiché, služebné ženy. S tou nechtějí nic mít. Namísto toho přicházejí se svou vlastní verzí Marie, takové, která je jim rovná, jež byla muži utlačována a která je obhájkyní „ženských práv“.

Jedna z vůdkyň Maria 2.0, Barbara Stratmann, vysvětluje, že „2.0 znamená nový začátek: Všechno musí začít od nuly. To my už nemusíme!“ Jinak řečeno, „my už nejsme jako Blahoslavená Panna Maria. My jsme moderní, posílené ženy.“

Tyto ženy už nechtějí napodobovat Naši Blahoslavenou Matku v její pokoře. Namísto toho se rozhodly snížit tuto Marii na svou vlastní úroveň a předstírat, že je taková jako ony – arogantní feministky, které se odmítají podrobit autoritě a nauce Církve.

Hnutí započalo letos v květnu v Mnichově s požadavkem na týdenní protest proti církevním autoritám a s peticí, jež bude zaslána papeži Františkovi. Požaduje mezi jiným dobrovolný celibát (nespecifikují pro koho, ale předpokládám, že myslí pro kněze a následně pro „kněžky“), novou sexuální morálku, která se vyrovnává s „realitou“, a kněžskými svěceními. Ženy, které se protestu účastnily, odmítly na deset dní vkročit do jakéhokoliv kostela či poskytnout jakékoliv služby své farnosti.

Ženy „stávkující“ proti Církvi si venku vysluhují své vlastní „bohoslužby“

Toto odmítnutí vkročit na kostelní půdu mělo prezentovat to, jak jsou ženy vně církevní struktury, nemohou činit jakákoliv rozhodnutí nebo zastávat posty autority. A tak se tyto ženy (a dokonce i někteří muži, kteří je podporují) rozhodly, že mají právo se vyjmout z povinnosti účastnit se nedělní mše, aniž by ukázaly nejmenší známku pocitu viny, když veřejně spáchaly těžký hřích.

Bezostyšně zůstaly vně kostelů a slavily své vlastní bohoslužby v protestantském stylu na kostelním dvoře, s chvalozpěvy, modlitbami a kázáními rádoby kněžek.

„Až budu velká, budu papežkou“

Tato petice, jež má v současnosti 34.300 podpisů, obsahuje taková šokující prohlášení, jako jsou následující:

„Muži v naší Církvi rádi pějí chvály na ženy. Paradoxně jsou však muži jedinými, kdo určuje naše zapojení v naší Církvi. V současnosti je mezi nimi tolerována pouze jedna žena: Maria. Na svém piedestalu. Stojí tam, omezena na mlčení. My chceme vzít Marii pryč z jejího piedestalu a do našeho středu jako sestru směřující naším směrem.“

Pro tyto ženy již Maria, jak je v katolické Církvi zpodobňována zhruba 2.000 let, není ženským ideálem; namísto toho se stává jejich moderní sestrou a prostředkem k vyjádření jejich radikálně feministických idejí.

„Marie, nemlč“

Jejich jednotícím pokřikem je: „Marie, nemlč“. A aby vyjádřily tyto odporné urážky vůči Naší Paní, namalovaly plakáty s Blahoslavenou Pannou Marií s lepicí páskou zakrývající její ústa. Předstírají, že Královna nebes je umlčována a Církví potlačována – ta, která pokorně přijala mlčení jako prostředek k růstu v milosti a dokonalosti a která se s láskou podrobila Církvi.

Naše Paní, umlčená stejně jako všechny ženy, musí být osvobozena a posílena

Tyto ženy se bouří proti Mariině pokoře a dožadují se být kněžkami. Jacqueline Straub, mladá žena, která je vdaná a je teoložkou, vysvětluje v rozhovoru na německém zpravodajském kanále, proč chce být kněžkou.

„Za prvé,“ prohlašuje, „musí ženy dostat stejná práva. Povinný celibát se musí stát volbou. Celá diskuze o zneužívání se musí radikálně vyjasnit. Musí zde být nová sexuální morálka. A v Církvi se musí nalézt nový jazyk, protože většina lidí, kteří chodí v neděli do kostela, nechápe, co se říká.“

„Dáváme polibek své Církvi, aby se probudila“

Straubová věří, že většina lidí je připravená na změnu v Církvi a pronáší směšné tvrzení, že Ježíš by jí v jejím úsilí stát se kněžkou podporoval, protože „i raní křesťané věděli, že rovná práva jsou zjevná“. Pro Straubovou je otázkou, zda toto hnutí zůstane pouze v Německu nebo se stane mezinárodním pokřikem žen v katolické Církvi.

A jak jinak - toto hnutí je podporováno a propagováno oficiální webovou stránkou německé katolické církve Katholisch.de. Církev v Německu je na toto bezbožné hnutí připravená, protože biskupové otázku jáhenek bezostyšně diskutují mnoho let.

Čtěte ZDE: Marx versus Maria: Proč je Matka Boží spoluvykupitelkou proti revoluci? Dnešní svět nevede ke spáse. Láska proti nenávisti. Výjimka v zákoně zapomínání. Proti komu je nutné použít násilí? Budoucnost náboženství

Například biskup Franz-Josef, biskup z Osnabrücku a místopředseda Německé biskupské konference, plně hnutí podporuje. Říká: „Považuji toto hnutí za dobré, jako znamení více zapojit ženy v katolické Církvi.“ Doufá, že se ustanoví jáhenky a je silným zastáncem Maria 2.0 v biskupské konferenci.

Rovněž biskup Peter Kohlgraf z Mohuče hnutí podporuje a nahlíží jej jako prostředek ke vstupu do dialogu s protestujícími. Ačkoliv si nemyslí, že svěcení žen na kněžky je v současnosti možné kvůli trvalé nauce Církve, věří v církevní koncil, který znovu promyslí tuto možnost. Touto „cestou synody“, jak to nazývá, poukazuje na Amazonskou synodu jako prostředek k legitimizaci svěcení žen.

Oficiální webová stránka německé katolické církve toto hnutí propaguje

Kardinál Rainer Woelki, berlínský arcibiskup, rovněž touží po podobném výsledku. Je připraven probrat otázku svěcení žen detailněji a je ochoten do budoucna přijmout nové směřování Církve.

To je jen několik příkladů prelátů, kteří nabízejí svou podporu pro Maria 2.0. Existuje ještě mnoho dalších biskupů, kteří chtějí „setrvat v dialogu“ s feministkami, jež sundávají Marii z jejího piedestalu.

Reakce věrných žen

Věrné katolické ženy na toto hnutí však zareagovaly opozičním hnutím nazvaným Maria 1.0. Tato webová stránka prohlašuje, že „Naše Maria, Matka Boží, nepotřebuje žádnou aktualizaci! Především ji nechceme instrumentalizovat, aby naplňovala naše vlastní zájmy. Jsme katolické ženy, které ctí Naší Matku Boží a které ji vnímají jako vzor. Jsme přesvědčeny, že po celém světě mnoho žen přemýšlí stejně.“

Jediná správná odpověď na neskutečné rouhání šílených feministek, ačkoliv jsem přesvědčená, že by bylo lepší nevstupovat do jimi vymezené arény a nenechávat si diktovat tu příšernou terminologii. Proč ne namísto Maria 1.0 raději Naše Paní, Královna vesmíru, což plně vyhlašuje její královskou vznešenost a autoritu?

Věrné katoličky brání Naší Paní jako Královnu nebe a země

Naše Paní není žádnou obyčejnou ženou – není jednou z těch feministek aspirujících na to být kněžkou. Dokonce sebe sama nepovažovala ani za rovnou apoštolům. Podle Marie z Agredy Naše Paní, Královna nebe a země, se v předtuše své smrti pokořila přede všemi apoštoly:

„Se svolením svatého Petra opustila lože, poklekla před ním a řekla: ´Prosím tě, můj pane, coby všeobecného pastýře a hlavu svaté Církve, abys mi ve svém jménu i ve jménu Církve udělil požehnání. Odpusť mi, tvé služebnici, že jsem během svého života prokázala tak málo služeb ... Pak padla na svou tvář a políbila nohy svatého Petra, coby Kristova zástupce a velkým množstvím slz vzbudila ne menší obdiv, než slzy apoštolů a všech okolostojících.

Od svatého Petra přešla ke svatému Janovi a podobně, jako u svatého Petra, klečíc u jeho nohou řekla:

"Odpusť mi, můj synu a pane, že jsem vůči tobě neplnila dostatečně své povinnosti Matky, jak jsem měla, a jak mi přikázal Pán ... Uděl mi své požehnání na vstup do společnosti Toho, který mě stvořil."

Toto je skutečná Panna Maria, která skrze svou pokoru a poslušnost byla vyvýšena nade všechna stvoření. Maria 2.0 není nic víc než záminka pro feministky, aby Naši Paní strhly z jejího piedestalu, aby mohli uctívat samy sebe – všechny stejně „posílené“ a troufalé – namísto Ní. Musíme neúnavně bojovat proti tomuto dalšímu ďábelskému zlu, které Naši Blahoslavenou Matku používá jako prostředek k podkopání nauk naší svaté Víry.

Prosme Naši Paní, aby tyto pýchou se nadýmající ženy pokořila.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Kontrarevoluce: Jak bojovat účinně a v souladu se svědomím? Neutrální poloha neexistuje. S revolucí se nebratříčkuje. Moudrost a celistvý pohled na věc. Tváří v tvář poraženeckému mlčení. Dáme se do toho? Nenechme se odradit

Kontrarevoluce: Jak bojovat účinně a v souladu se svědomím? Neutrální poloha neexistuje....

Vymyté mozky: Pravda je tabu, protože je negativní. Kde hledat pozitivní informace? Hus, Mohamed a osvícení vrazi jsou jsou nedotknutelní. Bude se škrtat i v evangeliích? Limonádkové křesťanství není křesťanství

Vymyté mozky: Pravda je tabu, protože je "negativní". Kde hledat pozitivní informace?...

NEJČTENĚJŠÍ

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského kodexu. Proč se zemřelí po očkování nesmějí pitvat? Přijde brzy epidemie rakoviny? Píchat toxin dětem je šílenství! Znásilnění injekcí je zločin

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky