Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Na Tři krále o hodinu dále? S časem (a kalendářem) je to ještě složitější. Proč slaví pravoslavní Vánoce právě dnes? Půst na Silvestra? Hlavní je „nedožrat“ své nejbližší

Na Tři krále o hodinu dále? S časem (a kalendářem) je to ještě složitější. Proč slaví pravoslavní Vánoce právě dnes? Půst na Silvestra? Hlavní je „nedožrat“ své nejbližší

6. 1. 2015

Tisk článku

Dmitrij Běljajev exkluzivně pro Protiproud vysvětluje, proč v Ruské pravoslavné církvi slaví Vánoce jindy než na Západě a jak a proč se pravoslavní musejí chovat poslední týden před Vánocemi

Katolický svět oslavil narození Krista jako každoročně v noci z 24. na 25. prosince. Téže noci slavily tento velký svátek i západní pravoslavné církve, včetně pravoslavné církve českých zemí a Slovenska. Proč ruská pravoslavná církev slaví narození Spasitele až o dva týdny později?

pp

Znamená to snad, že „skutečné“ pravoslavné Vánoce přicházejí až nyní? V žádném případě. Jediný rozdíl je v kalendáři a letopočtech. Považovat 7. leden za „pravoslavné Vánoce“ by bylo chybou. Pravoslavní křesťané slaví totiž Kristovo narození podle dvou rozdílných kalendářů: juliánského a nového juliánského kalendáře s křesťanským letopočtem a s gregoriánskou korekcí přestupnosti.

Od Julia Cézara..

Juliánský kalendář byl vytvořen skupinou alexandrijských astronomů a uveden v platnost imperátorem Juliem Cézarem 1. ledna roku 45 před naším letopočtem. Tento juliánský kalendář je uznáván jako hlavní hned v několika pravoslavných církvích: v ruské, gruzínské, srbské a jeruzalémské, stejně jako v pravoslavných klášterech na hoře Athos. Všude tam je zároveň základním kalendářem pro určování nepohyblivých církevních svátků.

Je třeba mít na mysli, že zdrženlivost v myšlenkách i citech a jejich projevech je správná a chvályhodná nejen během novoročních oslav, ale v životě obecně

Všechny ostatní pravoslavné církve (konstantinopolská, alexandrijská, antiochijská, rumunská, bulharská, helénská, kyperská, polská, českých zemí a Slovenska, albánská a další) slaví narození Krista v noci ze 24. na 25. prosince podle nového juliánského (neboli gregoriánského) kalendáře s křesťanským letopočtem a s gregoriánskou korekcí přestupných roků, který plně odpovídá gregoriánskému kalendáři až do roku 2800. V některých chrámech se ostatně podle místních farních zvyklostí datum oslav Vánoc může měnit. Zřídka se dokonce slaví obě data.

pp

Čtěte ZDE: Složité osudy Vánoc: Kdo je zakazoval a proč? Dnes Tichou nocí pochoduje Cocacoláš. Konzumní čas pseudolásky? Mnozí však stále slaví Boží narození. Kdo chce slyšet, slyš

Čtěte ZDE: Třetí svíce na adventním věnci: Duch svatý je dynamitem trhajícím hřích. Poněvadž lidé odepřeli pracovat v Boží domácnosti, mír světa je znovu ohrožen. Radujte se v Pánu neustále

... až po srbského astronoma

Nový juliánský kalendář byl vytvořen srbským astronomem a matematikem, profesorem nebeské mechaniky Bělehradské univerzity Milutinem Milankovičem počátkem 20. století. Jeho studie, která se v roce 1924 objevila v astronomickém časopise Astronomische Nachrichten, nesla název „Konec juliánského kalendáře a nový kalendář pro východní Evropu“. Cílem byla náprava omylů a odchylek juliánského a gregoriánského kalendáře.

Je třeba zdůraznit, že různá data oslav Narození Krista nepředstavují pro pravoslavné křesťany žádný problém. Jak v novo-juliánském, tak i v původním juliánském kalendáři je zachována společná metodika výpočtu data Velikonoc, před kterou věřící každoročně dodržují Velký půst.

Pravoslavné církve na celém světě jsou organizovány podle principu starořeckých polis. V každé lokální církvi je vlastní samospráva, jsou zachovávány a ctěny unikátní kulturní zvláštnosti, jazyky a mentální odlišnosti. Přitom všechny pravoslavné církve mezi sebou udržují plnohodnotnou komunikaci a setrvávají v církevním společenství.

Proč v Rusku oslava Nového roku připadá na vánoční půst?

V Rusku se po přijetí křesťanství stanovil počátek roku buď od března nebo ode dne začátku pravoslavných Velikonoc – Paschi. V roce 1492 rozhodl velkokníže  Joan III., že za počátek roku se určuje 1. září.

Až do roku 1700 se mimochodem v Rusku počítal začátek letopočtu „Od stvoření světa“. To ale trvalo pouze nějaký čas. Jak Rusko navazovalo intenzivnější vztahy s Evropou, bylo takové „zmatení času“ na překážku. V roce 7207 od stvoření světa učinil Petr I. všem kalendářním nesrovnalostem přítrž: Změnil nejen letopočet, ale i způsob oslav Nového roku, přičemž si vzal příklad od Evropanů. Carským výnosem bylo ustanoveno, že Nový rok se bude slavit 1. ledna a podle nového letopočtu je rok 1700 – počítáno od narození Krista.

Takovým způsobem, mávnutím ruky cara - reformátora oslavilo Rusko Nový rok poprvé 1. ledna 1700. V carském výnosu stálo: „Na počest Nového roku se budou zdobit vánoční stromky, konat kratochvíle pro děti, sáňkovat. Ale dospělí se musejí vyvarovat opilství a vystříhat se bitek – na to mají dosti času v ostatní dny roku.“

V kalendáři, který zavedl Petr I., se tedy Nový rok slavil týden po Narození Krista a připadal tak na týden „Svjátok“ – povánočních svátků.

Novoroční koktejl času

V roce 1918 zrušil Sovětský svaz staré zvyklosti a oficiálně přešel na gregoriánský kalendář a letopočet. Za účelem odstranění omylů a odchylek v kalendářních nesrovnalostech vydal Sovětský lidový výbor následující výnos: „Prvním dnem po 31. lednu 1918 bude ne 1. únor, ale 14. únor, další den bude 15. únor a tak dále.“ Ruská pravoslavná církev ovšem své tradice nezměnila a pokračovala ve slavení všech církevních svátků teď již „podle starého kalendáře“, aniž by změnila data jejich oslav a čas, který uznávala dále podle starého juliánského kalendáře.

Kvůli smíšení kalendářů nyní oslavy Nového roku připadají na dobu čtyřicetidenního vánočního půstu a seznam ruských svátků se obohatil o nové zvláštní oslavy s názvem „starý Nový rok“ - v noci ze 13. na 14. ledna. V tento den se stalo zvykem připomínat si minulý kalendářní rok, ale již ne s takovou pompou jako 1. ledna, jen v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel.

Silvestrovská noc – pokušení nebo zkouška?

Do roku 1947 byl v SSSR 1. leden všedním pracovním dnem, až teprve od konce 40. let byl oficiálně stanoven za den pracovního klidu. V 90. letech pak byly novoroční svátky rozšířeny ještě o několik mimořádných svátečních dnů. Po rozpadu SSSR se kromě Ruska slaví „starý Nový rok“ i v bývalých sovětských republikách, ale také v bývalé Jugoslávii, protože Srbská pravoslavná církev se, podobně jako ruská, drží dále juliánského kalendáře.

Vánoční půst, který připadá na silvestrovské oslavy, je samozřejmě pro věřící jistým pokušením. V tomto smyslu je ovšem třeba mít na paměti, že tělesný půst bez půstu duchovního je neplatný. V době půstu je tedy nejdůležitější neurazit a „nedožrat“ své bližní tím, že bychom jim způsobili smutek, rozčarování a další negativní emoce. Což ostatně platí i v ostatní dny roku.

Nový rok připadá na poslední týden půstu, který je přísnější, než jiná postní období. Ať už se slaví Silvestr s rodinou nebo s přáteli, není vhodné propadat extatickému veselí. A je třeba mít současně na mysli, že zdrženlivost v myšlenkách i citech a jejich projevech je správná a chvályhodná nejen během novoročních oslav, ale v životě obecně.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Další osudová chyba: ČBK tu vyzývá k vakcinaci. Potraty, experimenty a propaganda nevadí. Kolaborace namísto spravedlnosti? V boji za nečisté zájmy. Otevřený dopis arcibiskupovi

Další osudová chyba: ČBK tu vyzývá k vakcinaci. Potraty, experimenty a propaganda nevadí....

Státní vražda v Chorvatsku: Tragický příběh otce od rodiny. Očkovací nátlak a zamlčování následků. Na toto si budeme muset zvykat i u nás. Kdy promluví ke státu čeští biskupové tak jako jejich chorvatští bratři?

Státní vražda v Chorvatsku: Tragický příběh otce od rodiny. Očkovací nátlak a zamlčování...

NEJČTENĚJŠÍ

Lékaři se svědomím jdou do boje: Rozhoduje se o budoucnosti národa? Prudký nárůst úmrtí očkovaných zní z USA. Špička ledovce? Špinavá hra pod pláštěm medicíny. Šíření strachu všemi kanály. Přestala veškerá legrace

Lékaři se svědomím jdou do boje: Rozhoduje se o budoucnosti národa? Prudký nárůst úmrtí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky