Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Výzva Čechům! Odmítněte adopce dětí homosexuálům. Je to zvrácenost!
Popisek: Ne adopcím dětí homosexuály | Autor: Ondřej Höppner

Výzva Čechům! Odmítněte adopce dětí homosexuálům. Je to zvrácenost!

6. 6. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Přinášíme výzvu Byzantského katolického patriarchátu, který poukazuje na zrůdnost chystaných adopcí dětí homosexuálům a vyzývá k pouličním protestům 5. července. Tématem homoadopcí se zabýval i včerejší diskusní pořad ČT Máte slovo, kde byl jedním z hostů Michaely Jílkové i šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek.

Dnes je v Česku vyvíjen tlak na přijetí zákona o adopci dětí homosexuály. Jde o další krok do časné i věčné záhuby jedinců, rodiny i národa.

Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské „genderové normy“. V podstatě jde o legalizaci trestné pedofilie mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci. Zvrácený vztah dvou osob stejného pohlaví je ohavností a hříchem. Adopce jim navíc umožňuje devastovat i děti. Aby tito pseudo-rodiče nebyli za zločiny vůči dětem trestáni, automaticky vyžadují uzákonění incestu. Potom se však jeho legalizace bude vztahovat i na normální rodiny s cílem jejich likvidace.

Mezinárodní tyranie dětí

Dnes se zavádí mezinárodní tyranie dětí a totální likvidace instituce, kterou je rodina. Tyto zločiny jsou horší než zločiny fašismu a jakékoliv zločinné ideologie, která kdy v dějinách lidstva existovala.

V roce 2012 byla Kongresem USA navržena ochrana sexuální orientace, pod kterou patří incest, nekrofilie pedofilie, zoofilie, sadomasochismus a jiné zvrácenosti. 

Svatí Cyril a Metoděj přinesli našim předkům křesťanské zákonodárství, a tím pravdivý vstup do Evropy. Evropa byla dvě tisíciletí budována na Božím Desateru a na evangeliu. Bohužel, nyní se skrytě a systematicky zavádějí ne Boží, ale satanské zákony. Jde o satanizaci, tedy peklo na zemi i peklo po smrti. Základem je programované uzákoňování zvrácenosti a zločinnosti skrze mezinárodní úmluvy, rezoluce a závazná doporučení.

Satanská ideologie

Boží zákony chránily lidskou psychiku, chránily rodinu, tedy zdravé mezilidské vztahy, a především chránily děti. Současné antizákony mají horší dopad než válka s okupanty. Postup fronty nepřátelské armády národ mobilizoval k obraně. Rodina však zůstávala v zázemí. Tato satanská ideologie všechen svůj útok orientuje na rodinu. K jejímu ničení nedochází vojenskou silou, ale úpravami v legislativě. Současnému likvidačnímu systému neunikne ani jedna rodina.

Nové zákony prosazují tzv. „sexuální orientaci“, tedy homosexualismus, transsexualismus, pedofilii, incest a jiné. Jde o totální likvidaci rodiny a přirozených rodinných vztahů. Zničením rodiny zevnitř dochází ke zničení podmínek, které dítě potřebuje, aby mohlo v rodinném zázemí dozrát v morální osobnost. Nový typ pseudo-rodiny je ve skutečnosti pelechem amorálních individuí, která se velmi brzy začnou nenávidět a likvidovat. Podle antidiskriminačního zákona už ale tito zvrhlíci nebudou trestáni. Naopak slušní a milující rodiče budou ocejchováni jako incestofobové a budou trestáni pokutami a vězením.

Útok na lidskou podstatu

Uzákoňování amorálnosti je útokem na lidskou podstatu. Jde o postupující morální rakovinu, která vede i k fyzickému sebezničení jedince, rodiny a národa. Amorálnost vede k egoismu a k vybujení zločinnosti. Člověk, který se dopouští zvrácenosti a který ničí zdravé mezilidské vztahy, především v rodině, se stává trosečníkem, kterého nikdo nemá rád a na kterého se ostatní dívají jako na nebezpečné individuum. Amorálnost je spojená s otročením alkoholu, drogám a démonickým silám, které vyřazují svědomí i rozum, takže se člověk stává hračkou a nástrojem démonů.  

Co se týče uzákoňování incestu ve Švýcarsku, Švédsku a Dánsku, předcházelo mu uzákonění sňatků homosexuálů a adopce dětí homosexuály. Homofobem je teď nazván každý, kdo brání své děti před morálními zvrácenostmi. Ty jsou prosazovány skrze školství, kulturu, zákonodárství a především skrze nadnárodní organizace OSN, Radu Evropy a EU. Připomínáme, že do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně zavedeny sňatky homosexuálů, ať to která země chce nebo nechce. To jsou čertovy normy a standardy holocaustu pro Evropu.

Člověk se stává nástrojem démonů.

V jakých etapách postupuje tato satanizace Evropy i Česka? Nejprve došlo ke schválení registrovaného partnerství. Potom následovaly antidiskriminační zákony, které prezident Klaus bezmocně vetoval. V podstatě jde o trestání těch, kteří hájí morální principy. Dnes už čeští poslanci řeší adopci dětí homosexuály a zítra budou prosazovat uzákonění incestu!

Na bázi Úmluvy OSN o tzv. právech dítěte je legalizováno kradení dětí sociálními pracovníky z dobrých rodin. Děti po ukradení milujícím rodičům prožívají šoky, je jim zasazena nezhojitelná rána na duši, a pak dostávají další rány skrze sexuální zneužívání pedofily a homosexuály v tzv. náhradních rodinách. Na dětech aplikují zločinné psychoterapie. V podstatě jde o násilnické metody k likvidaci dětské psychiky. Následkem je ztráta svědomí i rozumu a otevření duše nejzrůdnějším démonským silám. Takto vydrezírovaná a demorali zovaná armáda neojaničárů bude páchat nejcyničtější zločiny. Stane se účinným nástrojem redukce neboli autogenocidy českého národa.

Proces sebezničení vrcholí

Vás, rodiče, budou likvidovat vaše děti. Český národ, vy rodiče i studenti, máte vinu v tom, že jste mlčeli, když šlo o uzákonění prvního stupně protipřirozeného pseudo-manželství homosexuálů. Mlčeli jste, když šlo o přijetí antidiskriminačních zákonů, které ve skutečnosti diskriminují 99 % obyvatel. Mlčeli jste, když šlo o zákon o tzv. sociálně právní ochraně dětí. V praxi legalizuje kradení dětí sociálními službami z jakékoliv rodiny. Prezident Klaus proti legalizování všech těchto zločinů otevřeně vystoupil. Prohrál, ale v důsledku jste prohráli vy, vážení rodiče a studenti, protože bojoval za vás. Nyní proces sebezničení vrcholí. Ještě je ale šance zastavit připravovanou autogenocidu. Jak? Proberte se z lhostejnosti a pasivity. Vyjděte do ulic a zastavte tuto smrtící mašinérii. Nedovolte uzákonit adopci dětí homosexuály.

Kdo tyto zločiny plánuje a prosazuje? Jsou to skryté organizace zednářů, které zneužívají homosexuály a prodejné politiky, kteří za kariéru a peníze už prodali svou duši a stali se vlastizrádci.

Zednáři zneužívají homosexuály

Skrytí ideologové zákona o adopci mají plán dávat děti ukradené z rodin k beztrestnému zneužívání homosexuálům a pedofilům. Nejprve je vše maskováno systémem tzv. náhradních rodin a byznys-adopcí sirotků. Tyto náhradní rodiny ve skutečnosti děti neadoptují. Jde o systém, kde děti kočují z jedné pseudorodiny do druhé. 

Pokud se teď nezastaví adopce dětí homosexuály, Česko čeká uzákonění incestu, likvidace rodiny, rodinných vztahů a pak auto-holocaust českého národa.

Jaké je to pokrytectví zavádět a upřednostňovat náhradní rodiny! Na druhé straně jsou diskriminovány přirozené rodiny a zrušeny jim i minimální přídavky na jejich děti. Když někdo dostane status „náhradní rodiny“, na jedno dítě mladší 6 let jako pěstoun dostane příspěvek 12 500. Když má dítě do 12 let, je to 13 500 Kč měsíčně. Pěstounem může být i homosexuál či pedofil. Pokud je vedený jako pěstoun, který přijímá děti na přechodnou dobu, pak i když žádné dítě nemá, dostává měsíčně 20 000 Kč. Kdo je pěstounem pro postižené dítě na přechodnou dobu, dostává měsíčně 24&nb sp;000 korun.

Co znamená termín na přechodnou dobu? Když sociální služby ukradou dítě, vytvoří si z těchto tzv. pěstounů přechodnou stanici. Tam přechovávají děti, než kočují dál k homosexuálům, a postižené děti na orgány. Když si někdo vezme 3 děti, má z nich velmi výnosný byznys.

Manipulace médií

Česká média tyto dny manipulují veřejnost ohledně adopce dětí homosexuály. Tvrdí, že tzv. nebiologický rodič stejného pohlaví má právo si adoptovat dítě svého homosexuálního partnera. Maskují se frázemi o údajném sociálním znevýhodnění, které prý zákon napraví. V další etapě ale nenápadnou úpravou zákona už budou dva homosexuálové legálně adoptovat ukradené děti. Bude jim je zprostředkovávat pirátská sociální služba, která je podle nových zákonů legalizována v systému juvenilní justice. Tento mechanismus už funguje v Norsku, Švédsku, Holand sku, Anglii...

Homosexulismus přináší nemoci a zločinnost

 Když už se mluví o právech homosexuálů, o festivalech a gay pride, pak by bylo třeba zveřejňovat také statistiku z USA, jak je to s nemocemi a jak je to se zločinností. Podle statistiky staré už 10 let 70 % šiřitelů AIDS jsou homosexuálové. 70-80 % šiřitelů hepatitidy B jsou homosexuálové. V cele smrti je 50 % leseb. Homosexuálové páchají 50 % vražd a sebevražd, ač jsou jich v USA jen 2 %. V Los Angeles znásilnili 30 000 dětí. Někteří se zabývají sadomasochismem a jinými zvrácenostmi.

 Uzákoňování těchto zvráceností, těchto tzv. práv, a zavádění tzv. antidiskriminační homodiktatury, patří ke zločinům proti lidskosti. Na nich má účast každý politik, který se aktivně nepostaví proti tomuto holocaustu. Vinen je i každý biskup, každý kněz, každý pastor, každý křesťan i každý občan, pokud zůstane v této historické chvíli pasivní.

Proč mlčí biskupové ?

V Česku má 5. 7. 2013 vyvrcholit cyrilometodějské jubileum. Především biskupové by měli co nejdřív, každý ve své diecézi, napsat pastýřský list, kterým by iniciovali své věřící, aby se probudili z lhostejnosti. Ať vyjdou v den svatého Cyrila a Metoděje manifestačně do ulic pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“.

Byzantský katolický patriarchát nezávisle na tom, jestli biskupové tuto svou povinnost před Bohem a před národem splní či nesplní, vyzývá nejen všechny katolíky a křesťany, ale i všechny občany ČR: vyjděte 5. července do ulic ve všech vesnicích a městech! Učiňte tento krok, i kdyby někde vyšli třeba jen dva lidé s transparentem. Kéž manifestace proběhnou rovněž na Velehradě a na vykopávkách v Mikulčicích.

Na místním úřadě předem oznamte pokojnou manifestaci spojenou s průvodem. Zároveň vzneste jako osoby nebo občanská sdružení písemný požadavek na vládu, aby v žádném případě navrhovaný zákon o adopci dětí homosexuály nebyl přijat. Tento požadavek rovněž odevzdejte na místním úřadě.

Výzva všem občanům vyjděte do ulic

Vybízíme české politiky, aby následovali maďarské politiky, kteří vyhlásili novou Ústavu, v níž rodinu tvoří pouze muž, žena a děti a nikdo jiný. Rovněž zakázali ve svém národě propagandu homosexualismu.   

Vyzýváme všechny občany: Uvědomte si, že jde o vaše vlastní děti a vaše vnuky, kteří se mají stát obětí tohoto satanského holocaustu. Pokud budete lhostejní a nevyjdete do ulic, abyste protestovali, pak vina a zodpovědnost plně dopadá před Bohem i před národem na každého lhostejného občana. Byzantský patriarchát vyzývá především všechny kněze a všechny pastory, aby iniciovali své věřící k tomuto celonárodnímu protestu proti autogenocidě národa.

5. července 2013 vyjděte do ulic!

Vaše povstání z lhostejnosti bude pravdivou oslavou cyrilometodějského jubilea přijetí Krista a Jeho evangelia. Probuď se, český národe, a vstaň!

Eliáš - patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 


ppTagy článku

Doporučujeme

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem. Dáte se pro šnycl napíchat jedy? Tři tresty pro lidstvo. Zklamání na celé čáře. Pevná důvěra však trvá

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem....

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada autority autoritou. Model pekelné společnosti pro náš svět? Všechny národy nechť volají

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky