Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Prorocká slova iráckého arcibiskupa: Čím trpíme my, budete trpět i vy. Islám nepovažuje lidi za sobě rovné a není od Boha. Papež Benedikt měl pravdu. Svět mu dluží omluvu

Prorocká slova iráckého arcibiskupa: Čím trpíme my, budete trpět i vy. Islám nepovažuje lidi za sobě rovné a není od Boha. Papež Benedikt měl pravdu. Svět mu dluží omluvu

13. 12. 2015

Tisk článku

Hilary White připomíná, že kdyby svět před téměř deseti lety více naslouchal papeži Benediktovi a místo politicky korektního skandalizování o jeho slovech více přemýšlel, mohli jsme mnohému předejít

Zpravodajské kanály jsou plné obrazů těch nejodpornějších barbarství, jaká jsme neviděli od konce druhé světové války. Strašné fotografie, pořízené v oblasti od Sýrie až po (krajinu dříve známou jako) Irák, vpadly též do našeho internetového prostoru: masové vraždy, ukřižování, stínání (dokonce i malých dětí), mučení, systematické a skupinové znásilňování. Ženy a dívky jsou hromadně unášeny a prodávány do otroctví, tisíce lidí je vyhnáno ze svých domovů, přičemž jim není dovoleno vzít si s sebou cokoli svého. Domy, starobylé kostely, kláštery a svatyně vypleněné a vypálené...

Tyto obrazy a zprávy, které je popisují, jsou hrůzostrašné, bizarní a neskutečné. V živých detailech na YouTube, na Twitteru, Facebooku a Googlu vidíme náznak toho, jak asi vypadalo islámské dobývání kdysi starobylých křesťanských zemí, které dnes nazýváme Blízký východ. V současnosti si připomínáme dlouhá staletí temnoty, bídy a útlaku nemuslimského domorodého obyvatelstva ze strany jejich islámských panovníků, které podnítily křesťanský svět, aby se pokusil během křížových výprav o jejich záchranu.

Památný proslov

Uběhlo již 9 let od proslovu, který přednesl 12. září 2006 na univerzitě v Řezně papež Benedikt XVI. V něm papež citoval dávno mrtvého křesťanského císaře, který čelil podobné situaci. Camillo Langone, redaktor katolického italského deníku Il Foglio, před několika dny napsal, že svět dluží papeži Benediktu - a císaři Palailogovi - omluvu za svou reakci na tento projev.

"Dnes, když události v bývalém Iráku znovu píší historii a ukazují každému, kdo má oči k vidění, čím je opravdu Korán uvedený do praxe, je třeba se vám oběma omluvit." Ale Langone se zjevným znechucením říká, že moderní sekularizovaný Evropan to neudělá. Takový člověk, napsal, "nevěří v posvátné texty...nevěří v evangelium."

"Pro Evropana je již nemožné, aby přijal, že někdo věří v Boha... Avšak ten, kdo už není schopen věřit v Boha, není ani schopen věřit v realitu. Dokonce ani nepozná meč, který se opírá o jeho krk."

Čtěte ZDE: Brousíme islamistům nože sami na sebe: Příčina migrantské vlny i terorismu je jiná. Požehnaná bitva ve jménu Alláha? Pohanská orgie a krvavá oběť v Paříži. Kříž mohamedáni nepřemohli. Pohany pobijí snadno

Mýlil se snad Benedikt?

Je zaznamenáno, že se císař Manuel II. Palaiologos, jehož papež Benedikt popsal jako muže vzdělaného v jak v křesťanství, tak v islámu, vyjádřil: "Ukažte mi, co nového přinesl Mohamed a objevíte v tom jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou on kázal."

Papež uvedl, že tento komentář byl zaznamenán někdy "během obléhání Konstantinopole mezi lety 1394 a 1402". Papež také poznamenal, že císař mluvil s "překvapující prudkostí; prudkostí, kterou my považujeme za nepřijatelnou". Je však zřejmé, že císař byl také jen člověk, který ve své pozici mluvil z vlastní zkušenosti.

Od své řeči papež Benedikt poslouchal neustále obvinění, donekonečna opakované západním tiskem, že jeho "útočné" poznámky, jeho "omyl" týkající se islámu, způsobil násilí, které následovalo.

Ale co řekl? Tiše žádal o návrat k nadřazenosti rozumu v náboženské diskusi a zdvořile požádal muslimy o to, aby se zřekli násilí.

Samolibá západní sekulární média měla tak plné ruce práce s útoky na jeden ze svých oblíbených cílů, že nedokázala ani jen citovat zbytek odstavce. V této přednášce však lze nalézt nejen práci papeže Benedikta, ale také skutečnou odpověď křesťanství na nekontrolované násilí islamismu, jakož i na naši vlastní intelektuální vyprahlou posedlost těšící se liberalismem: rozum a víra,"fides et ratio" a jejich harmonická spolupráce vytváří morální a spravedlivý civilní řád.

Nelze šířit víru násilím

"Císař po tom, co se takto ostře vyjádřil, podrobně vysvětlil důvody, proč je šířit víru násilím nesmyslné. Násilí je v rozporu s povahou Boha a s povahou duše," řekl papež Benedikt.

Citoval Palailoga: "Bůh... se netěší z krve. Nekonat dle rozumu je v rozporu s Boží přirozeností. Víra se rodí z duše, ne z těla. Kdokoliv, aby někoho přivedl k víře, potřebuje schopnost dobře mluvit a správně argumentovat bez násilí a hrozeb ... Na přesvědčení rozumné duše není třeba silné paže nebo zbraně jakéhokoli druhu či jiné prostředky ohrožující člověka na životě ... "

Čtěte ZDE: Súdánský konzul Petr Pelikán: Trestní stíhání docenta Konvičky se mi nelíbí. Uplatní prý svůj vliv na bratra ministra. Egyptský expert vysvětluje: islám je jen jeden. Chce dobýt svět

Vzhledem k tomu, že v současnosti v našich myslích tyto obrazy pálí jako žíravina, zdají se nám tato slova tak mírná, klidná a rozumná. A zcela zvrácený se nám zdá požadavek, aby to odvolal a omluvil se z "urážky", které způsobil muslimům. Předstírané a lživé, uměle vyvolané bylo "pobouření", které bylo prospěšné jen jim samým.

Když jsme nabrali odvahu k tomu, abychom si prohlédli obrázky přicházející z nového islámského státu, nového "Kalifátu", jsme omráčení a ohromeni. Přemýšlíme, jestli by tohle opravdu mohlo být pravda v době blízké nasycení globálního trhu spotřebním zbožím ze Západu. Jak je možné, že se něco takového děje v "globalizovaném" světě? Co se stalo s naší "globální vesnicí"? Neuspěla modernost s veškerým svým pohodlím a rozptýlením, západním, přátelským a sekulárním imperialismem alá Coca-Cola? Nepodařilo se jí všechny zcivilizovat a zkrotit si celý svět?

Tváří v tvář barbarství

Nedávno vynikla zvláště jedna fotka. Asi osmiletý chlapec označený jako syn jednoho z teroristů "islámského státu", oblečený v modré dětské polokošili, pletených károvaných letních kalhotách, něco takového, jako dělá firma Birkenstock, a s baseballovou čepicí hrdě držící uříznutou hlavu. Musí být těžká, protože malý chlapec potřeboval obě ruce, aby ji za vlasy udržel. Sydney Morning Herald, který přinesl fotografii, na které byla chlapcova tvář rozmazaná na pixely, přinesla komentář: "Říká se, že chlapec, který drží hlavu vojáka, je australským synem Khaleda Sharroufa". Z účtu na Twitteru Khaleda Sharroufa. Člověk si ani neumí představit, že by apokalyptickou dystopii představovalo tolik obchodních značek.

Tváří v tvář děsivému modernímu oživení staré hrozby hrozící takovým hrubým a nepřirozeným barbarstvím je pro západní liberální intelektuály čím dál těžší nadále opakovat staré mantry. Tvrdé pravdě budou muset nakonec čelit - a to i ti nejomezenější. Ne každý na světě si myslí to, co si myslíme my, ne každý má stejné hodnoty, ne každý má stejné cíle. Všechny kultury nemají stejnou hodnotu. Všichni lidé nejsou stejně "pravdiví" v tom, čemu věří.

A v případě, že by se poselství, které nesou fotografie a videa, nedostalo do našich natvrdlých západních hlav, dostali jsme v současné době i přímé varování od vůdce starobylé křesťanské komunity, která byla zdecimována ISIS. Chaldejská katolická církev pokračuje v dědictví svatého Tomáše, pochybujícího Kristova apoštola. Nedávno jsme všichni četli titulek hovořící o tom, že poprvé za 1600 let, nebyla v starobylém křesťanském městě Mosul odsloužena mše svatá, protože všichni křesťané, všichni chaldejští katolíci, byli buď zabiti, vyhoštěni nebo uneseni, aby byli později prodáni do krutého otroctví.

Čtěte ZDE: Zastavme se a chvilku přemýšlejme: K čemu všechny ty hrůzy kolem nás? Kdo a proč je organizuje? Společnost spektáklu. Islám jako hororová show. Vývoz chaosu made in USA

Varování

Hlava ztraceného a truchlího společenství, arcibiskup Amel Nona, arcieparcha chaldejské katolické Církve v Mosulu, se ze svého nejistého a snad dočasně bezpečného exilu v severoiráckém městě Irbíl vyjádřil zcela otevřeně a bez jemnosti, kterou akademické publikum žádalo od papeže Benedikta, že čas oddávání se svým pohodlným liberálním fantaziím skončil.

"Naše utrpení v současnosti je předehrou toho, čím budete trpět i vy - Evropané a západní křesťané - a to v blízké budoucnosti," uvedl arcibiskup v rozhovoru pro Corriere della Sera.

"Ztratil jsem diecézi. Sídlo mého apoštolátu obsadili islámští radikálové, kteří chtějí, abychom konvertovali nebo zemřeli. Ale moje komunita je stále naživu."

"Prosím, snažte se nás pochopit. Vaše liberální a demokratické zásady nemají žádnou cenu. Musíte znovu zvážit naši realitu na Blízkém východě, protože ve vašich zemích vítáte stále větší počet muslimů. " Varuje nás: "I vy jste v nebezpečí. Musíte přijmout silné a odvážné rozhodnutí a to i za cenu, že bude odporovat vašim principům."

Irbíl leží 55 km východně od Mosulu, na území, které v současné době odrazilo útočníky IS. Corriere della Sera hlásí, že biskup požádal o materiální pomoc pro emigranty, kteří se tam seskupili a jsou duševně otřeseni. "8000 lidí, mnoho z nich je starých, nesmírný počet dětí, několikaměsíční miminka, mnoho dehydratovaných a trpících průjmem. Sedmdesátníci žádající inzulín. Ostatní píší na kousky zmačkaného papíru názvy léků, o kterých nikdo neví, kde je má hledat." (redakčně upraveno a kráceno)

Arcibiskup pokračuje: "Myslíte si, že všichni lidé jsou si rovni, ale to není pravda: islám neříká, že všichni lidé jsou si rovni. Vaše hodnoty nejsou jejich hodnotami. Pokud to nechcete pochopit, brzy se stanete obětí nepřítele, kterého jste přivítali ve svém domě."

(redakčně upraveno a kráceno)

PP


Tagy článku

Doporučujeme

Popeleční středa: Neznáme dne ani hodiny svého odchodu. Je třeba se ztišit uprostřed bouřícího světa. Přicházím, abych vás zabila. Naši zbožní předkové. Svědectví obrácené prostitutky

Popeleční středa: Neznáme dne ani hodiny svého odchodu. Je třeba se ztišit uprostřed bouřícího...

Svět se bojí koronaviru: Jsou epidemie mečem Božího hněvu? Příbeh ze starého Říma. Mysleme včas na pokání. Sedminásobné litanie účinnější než karanténa. Proč se hrad jmenuje Andělský? Rozpraskaná loď

Svět se bojí koronaviru: Jsou epidemie mečem Božího hněvu? Příbeh ze starého Říma. Mysleme...

NEJČTENĚJŠÍ

Amerika se přibližuje krachu: Zloděj Bloomberg, který chce do Bílého domu, zachvacuje vše jako virus. Amazon a jeho padělky. Hillary a její Demokraté pracují pro Wall Street. Kdy se to celé zhroutí?

Amerika se přibližuje krachu: Zloděj Bloomberg, který chce do Bílého domu, zachvacuje...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky