Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU

Články autora: Evžen Kindler

Evžen  Kindler

PhDr. RNDr. Evžen Kindler (nar. 1935)

Universitní profesor aplikované matematiky, jenž se až do svého nedávného odchodu do důchodu věnoval zejména počítačovým modelům tzv. anticipujícím systémů, tj. složitých systémů, které obsahují modely sebe sama, pomocí nich anticipují svůj budoucí vývoj a případně dle toho revidují svá okamžitá rozhodnutí. Pracoval v průmyslovém výzkumu a pak na Fakultě všeobecného lékařství, na Matematicko-fysikální fakultě a na Katolické teologické fakultě Karlovy university a na Přírodovědecké fakultě po roce 1989 nově založené Ostravské university. Jako visitující profesor (visiting professor), pozvaný profesor (professeur invité), hostující lektor Gastlektor) atd. pracoval po roce na universitách v Itálii, Francii, USA, Německu a Lotyšsku. V 90.létech byl zodpovědným pracovníkem za Českou republiku pro dva mezinárodní projekty EU v oblasti optimalizace nákladních námořních přístavů pomocí výpočetní techniky.

Po odchodu do důchodu se zaměřil na své dávné hobby, církevní hudbu raného a vrcholného středověku latinské, řecko-byzantské, arménské a byzantsko-slovanské liturgie, zejména na analogie mezi jejími zpěvy různé geografické provenience a na místo liturgické hudby v životě jednotlivce a liturgického shromáždění (v 70. - 80. létech 20. století provedl v naší zemi jako první novověké rekonstrukce středověké byzantské, arménské a staroslovanské liturgické hudby). Je autorem více než 700 časopiseckých a sborníkových publikací (přibližně z poloviny vydaných v zahraničí) a nositelem několika oficielních uznání našich (v oblasti matematiky, techniky a nukleární medicíny) i zahraničních (amerických, italských, belgických a řeckých).

Věda a víra – problém, či harmonie?

Věda a víra – problém, či harmonie?

05.05.2013

NEJČTENĚJŠÍ

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského kodexu. Proč se zemřelí po očkování nesmějí pitvat? Přijde brzy epidemie rakoviny? Píchat toxin dětem je šílenství! Znásilnění injekcí je zločin

Američtí vědci: Vakcíny jsou čisté jedy! Očkování mRNA je jasným porušením Norimberského...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky