Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Převratný objev, který se americké úřady pokusily potlačit: Zpráva o naději na skutečnou léčbu rakoviny. Nepřímá odpověď na ohavnou kampaň Angeliny Jolie.

Převratný objev, který se americké úřady pokusily potlačit: Zpráva o naději na skutečnou léčbu rakoviny. Nepřímá odpověď na ohavnou kampaň Angeliny Jolie.

24. 7. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Jak jsme slíbili, věnujeme se v Protiproudu soustavně i tématu zdraví. Jak tento „poklad z nejcennějších“ získat či si jej udržet pomocí metod, jež jdou proti oficiálnímu medicínskému byznysu. Dnes přinášíme další závažnou informaci, kterou mainstreamová média pochopitelně zcela ignorovala.

Nechat se dnes pasivně unášet „hlavním proudem“ současné moderní medicíny totiž často znamená bezpečnou a pohodlnou plavbu do končin nemoci. Někdy i hůře.

PP

Je faktem, že vedle současná západní medicína – a na ni napojený zdravotnický a farmaceutický průmysl – také obrovskou mediální a politickou sílu. Mocné lobby zesměšňují a znevěrohodňují úspěšné alternativní metody léčby závažných onemocnění, prostě proto, že je nelze proměnit v astronomické zisky.

Dobrým příkladem je slavná a odborníky uznávaná práce Billa Hendersona Vyhrajte svůj boj s rakovinou – o níž veřejnost prakticky neví. Jednou ze světlých výjimek jsou naši čtenáři. Alespoň zčásti – a brzy se o ní dozvědí mnohem více. Kromě jiného totiž přináší celý seznam alternativních způsobů léčby, které fungují, ač je z výše zmíněných důvodů oficiální medicína ignoruje.

Antineoplastonová terapie: příběh dlouhého boje s dobrým koncem

Patří mezi ně také antineoplastonová terapie. Její příběh je stejně dramatický jako její účinky. Lékař polského původu dr. Stanislav Burzyński, její objevitel, je jedním z hrdinů „kontrarevoluce v medicíně“. Prožil téměř třicet let plných ústrků a nekonečných soudních sporů, než úřady Spojených států a lékařský mainstream byly nuceny připustit, že jeho léčba rakoviny skutečně funguje. Pro nemocné s touto těžkou chorobou tak svitla nová naděje. Hovoří o tom i americký lékař dr. Joseph Mercola, kterého jsme na Protiproudu již představili.

PP

Čtěte zde: Angelina Jolie je po "preventivní operaci". Co mají ženy dělat, pokud nechtějí jako ona přijít o prsa a podporovat "rakovinný byznys"? Vědecké studie říkají: je to překvapivě jednoduché!

Čtěte zde: Pravda o mamografech: Společnost AVON a její "růžový pochod smrti". Další část zásadních informací o rakovině prsu, její prevenci a léčení.

Dr. Joseph Mercola: Jde o převratný objev!

Dr. Burziňski je vzděláním nejen lékař, ale také biochemik. Na své klinice v texaském Houstonu již téměř čtyřicet let léčí pacienty trpící smrtelnými formami rakoviny, přičemž k léčbě používá výhradně své vlastní postupy.

Léčba spočívá v podávání netoxických stavebních látek lidského těla – peptidů a aminokyselin. Jejich působení je zacílené na geny. Dr. Burziński tyto látky nazval antineoplastony. Zjistil, že tyto látky mohou fungovat jako „genetické vypínače“. Jsou schopny „vypnout“ geny, které způsobují rakovinu, a současně aktivovat geny, které růst tumorů potlačují. Léčba předpokládá zmapování celého pacientova rakovinového genomu. Znamená to analýzu nějakých 24 000 genů, aby bylo možno identifikovat abnormální geny. Když se podaří zjistit, které geny se tvorby nádorů účastní, pak je možno podávat léky a doplňky zacílené právě na ty „porouchané“.

Antineoplastony působí přibližně na sto genůzpůsobujících rakovinu, ale je možno použít i tradiční onkologické léky (včetně chemoterapie), obvykle v kombinaci s antineoplastony. Tato rozšířená koncepce „individualizované geneticky zacílené terapie“ umožnila přístup k léčbě i lidem, kterým by jinak byla odepřena, protože dosud není úředně schválena. 

Válka proti mocným

Dr. Burzińksi se pokusil prosadit novou léčbu již v roce 1977, avšak americká FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) začala intrikovat ve snaze odstranit tuto vážnou hrozbu pro rakovinový průmysl. Proč tento jej ohrožuje? Dr. Burziński je jediným vlastníkem patentu, což znamená, že pokud FDA antineoplastony schválí, veškerý zisk náleží tomuto vědci – nikoli nějaké farmaceutické firmě a jejím bossům.

Dr. Burziński je totiž první a jediný vědec ve Spojených státech, který absolvoval proces schvalování patentované terapie rakoviny bez finanční podpory americké vlády, farmaceutického průmyslu nebo rakovinového „establishmentu“ – organizací zabývajících se rakovinou (a také z rakoviny profitujících).

V sázce je obrovský balík peněz, protože schválení antineoplastonů FDA by nejen ohrozilo konvenční chemoterapii a ozařování, ale také by znamenalo, že miliardové částky určené na výzkum rakoviny poputují jedinému vědci, který je výhradním držitelem patentu – doktoru Burzińskému.

Jak praví v prvním filmu se stručným názvem Burziński dr. Julian Whitaker, smutnou skutečností je, že v současné době jsou skutečně přelomové objevy v medicíně potlačovány, protože „ohrožují celé finanční základy“ dnešního medicínského velkoprůmyslu. Pokud nějaká převratná nová terapie nahradí neuspokojivé léčebné metody, tok peněz a zisky z nich jsou navždy ztraceny, a medicínský průmysl jednoduše dává přednost ziskům před léčbou... Místo toho, aby medicína investovala do skutečné léčby, investuje do kampaní za „povědomí veřejnosti“. Ale jak tento film podotýká, povědomí veřejnosti nemoc nevyléčí a nikdy žádnou léčbu nepřinese, i kdyby se vybralo sebevíc peněz – prostě proto, že je příliš mnoho nainvestováno do léčebných postupů, které nejenže nefungují, ale často dokonce záměrně  udržují existenci vysoce výdělečné nemoci.

Jedním z obludných příkladů je poslední kampaň „rakovinného průmyslu“ postavená na  ňadrech herečky Angeliny Jolie (jak o tom Protiproud vícekrát informoval, pozn. red.).

PP

Čtěte zde: Dát si dobrovolně uříznout zdravá ňadra je obludným výkřikem nejen současné medicíny. Angelina Jolie se stala součástí děsivé reklamy.

Čtěte zde: Otázka nejen pro ženy následující příklad Angeliny Jolie: Musíte onemocnět rakovinou prsu? Zjištění vědců: genetické předpoklady tvoří jen 3% rizika!

Rakovina je vážná věc

V poslední době se pozornost vědců stále více zaměřuje na individualizovanou geneticky zacílenou léčbu rakoviny, jakou v posledních deseti letech nabízí právě dr. Burziński. Není tedy příliš divu, že se rakovinový průmysl snažil zbavit se nepříjemného konkurenta, aby ochránil své vlastní zisky, včetně přístupu k fondům určeným na výzkum.

Druhý díl filmu s názvem Burziński – rakovina je vážná věc pokračuje ve vyprávění příběhu boje s byrokracií až do konečného vítězství. Ukazuje také současný stav klinického testování antineoplastonů, nyní již schválených FDA. Součástí filmu je i několik příběhů pacientů dr. Burzińského. Pro většinu pacientů z nich paradoxně nebyla největším problémem jejich těžká choroba často v pokročilém stádiu, ale neustálá palba skeptických námitek nejen ze strany konvenčních onkologů, ale i rodiny a přátel, jimž připadalo, že jejich drazí chtějí podstoupit nějakou podezřelou léčbu – přestože mainstreamová onkologie mnohé z nich odepsala jako v podstatě již odsouzené k smrti.

Film také dokládá postupnou proměnu smýšlení mnohých z těchto lékařů i rodinných příslušníků. Přináší rozhovory s oficiálními onkology, chirurgy a neurochirurgy vypovídajícími o případech pacientů, kteří odešli z jejich péče na Burzińského kliniku a vrátili se zdraví.

Zázrak: úřad vzal úspěch antineoplastonů na vědomí

Neuvěřitelné se stalo skutkem a americký Národní rakovinový institut (NCI) konečně vzal na vědomí (a dokonce citoval) některé z Burzińského studií pečlivě recenzovaných a ohodnocených odborníky, jakož i poznatky japonských badatelů, kteří nezávisle na výzkumu dr. Burzińského od 80. let reprodukovali klinické pokusy s antineoplastony. NCI nyní vydalo jedno z nejpozoruhodnějších prohlášení ve své historii:

„Druhá fáze studie, rovněž provedená vývojářem a jeho společníky na jeho klinice, podává zprávu o 12 pacientech s opakovaným difuzním vnitřním gliomatem mozkového kmene. Z 10 pacientů, u nichž bylo možné zhodnocení, došlo u dvou k úplnému vyléčení, u tří k částečnému vyléčení, u tří zůstal stav stejný a u dvou nastalo zhoršení.“

Co je na tomto prohlášení skutečně pozoruhodné, je fakt, že glioma mozkového kmene nebylo ještě nikdy v historii medicíny vyléčeno – takže antineoplastony drží v tomto směru prvenství! Film rovněž zachycuje japonský tým sestavený z patologů, onkologů a chirurgů, který provedl první nezávislé randomizované klinické zkoušky antineoplastonů, a popisuje také výsledky těchto zkoušek. Dr. Hideaki Tsuda z univerzity v Kurume o těchto zkouškách praví:

„Po dvaceti sedmi letech nezávislého testování antineoplastonů – včetně randomizovaných klinických zkoušek, jsme zjistili, že dr. Burzińksi se nemýlil. Opravdu je to tak.“ 

Co bychom měli všichni vědět

Dr. Burziński vynalezl postup pro léčbu rakoviny, jenž překonává všechny ostatní terapie, které jsou dnes na trhu, a FDA i farmaceutický průmysl to vědí. Vědí také, že tato nová terapie ohrožuje celé současné paradigma rakovinového průmyslu, který je založen na nákladných léčebných postupech s vysokou mírou neúspěšnosti a recidivy.

Celých patnáct let FDA a rakovinový průmysl dr. Burzińského pronásledoval, šikanoval, pokoušeli se mu odebrat lékařskou licenci, a dokonce ho chtěli dostat do vězení na doživotí – to vše jen proto, aby ochránili současný stav věcí. Ironií je, že američtí daňoví poplatníci, jimž bylo odepřeno dobrodiní nové léčby, ještě navíc budou muset toto brutální pronásledování zaplatit. Americká vláda utratila na poplatcích právníkům 60 milionů dolarů jen za jediný z mnoha procesů vedených proti dr. Burzińskému.

Přesto tento lékař a vědec prosadil svou a pravda o jeho geneticky zacílené léčbě je konečně uznána. Dr. Burziński uveřejnil v průběhu svého boje přes tři sta článků o antineoplastonech, z nichž mnohé byly recenzovány nezávislými odborníky. Kromě toho byla publikována více než stovka nezávislých studií včetně výše zmíněné japonské studie.

Podporujte léčbu rakoviny, nejen „povědomí veřejnosti“

Skupina pacientů a jejich právníků letos zahájila kampaň za celosvětové uznání antineoplastonů jako „standardního postupu“ pro léčbu rakoviny. Více informací najdete na www.iwantanp.com

„Narozdíl od ostatních kampaní v rámci výzkumu rakoviny, které jsou zaměřeny výhradně na povědomí o této nemoci, si uvědomujeme, že povědomí samo o sobě nemoc nevyléčí. Medikace jako jsou antineoplastony, mohou vést k vyléčení rakoviny.

Pokud budou Spojené státy nadále odmítat volný vstup anitneoplastonů na trh, zajistíme, aby jejich schválení a uvedení na trh proběhlo v jiné zemi. Dalším krokem bude zřízení velké antineoplastonové kliniky, kde se budou moci léčit pacienti z celého světa.

Až dosáhneme schválení pro trh – nebo získáme fondy na vybudování antineoplastonové kliniky v cizině, věnujeme poté své zdroje na to, aby mohl podstoupit antineoplastonovou léčbu každý, kdo si dokáže zařídit cestu do ciziny – může požádat o peníze naši organizaci.

Ať už trh nebo vládní nástroje pro jeho regulaci antineoplastony chtějí nebo ne, antineoplastony tu jsou a budou, a členové lidské rodiny na celém světě mají právo na přístup k této léčbě.“

Chybějící selský rozum

V případě dr. Burzyńského jde jen o jeden z mnoha příznaků smrtelné nemoci, kterou trpí současná moderní medicína. Kniha Billa Hendersona Vyhrajte svůj boj s rakovinou tuto „nemoc“ ve své předmluvě popisuje přesně:

„Závažných onemocnění alergických, degenerativních a nádorových přibývá. Tlak zevního prostředí na každého z nás se stupňuje. Jsme nedílnou součástí tohoto prostředí, které je stále nepřátelštější biologickým zájmům lidského organismu. (...) Být pacientem je těžké. Být pacientem s těžkou nemocí je moc a moc těžké. Spousta pacientů je v boji se svou nemocí osamocena. Současná školská medicína je nesmírně sofistikovaná, z technického hlediska je svým způsobem dokonalá, ale něco podstatného jí chybí: zdravý selský rozum a hlavně skutečný zájem o pacienta.“

V Protiproudu ovšem věříme tomu, že skvělých lékařů i terapeutů, kteří mají skutečný zájem o pacienta a jeho blaho tělesné, duševní i duchovní, je i dnes dost – ačkoli takový postoj není téměř slučitelný s existencí v „rachotícím a páchnoucím soukolí“ moderní „průmyslové“ medicíny. Budeme vám proto i nadále přinášet jejich rady, a dále pátrat po různých „utajovaných“ cestách ke zdraví i metodách, jak si ho udržet. Protože jen člověk, který o tomto z nejcennějších pokladů může sám rozhodovat – nejen být pasívním objektem zdravotnického průmyslu – míří z otroctví manipulací ke svobodě.

 PP


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Muži: Ohrožený druh. Zaostávání v přirozených rolích a pokles hladiny testosteronu. Vymře naše pokolení? Příčiny nehledáme. Raději rozvíjíme gender studies. Přirozeným zákonům nelze bez následků vzdorovat

Muži: Ohrožený druh. Zaostávání v přirozených rolích a pokles hladiny testosteronu. Vymře...

Co s masem: Proč zakázal litevský Tenis kontrolu polského hovězího? Ozubené vraždící brambory a epidemie samostatného myšlení. Andrej ještě nevyrábí Kalergiho europárek? Začíná doba svatopostní

Co s masem: Proč zakázal litevský Tenis kontrolu polského hovězího? Ozubené vraždící brambory...

NEJČTENĚJŠÍ

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu. Jak zlikvidovat nepřítele Deep state? Okno také do naší blízké budoucnosti. Zkuste nahlas říci Alex Jones. Tohle tu ještě nebylo

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu....

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky