Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Rok začal i končí nedělí: Evropská společnost je bez ideálů. Oloupeni o Krista a bez identity. Demokracie stvořila skutečné otroky. Mládeži jenom sex a hry. Až přijdou muslimští katani? Deviza zní: Kapituluji!

Rok začal i končí nedělí: Evropská společnost je bez ideálů. Oloupeni o Krista a bez identity. Demokracie stvořila skutečné otroky. Mládeži jenom sex a hry. Až přijdou muslimští katani? Deviza zní: Kapituluji!

31. 12. 2017

Tisk článku

Alessandro Grotteri na příkladu žáků italské školy poukazuje na skutečnost, jež v mnohem připomíná historii Římské říše a která je bezpochyby tím nejvýznamnějším faktorem současného stavu Západu a blížícího se pádu Evropy do područí islámu

Ve všech italských školách bez rozdílu místa se diskutuje o tématu islámu a násilí. Toto téma se týká celé Evropy. Katolický list Sussidiario před časem přinesl zprávu o jedné třetí třídě italské střední školy. 25 žáků ve věku 13 let.

Učitelka vykládala žákům, jak muslimští extrémisté ničí všechny křesťanské symboly a hrozí smrtí každému, kdo odmítá konvertovat k islámu. Nezamlčela skutečnost, že mnoho křesťanů bylo kvůli své víře usmrceno, odvlečeno nebo zotročeno.

Nakonec položila žákům otázku: Co byste udělali, kdyby islamisté přišli k vám domů?

Odpověď byla téměř jednohlasná a působí jako šok: „23 žáků bez váhání prohlásilo, že by konvertovali k islámu. Jen dva žáci se postavili proti. Pocházeli z praktikujících katolických rodin.“

Bezduché hodnoty

Někdo může namítnout, že případ není reprezentativní a především, že toto nebezpečí není v Evropě reálné, takže bychom mohli teprve viděli, jak by mladí reagovali, kdyby věc byla reálná. To je všechno je možné, ale tento případ je velmi vhodný k nezbytnému zamyšlení. Především je lépe pokládat to nepříjemné za docela možné a nikoliv je potlačovat. Jak postoj třidvaceti, tak i oněch dvou žáků zasluhuje pozornost. První komentář pochází od listu Sussidario, který konstatuje: Je zřejmé, že žijeme ve společnosti bez ideálů.

Děti byly zbaveny Vánoc i Velikonoc, které nahradil obsah slov „Zima“ a „Jaro“, jež nemají žádnou historii a nejsou schopna přivést lidi k úsilí o něco vyššího. Jsou to hodnotově neutrální slova bez tváře a bez ceny. Ideály potřebují tvář. Musí být uchopitelné a personifikované. Hodnoty jsou dnes předávány v rovině, která nevede ani k druhotným ctnostem. Nekuř. Jez zdravou stravu, Mysli politicky korektně, k čemuž patří i gender ideologie, antiideál a odcizení člověka sobě samému. V tomto řádu hodnot není nic, co by stálo za to, abychom kvůli tomu riskovali život, nic, co by nadchlo duši a ducha.

Čtěte ZDE: Střet civilizací v ostré fázi: Budou důsledky selhání Západu nevratné? Církve hodily křesťany přes palubu. Zrada konzervativců. Rozdíl mezi hodnými a zlými. Akce D.O.S.T. po deseti letech ještě drží prapor

Sex a hry

Byli jsme oloupeni o Krista i o své dějiny. Kým? Bez našeho souhlasu, který se zřídka projevuje přímo a spíše se prosazuje plíživě. „Zpola ho táhli, zpola klesl sám.“ Tato Goethova slova platí i pro proces zbavující Evropu ideálů i křesťanství. Krádež vlastní identity probíhá ve vícero rovinách. Výsledkem je rozhodování 23 z 25 žáků. „Tuto generaci žáků jsme vytvořili my“, takové je sebekritické konstatování deníku Il Giornale. Staří marxisté sice tvrdí, že komunismus je mrtev, ale kdykoliv zazní Internacionála, potlačují své slzy.

Po zániku reálného socialismu prožíváme léta pochybností, skepse, zmatku, podezřívání, nenávisti, chytráctví a cynické instrumentalizace. A nyní máme mládeži říct, jak se mají vyzbrojit, aby se dokázali hájit, když přijdou muslimští katani? Ve jménu jakých ideálů a hodnot to máme od nich žádat? Ve jménu ideálů a hodnot, které jsme jim nepředali, nýbrž v jejich očích záměrně očernili?

Všechno jsme jim vzali a nic nedali kromě příznaků, jako jsou nejnovější smartfony a ideál volné zábavy. Římané měli chléb a hry a my máme sex a hry. Jaký je v tom rozdíl?

Rozhodnutí velké většiny žáků je svědectvím zcela nepřítomného vztahu k Ježíši Kristu a jeho církvi. Proto je třeba říct slovo k těm dvěma, kteří se postavili proti jednotnému myšlení, protože oni symbolizují, co zdravého je ještě k dispozici. Abychom došli k základům toho, co je přivedlo k odporu, to znamená najít odpověď na trýznivou otázku, které vnitřní a vnější postoje je třeba oživit a znovu podpořit, abychom mohli obstát.

Deviza zní: „Kapituluji!“

Nejdříve je třeba poznamenat, že nikdo z ostatních žáků se k jejich pozici nepřipojil. Ani poté, když vysvětlili svůj postoj. Většina setrvala na cestě nejmenšího odporu. „Ideál“ mladé generace je kapitulace. Jejich devíza zní: Co udělám, když přijde IS a násilím ode mne něco požaduje? Kapituluji.

Jediní žáci, kteří vyslovili opačné mínění a také u něho setrvali, i když tvořili žalostnou menšinu, pocházeli z rodin, které jsou jiné než průměr. Jedná se o rodiny věřící, nikoliv jen katolické podle jména. S takovými „jinými“ se již obě strany setkaly. Kdo zastává ideály, platí v naší době za něco anachronického. Kdo je dnes věřící, stane se předmětem výsměchu, může se stát rychle outsiderem. „Věřit“ platí pro zdravé, bohaté a krásné za něco slabého, chudého nebo svým způsobem zpátečnického.

Dotaz položený žákům však ukázal, kdo kapituloval před přesilou mocných a kdo zůstal pevný. Tak se mohou rychle ti domněle slabí projevit jako jediní silní. Ostatní jsou typem poddaných, jaké se přály totalitarismy, ale jaké uskutečnila teprve demokracie.

Čtěte ZDE: Poláci bojovali na hranicích: Oddálili agonii kontinentu? Milióny modliteb i za naši záchranu. Obrazy, jež nás zahanbí. Osudové výročí vrcholí. Pařížská výzva míří k budoucnosti. Média opět lžou a manipulují

Neschopni přežít

Zůstává otřesnou skutečností, že generace našich dětí vyrůstají jako „kanonenfutter“ zítřka. Je velkou měrou nepřipravená a neschopná přežít mimo své své konzumní a zábavné prostředí. Jedná se o generaci,, která je ochotná podepsat kdejakou kapitulaci, jakmile mocní se zbraní v ruce z TV nebo PC monitoru skočí do života. Tato generace je vychovávána v nedůvěře k těm, kteří se nepřizpůsobují a nesklánějí před vládnoucím mainstreamem. Jsou imunní právě proti uzdravujícím silám.

Rozhodující odpor přichází od těch, kteří jsou zakotveni ve víře. Ale tuto víru dokonce i církevní představitelé často zpochybňují, relativizují a minimalizují, místo aby ji posilovali. Stačí vzpomenout na nekončící litanie některých kleriků a laických funkcionářů, kteří zastávají absurdní tvrzení, že všechna náboženství jsou dobrá a spásná, nebo horují pro symboly, které jsou „všem náboženstvím stejně důležité a drahé“.

Za zdrcující odpověď 23 žáků, kteří by bez váhání přestoupili k islámu, protože ve světě, jak jim byl předán, nehraje náboženství žádnou roli, nejsou odpovědní v prvé řadě církevní představitelé, ale každopádně jsou spoluodpovědní.

Mnoho biskupů, kněží a řeholníků bloudí sem a tam a nevědí opravdu, co by měli dělat, protože učitelský úřad je zahalen do hluboké mlhy, kterou šíří nepřátelé Krista a jeho církve uvnitř i mimo ni.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Předpovědi se naplňují: Stal se již Řím sídlem antikrista? Klérus zradil. Pravá a nepravá mariánská zjevení. Krize s Františkem kulminuje. Japonská socha oplakává náš úpadek. Rok od roku je hůře. Kdo má šanci na záchranu?

Předpovědi se naplňují: Stal se již Řím sídlem antikrista? Klérus zradil. Pravá a nepravá...

Kontrarevoluce: Jak bojovat účinně a v souladu se svědomím? Neutrální poloha neexistuje. S revolucí se nebratříčkuje. Moudrost a celistvý pohled na věc. Tváří v tvář poraženeckému mlčení. Dáme se do toho? Nenechme se odradit

Kontrarevoluce: Jak bojovat účinně a v souladu se svědomím? Neutrální poloha neexistuje....

NEJČTENĚJŠÍ

Těsně před bombardováním: Lžou nám ráno, v poledne i večer. Proč nefouká vítr? Proč ještě nejsou v našich ulicích žluté vesty? Proud brzy nezaplatíme. Tajemný případ Izrael. Brzy u nás? Ostatně soudím...

Těsně před bombardováním: Lžou nám ráno, v poledne i večer. Proč nefouká vítr? Proč ještě...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky