Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
„Dienstbierovy kvóty“ pro cikány povedou ke katastrofě. Výsledkem „politické korektnosti“ byly v USA hořící města i finanční krize. Půjdeme stejnou cestou?

„Dienstbierovy kvóty“ pro cikány povedou ke katastrofě. Výsledkem „politické korektnosti“ byly v USA hořící města i finanční krize. Půjdeme stejnou cestou?

9. 6. 2014

Tisk článku

Ivo Strejček vysvětluje, proč Čechům vadí slušní Romové méně, než „bílí“ delikventi a proč je zhoubná politika „pozitivní diskriminace“ tak podporována Evropskou unií

„Jelikož je zastoupení Romů na vyšších postech státní správy nedostatečné, navrhuje se, aby všichni členové vlády na svých pozicích zohledňovali ve své činnosti potřebu zvýšit participaci Romů,“ tvrdí ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a hodlá v průběhu tohoto června předložit vládě k posouzení „svoji“ Strategii romské integrace do roku 2020.

Pozitivní diskriminace: skupinová „spravedlnost“

Takové návrhy nejsou v politické historii ničím novým. V americké politice jsou, nejpozději od počátku 60. let minulého století, tedy od doby prezidentů Kennedyho, Johnsona a Nixona, nazývány politikou afirmativní akce. Přeloženo do češtiny: politikou „pozitivní“ diskriminace.

PP

Podstatou afirmativní akce je přiznání společenské výlučnosti skupinám lidí na základě etnicity (černoši, Romové), sexuální orientace (homosexuálové) či příslušnosti k pohlavní linii (muži – ženy) a takto definované skupiny upřednostnit v přístupu k získání vzdělání, pracovních příležitostí, veřejných zakázek i bankovních úvěrů.

To, co nestihl prezident Kennedy ve svém programu „Nové hranice“, do krajnosti rozvinul prezident Lyndon Johnson v konceptu své „Velké společnosti“: Za cenu ohromných finančních nákladů podporoval politiku afirmativních zásahů ve prospěch černošské menšiny v mylné víře, že více vzdělání pro černochy a jejich upřednostňování v zisku práce před „bílými“, povedou ke kultivaci této skupiny a její loajalitě k okolní společnosti.

Hořící města a hypoteční bubliny

O tom, jak hořce se mýlil, nesvědčí pouze dramatický růst výdajů amerického federálního rozpočtu v sociálních kapitolách, ale také hořící a běsnícími černošskými demonstracemi vyrabovaná americká města, k jejichž potlačení musela být do některých míst povolána Národní garda.

Multikulturalismus nevěří, že základní jednotkou společenského demokratického uspořádání je jedinec – občan, ale tvrdí, že formativní jednotkou společnosti je skupina. Úspěšně tak vytvořil mýtus kolektivní autonomie a zničil víru v individuální zodpovědnost.

Jedním z dalších důsledků „moderní“ afirmativní akce je zákaz otázek „založených na stereotypu příslušnosti k menšině“ při zjišťování bonity klienta pro vyřízení žádostí k získání úvěru.

Výsledek? Jednou z příčin vzniku hypoteční bubliny byla neschopnost významného počtu klientů, zpravidla příslušníků menšin podporovaných pozitivní diskriminací, splácet své dluhy.

Výrazem afirmativní akce je také evropským zákonem definovaná povinnost dodržovat proporcionální zastoupení mužů a žen ve vedení firem se státní účastí, v úřadech a dokonce i pokusy stanovit takové kvóty jako závazné parametry na kandidátních listinách politických stran.

PP koláž

Čtěte ZDE: Slavný komentátor Pat Buchanan k nedávné vraždě Christophera Lanea: V Americe je mezirasové násilí z většiny pácháno černými na bílých.

Mylná koncepce multikulturalismu

Pozitivní diskriminace (tedy dávání přednosti jedněm před druhými ne na základě výkonu, ale na základě příslušnosti ke skupině) je produktem konceptu multikulturalismu. Právě mylná koncepce multikulturalismu zvýrazňuje požadavek zohledňování skupinových zvláštností a jejich specifických nároků.

Multikulturalismus nevěří, že základní jednotkou společenského demokratického uspořádání je jedinec – občan, ale tvrdí, že formativní jednotkou společnosti je skupina. Úspěšně tak vytvořil mýtus kolektivní autonomie a zničil víru v individuální zodpovědnost.

Multikulturalismus je hybným náboženstvím současného tvaru evropské integrace, neboť tato doktrína důsledně vystupuje proti tomu, co nazývá „falešnou universalitou národního státu“ a bojovně odmítá názor, že o občanskou rovnost může být plně usilováno pouze v rámci národního demokratického státu.

Trpké plody multikulturalistické afirmativní akce jsou nasnadě: „neúspěch není moje vina, je to vina většinové společnosti“.

Nošení dříví do lesa

Pokud pan ministr Dienstbier volá po další pozitivní diskriminaci Romů, Romům nepomáhá. Na rozdíl od něho totiž česká společnost ví, že v této zemi není vzdělání rasově segregované. Ví, že do základních škol musí, na střední a vysoké školy mohou i děti romského původu.

PP koláž

Čtěte ZDE: Černá předvolební maškaráda zeleného Lišky: Pochod „romské hrdosti“ ve stínu cikánských vražd a násilí, o nichž máme pokrokově mlčet

I česká společnost ví, že spořádaná romská rodina „od vedle“, která posílá vlastní slušně oblečené děti každý den do školy, chodí do práce a poctivě se snaží splácet své závazky, je jí milejší, než rodina „bílých“, kteří své povinnosti neplní.

Přinese nová politika zvýšení sociálního napětí?

Co tedy očekávají obhájci afirmativní akce? Skutečně výše zmíněný materiál ministra pro lidská práva nabídne řešení vážných sociálních problémů? Pošle víc dětí ze sociálně problematického prostředí do školy? Bude jeho důsledkem více romských středoškoláků a vysokoškoláků? A tedy i ministrů?

Nebo politika dalšího zvýhodňování vybraných skupin přispěje ke zvýšení společenského napětí a dokonce nenávisti, jenž jsou živnou půdou pro vznik společenského radikalismu s neblahými politickými důsledky?

Racionální konzervativní politika se musí na základě zdravého rozumu i historického poučení postavit proti tomuto pokrytectví a na stranu těch, kteří politiku pozitivní diskriminace odmítají.

Právě proto, že by měla stát na straně obhajoby rovných příležitostí pro všechny – tedy i pro Romy. A pokud k tomu nebude mít odvahu konzervativní politika, učiní to někdo jiný.

Ivo Strejček, člen správní rady IVK, 4. června 2014, zdroj zde.

PP


Tagy článku

Doporučujeme

Věda a víra: V souladu a respektu. Jak to (ne)bylo s Galileem. Lhali nám všem ve škole - i proto se hádáme. Poctivostí k vědění a spáse. Jeden příbeh za všechny. Inspirativní setkání. Proč marníš svůj život?

Věda a víra: V souladu a respektu. Jak to (ne)bylo s Galileem. Lhali nám všem ve škole...

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. Černý rasismus káže zničení &quote;bílého&quote; náboženství. Zbabělý klérus mlčí. I Francie v plamenech. Žhář se přiznal. Erdogan se chechtá. Budeme jen trpět a nebránit se?

Hořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. Černý rasismus káže zničení "bílého"...

NEJČTENĚJŠÍ

Chyba v matrixu: Český doktor si dovolil vyléčit koronavirus. Jaký je další postup farmakolichvářů? A co bláznivá doktorka? Konstanta stále platí: Žádný plán nikdy nevyjde!

Chyba v matrixu: Český doktor si dovolil vyléčit koronavirus. Jaký je další postup farmakolichvářů?...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky