Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Tajemná řeč slz Panny Marie: Provedená vědecká analýza potvrdila, že socha Madony na Sicílii skutečně zázračně pláče – lidské slzy. Co to znamenalo víme asi lépe až dnes...

Tajemná řeč slz Panny Marie: Provedená vědecká analýza potvrdila, že socha Madony na Sicílii skutečně zázračně pláče – lidské slzy. Co to znamenalo víme asi lépe až dnes...

13. 7. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud připomíná další zázrak, s nímž si lámou vědci hlavu již desítky let, zatímco věřící mezitím pochopili: V té době se právě chystal ničivý II. vatikánský koncil...

Podivuhodná událost, nad kterou si dodnes lámou hlavu ateističtí odborníci, se udála 29. srpna 1953 na předměstí Santa Lucia v Syrakusách na Sicílii, v nejchudší čtvrti tohoto starobylého města. Před téměř dvěma tisícovkami let se právě tato čtvrť, skrze mučednictví svaté Lucie, stala kolébkou křesťanství. V době před jedenašedesáti lety byla převážně komunistická. Ulice patřila k těm nejchudším a dům s číslem 11 k nejubožejším. Obýval ho mladý manželský pár pilných dělníků – Lucia Giusti a Angelo Ianuso.

pp

Viděli to tisíce svědků

V jejich ložnici byla malá sádrová soška, kterou novomanželé dostali jako svatební dar od příbuzných. Představovala Pannu Marii, která ukazuje své neposkvrněné Srdce, které není zobrazeno podle klasické ikonografie probodené mečem, ale ovinuté trnovou korunou, z níž vycházely plameny – tak jak se zjevila ve Fatimě 13. června 1917.

"Kéž by lidé porozuměli tajemné řeči těchto slz!“, pronesl Papež Pius XII

Onoho rána musela mladá manželka zůstat v lůžku, protože velmi trpěla v důsledku svého těhotenství. Byla první, kdo zpozoroval tento podivuhodný zázrak. „Viděla jsem, jak Madona pláče, opravdu plakala, slzy jí padaly z očí“.

Sousedé, byl jich brzy malý zástup, viděli zjev také. Toho rána plakala Neposkvrněná Panna šest nebo sedm krát a večer slzela znovu krátce poté, co se Angelo vrátil domů. „Padl jsem na kolena a modlili jsme se.“

V neděli 30. a v pondělí 31. srpna potvrdilo tentýž zázrak tisíce svědků. Sádrová socha prolévala slzy v nepravidelných intervalech a plakala nejen ve světnici, ale i na volném prostranství na zdi dvoru na malém oltáři, který byl naproti a kam sochu postavili.

pp

Čtěte ZDE: Očitý svědek zázraku: Slunce se točilo kolem své osy obrovskou rychlostí. Vztahuje se i dnešní „boj o Ukrajinu“ k proroctví? Má Rusko zvláštní úlohu při záchraně civilizace?

Experti: jsou to lidské slzy

V úterý 1. září v 11 hodin přišla komise expertů z biskupské kurie. Bylo v ní několik lékařů, jeden inženýr a jeden kněz, který sepsal přísežnou zprávu. Když bylo vyšetřování u konce, přestaly slzy vytékat. Týden nato slavilo město svátek Narození Panny Marie, patronky městské katedrály, a papež Pius XII. vydal encykliku Fulgens Corona, která vyhlašovala Mariánský rok ke stému výročí dogmatu o Neposkvrněném Početí.

Bezprostředně po zázračném pláči se událo několik zázračných uzdravení. V úterý 2. září se na místo dostavil arcibiskup Mons. Baranzini, aby se osobně vyptal několika svědků zázračné události. 9. září uveřejnila pověřená laboratoř podrobné výsledky provedených analýz vytékající tekutiny: byla totožná s lidskými slzami.

19. září přemístil Mons. Baranzini sošku na jiné nedaleké místo a postavil ji tam do výklenku. Během měsíců září a října prošlo kolem více než milion poutníků.

12. prosince, tedy více než tři měsíce po události, mohl sicilský episkopát sdělit kardinálu Ruffinimu v oficiálním komuniké svůj názor. Kardinál představil tento závěr v radiovém poselství:

„Viděli jsme, jak Madona po čtyři dny 29., 30., 31, srpna a 1. září pláče. A plakala hojně, takže mohlo být předáno několik chomáčů vaty nasycených slzami k vědeckému prozkoumání.“

pp

Porozumíme „řeči slz“?

Na shromáždění v Bagherii sestavili sicilští biskupové protokol z výpovědí svědků pod přísahou, které velmi pečlivě prostudovali, a z výsledků velmi důkladně provedených chemických analýz a vyhlašují jednoznačný soud, že o skutečnosti této události není možno pochybovat.

Dále vyjádřili přání, aby takový milosrdný pokyn naší nebeské matky byl pro všechen lid výzvou k opravdovému pokání a živé úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Přejí si, aby na místě tohoto zázraku byla bez otálení vybudována mariánská svatyně .

pp

                                          Na místě zázraku byl postaven kostel

„Ne, slzy Panny Marie nejsou slzy radosti, jsou to slzy zármutku a smutku. Jsou výzvou pro mě, pro můj klérus a také pro vás, všechny věřící, abychom se obrátili, nastoupili správnou cestu jak v osobním, tak v rodinném životě a společenských úkolech. Všichni se ptají, proč svatá Panna čtyři dny tak hořce plakala? Když si vzpomeneme na známé události v Lurdech a ve Fatimě, je odpověď snadná. A v Syrakusách na Sicílii plakala, protože zde její slzy nepotečou marně, protože velké množství duší bude usilovat o to, aby ji potěšily, a dosáhnou, že bude potěšena," řekl kardinál Ruffini.

„Kéž by lidé porozuměli tajemné řeči těchto slz!“ pronesl Papež Pius XII.

Jeho nástupce, Jan XXIII. o pouhých šest let později dospěl k rozhodnutí svolat II. vatikánský koncil... (pozn. red.)

Zdroj. 

ppTagy článku

Doporučujeme

Masová hypnóza z mediální manipulace: Většina lidstva v covidovém transu. Jak jít domněle svorně na okraj propasti. Globální sekta. Další projev duchovní krize. Je vůbec ještě možné zlo porazit? Prostá rada, žel ne pro všechny...

Masová hypnóza z mediální manipulace: Většina lidstva v covidovém transu. Jak jít domněle...

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem. Dáte se pro šnycl napíchat jedy? Tři tresty pro lidstvo. Zklamání na celé čáře. Pevná důvěra však trvá

Covidový a vakcinační teror: Likvidace obecného dobra. Proti zlu stokrát větším zlem....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky