Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
John Travolta v Karlových Varech a v Praze: Jedna z významných temných postav nebezpečné náboženské sekty je českými médii oslavována
Autor: Žertovná koláž Ondřej Höppner

John Travolta v Karlových Varech a v Praze: Jedna z významných temných postav nebezpečné náboženské sekty je českými médii oslavována

2. 7. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Scientologická "církev" je nebezpečná dokonce i mainstreamu, proto je i v mnoha západních zemích zakázána či minimálně sledována tajnými službami. John Travolta se nikdy netajil, že k tomuto temnému společenství patří. Nejde o žádnou legraci. A nejde jen o velké peníze, vliv a politickou moc, o kterou scientologové usilují. John Travolta patří k nejaktivnějším.

Jeho film Bojiště země (Battlefield Earth, 2000) se jen "zásluhou" své mizerné kvality stal pouhým vtipem mezi filmovými fanoušky, měl však sloužit jako výkladní skříň a indoktrinační nástroj scientologů. Podobně tomu zřejmě je s filmem Po zániku země (After Earth), hvězdně obsazeným Willem Smithem, který nyní běží v českých kinech.

Nejde však jen o Travoltu a Smithe. Celý Hollywood je "prolezlý" nejrůznějšími sektami. Kupodivu se o tom z médií obvykle dozvídáme jen okrajově, nebo dokonce jako o "vzrušující zajímavosti". Ve veřejném mínění tak i z těchto důvodů panuje přesvědčení, že sekty jsou vlastně jen jakousi okrajovou záležitostí. Je to úplně jinak. A právě náboženské sekty hledají s velkou angažovaností a mobilizací spojence ve světě filmu a televize. Popularita prostředků masové kultury vytváří, podobně jako ve světě hudby, skvělé možnosti využití pro jejich cíle.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je právě proto médii - zvláště pak Českou televizí - nesmírně sledován, podporován a propagován. Jde o jednu z metod jak šířit také poipularitu nebezpečných náboženských sekt. Text polského publicisty Andrzeje Zwolińského z týdeníku Světlo je jednou z mála příležitostí jak se s touto nebezpečnou problematikou seznámit a orientovat se v ní. A vědět, jakou hru vlastně s námi média hrají, když tyto "hvězdy" propagují:

Sekty ve světě filmu a televize

V roce 1951 vstoupila televize v USA do světa veřejných sdělovacích prostředků. Americká mládež sledovala televizní programy 26 hodin týdně. Všem médiím věnovala však týdně 60 – 70 hodin svého času. To mělo za následek velkou izolaci mládeže od rodičů a ode všech jiných  „netelevizních“ autorit. Media postupně ovládla kontrolu nad vší kulturou pro mládež a skrze ně ovlivnila i svět dospělých.

PP

Člověk, který sleduje filmovou a televizní produkci, kóduje ve svém podvědomí předkládané obsahy jako své vlastní, přetvořené prožitkem obrazů a zkušeností s nimi spojených. Později vstupují tyto asimilované obsahy do vědomí jako blízké, známé, a tedy věrohodné. Odběratel si je „osvojil“. Konstatovali to například biskupové v provincii Campagnia (provincie s hlavním městem Neapol) ve své zprávě z roku 1995 na téma pověr, magie a satanismu: „Mnoho osob je přesvědčeno o věrohodnosti určitých obsahů jen proto, že se k nim dostávají „přes televizi“. Jde o široký problém, který však má zvláště v oblasti magie alarmující význam.

Magie ve světě filmu

Velice často je vliv televize umocněn součinností jiných mediálních prostředků. Obsahy televizního vysílání, zmnožované a propagované tiskem a rozhlasem, nejsou podrobovány žádné kritice. Působí zde syndrom zmasovění útoku daného obsahu: lidé začínají vidět to, co ve skutečnosti není. Metoda je to velice prostá, ale neobyčejně účinná.

Jak dokazují výzkumy, i svým výrazem docela „chladné“ dokumentární filmy, které přinášejí informace o nových sektách a náboženských hnutích, se mohou stát prvním kontaktem příjemce s exotickou doktrínou. Film Ameriko, Ameriko, věnovaný různým podobám každodenního života americké společnosti, byl pro některé mladé Poláky lekcí zdemoralizovaných asociálních postojů. Výzkumy potvrdily roli hromadných sdělovacích prostředků při genezi zločinnosti parasatanských skupin mezi mládeží.

Aby využily sílu působivosti, která je ukryta v televizi a ve filmech, obracejí sekty svou pozornost k hrdinům filmů a k idolům televizních obrazovek. Získat na svou stranu filmovou hvězdu zaručuje účinné ovlivnění obrovské říše diváků a ctitelů jejího hereckého talentu.

Idoly z televizních obrazovek

Úsilí sekt získat pro své myšlenky sympatické idoly, známé lidem z televize, jim zajišťuje veliký prospěch. Terence Stamp byl žákem Bhagwana Shree Raj­neesha. Clint Estwood praktikoval transcendentální meditaci. Patrick Duffy byl vyznavačem japonského buddhismu. Sinead O’Connor se účastnila spiritistických seancí. Vlnou nadšení pro New Age se dali unést: Tina Turner, Richard Chamberlain, Marsha Mason, Helen Reddy, Linda Evansová, Joyce DeWith, Paul Horn a jiní. Herec a režisér Emilio Estevez zatáhl do sekty scientologů svoji snoubenku Demi Mooreovou. Tom Cruise věří, že za svou oslňující kariéru vděčí scientologickým kurzům. Totéž tvrdí Nicole Kidmanová a Arnold Schwarzenegger. Scientology jsou Lisa Marie Presleyová a Jim Rogers, který uvedl do sekty Sharon Stoneovou. Také Richard Gere vysvětluje své úspěchy scientologickými kurzy.

PP

                             

 

 

 

 


         

 

 

Sinead O’Connor                           

Herci a zpěváci jako proroci New Age

Herci se tak stávají oddanými aktivisty sekt a nových náboženských hnutí. Jednou z nejpopulárnějších a nejangažovanějších apoštolek New Age je herečka Shirley MacLaineová. Základním posláním jejích knih a filmů je tvrzení, že každý z nás je uvnitř sám sobě bohem. Sami si vytváříme vlastní skutečnost, vlastní existenci, jsme bohy.

John Denver využívá své pozice ve světě filmu k podpoře osvícené planetární jednoty, která má vést k světovému míru, mezinárodnímu bratrství a k osvíceným lidským právům. Je leaderem jednoty Windstar (Hvězdný vítr) ve státě Colorado. Věnuje New Age celoroční sérii programů.

Linda Evansová (známá ze seriálu Dynastie) je další prorokyní New Age. V knize Reedbook píše: „Důvěřuj jen tomu, co pokládáš pro sebe za vhodné. Jestliže ti něco dává štěstí, co na tom záleží, odkud to je?“ Dále píše: „Ramtha (duch, kterého zná jen ona a se kterým se stýká prostřednictvím média) je pro mě velkým učitelem.“

PP

Nicole Kidmanová

Mnoho filmů má okultistický obsah

V srpnu 1988 navzdory ohromné vlně protestů a kritiky dala produkce Universals Studios do oběhu filmovou verzi knihy Nikose Kazanzakise Poslední pokušení Ježíše Krista v režii Martina Scorsese. Hlásá se v něm panteistické přesvědčení, že všechno je součástí boha. Ježíš se zde dotýká kamení a říká: „I to je moje tělo“ a dává tak kosmu božské vlastnosti po vzoru New Age. Jeden recenzent nazval titulní postavu filmu absolventem posledního ročníku teologické školky Shirley MacLainové.

Filmy typu science-fiction i horory jsou často hlasateli New Age. Mnoho filmů tohoto typu má okultistický a satanistický obsah. Některé z nich získaly dokonce mezinárodní vyznamenání. Patří mezi ně Blízká setkání třetího druhu, ET, Kosmická odysea 2000, Návrat Jedi, Hvězdné války, Temný krystal, Indiana Jones a svatyně odsouzení, Frankenstein, Nekončící historie a mnoho dalších.

PP

Sharon Stoneová

Boj o dětskou duši

Stále častěji také animované dětské filmy, hračky a hry jsou nasyceny obsahy z oblasti New Age. Křesťanský autor Phil Phillips v knize Turmoil in the Box (Zmatek v krabici hraček) varuje: „Dětská duše je pustošena velmi důmyslně. Děti mají co do činění s předměty tak »nevinnými«, jako jsou hračky, a zatím jejich prostřednictvím do dětské mysli vstupují obrazy sexu, násilí a děsu. Je to subtilní klam. Vytváří se postupně vrstva po vrstvě, až se tyto ničivé obrazy nakonec stanou pro dítě skutečností. (…) Okultní symboly a násilí vedou dětskou obrazotvornost do světa satana.“

Často se sekta aktivně podílí na produkci filmu určeného širokému okruhu diváků. Velký ohlas měl v médiích film Mission impossible (Mise je nemožná) s Tomem Cruisem. Herec i jeho žena jsou věrnými vyznavači scientologie a tato sekta tentokrát sama financovala výrobu filmu. Mnoho zemí (Německo, Velká Británie, Austrálie, Kanada) pokládá tuto sektu za společensky nebezpečnou, protože svými manipulačními technikami vede k narušování rodinných a společenských svazků. Bavorská vláda ohlásila bojkot tohoto filmu. Distributoři rychle upustili od jeho projekce a ta kina, kde se promítal, zela prázdnotou. Tvůrci filmu obvinili Bavorsko z velkých finančních ztrát a vedli na stránkách tisku kampaň proti pronásledování, které se podobá hitlerovskému.

PP

                                   Zakladatel satanské církve Anton La Vey

Satanisté na postupu

Protože produkce filmu vyžaduje velké náklady, sekty se při jejich výrobě zřídka uchylují k odborné profesionální kinematografii. Nejčastěji se spokojí s tvorbou amatérskou. První film toho druhu objednal leader Svědků Jehovových Russel. Film o stvoření světa z roku 1914 byl účinným propagačním prostředkem a získal Russelovi mnoho přívrženců.

Zakladatel satanské církve Anton La Vey rovněž využil ke své propagaci film zvaný Rosemary má děťátko, ve kterém hrál roli satana. Vystupoval také ve filmu Ďábelský déšť. K jeho následovníkům patří Samy Junior, který později velmi litoval svých kontaktů se satanismem. K satanské církvi patří také Jane Mansfieldová. La Vey použil údajně černé magie proti jejímu milenci Sammovi Brodymu, který chtěl Jane odvést od satanistů. La Vey varoval Jane, aby s Brodym nesedala do auta. Devět měsíců později oba společně zahynuli při automobilové nehodě. La Veyovi přívrženci pokládali tuto příhodu za doklad La Veyovy věrohodnosti.

Rusko se brání

Možnosti, jaké vytváří televize a film, nutí společnost, aby podnikala kroky, které ji vymaní z vlivu sekt. Znepokojení z masové reklamy různého druhu čarodějů, léčitelů a jasnovidců vyslovila na jaře 1996 soudní komora pro informační spory při kanceláři ruského prezidenta. Při výslechu různí experti potvrdili, že v poslední době přibylo ve sdělovacích prostředcích výrazně mnoho reklam různých čarodějů, lidí, kteří ovlivňují podvědomí, jasnovidců a jiných léčitelů, kteří nabízejí svým potenciálním pacientům zázračné uzdravení od všech možných protivenství, kouzel, tragických osudů atd.

PP
Tagy článku

Doporučujeme

Upír v bílém: Proč František nesnese nic katolického? Přilnutí ke zlu. Chce nás odzbrojit tváří v tvář peklu. Klanění modle z pralesa. Již je třeba mluvit zcela otevřeně: Ďáblem posedlý papež nás nenávidí. Vzdorujme až do konce!

Upír v bílém: Proč František nesnese nic katolického? Přilnutí ke zlu. Chce nás odzbrojit...

Předpovědi se naplňují: Stal se již Řím sídlem antikrista? Klérus zradil. Pravá a nepravá mariánská zjevení. Krize s Františkem kulminuje. Japonská socha oplakává náš úpadek. Rok od roku je hůře. Kdo má šanci na záchranu?

Předpovědi se naplňují: Stal se již Řím sídlem antikrista? Klérus zradil. Pravá a nepravá...

NEJČTENĚJŠÍ

Sanitární diktatura odhazuje masku lidské tváře: Po Itálii Německo. Budou z neočkovaných zástupy bezdomovců? Povzbuzení vydíráním. Zvrácená logika covidové propagandy. Brzy po volbách i u nás? Evropané už naplno žijí v totalitě

Sanitární diktatura odhazuje masku lidské tváře: Po Itálii Německo. Budou z neočkovaných...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky