Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Na počátku adventu: O nebezpečí, zarputilosti a chaosu kolem nás. O „chemtrials“ či státním byznysu s léčebným konopím. A jak je to s „iluminátskou inzercí“ na PP?

Na počátku adventu: O nebezpečí, zarputilosti a chaosu kolem nás. O „chemtrials“ či státním byznysu s léčebným konopím. A jak je to s „iluminátskou inzercí“ na PP?

1. 12. 2013

Tisk článku

Petr Hájek se jako každou neděli probírá pozoruhodnými dopisy čtenářů, které tentokrát míří „za oponu reality“

První prosinec je letos současně první adventní nedělí. Měl by to být okamžik jistého vnitřního ztišení, které nás v následujících týdnech přivede na práh Vánoc. Myslel jsem původně, že do našeho dnešního setkání proto vyberu převážně dopisy, které směřují právě tam. Ale „poměrné zastoupení“ listů tohoto druhu bylo podstatně menší než těch, které reagují na velmi neadventní společenský „hlomoz“, jenž nás obklopuje. Rozhodl jsem se proto, že tentokrát výjimečně vynechám alespoň reakce na explicitní politická témata – i když vlastně: Co není politika? – a nechám si je na příště.

 pp

V redakční poště se stále více objevují dopisy, v nichž se svěřujete i s řadou osobních postojů a názorů, někdy dokonce velmi intimních. Ty na stránky Tea Party samozřejmě nepatří, a snažím se na ně individuálně postupně odpovídat ve stejně osobním duchu.

Nicméně jeden moc pěkný a vážný dopis, který osciluje na hranicích obou zmíněných poloh, si pro sebe nechat nemohu. Má totiž kromě jiného právě nezamýšlený adventní ráz, i když napohled vypadá jako volání o pomoc typu Láhev vržená do moře:


„Dobrý den pane Hájku.

Nechci se registrovat, nejsem solventní, ale chci vám napsat. Já nejsem katolík, ale protestant. Nejsem vzdělaný, ani chytrý, živím se sekáním trávy. Můj dojem z vašeho působení je rozporuplný. Jestli tomu dobře rozumím, tak jste klausovec, euroskeptik, pravičák, katolík, bojovník proti Novému světovému řádu, bojovník proti všemu, co odporuje Božím zákonům a přirozenosti a kdoví čemu ještě.

Musím přiznat, že většině toho, co čtu, vůbec nerozumím, a proto na to nemám ani žádný názor. Třeba na církevní restituce já osobně nemám žádný názor. Nevím totiž, jestli má být církev odloučena od státu nebo nemá. Nevím, co je lepší pro Boha. Co se týká vlivů korupce u nás, všechny ty aféry a zatýkání, vůbec do toho nevidím, zprávám nevěřím, ale ani vám, takže vše čtu, ale nemám to jak vyhodnotit.

Co chci ale říci je že mi připadáte nebezpečný. Jste velmi zarputilý. Mě by zajímalo, jak jste se vypořádal s minulostí církve. Upalování, násilná rekatolizace, papežské schizma, rozkol s pravoslavnou církví, inkvizice, vyvraždění templářů atd. tedy s hříchy církve? Byl byste mezi těmi, kdo chtěl smrt G. Bruna? Nechtěl byste zasedat v kostnickém koncilu a rozhodnout o smrti Jana Husa?

Až budete mít neomezenou moc, jak s ní naložíte? Proč vlastně věříte v pravičáctví? To se někde učí na univerzitě? Já jsem nikdy nevolil pravici, protože jsem chudý, a nejsem schopen se postavit na své nohy. Znamená to, že bych se měl střelit do hlavy? Nebo to za mě udělá někdo jiný? Měl bych snad správně skončit ve spalovací komoře, nebo svrhnut ze skály?

Už pěkně dlouho řeším, kterým směrem se ubírat i při volbách a vy se jevíte, že věříte, že znáte pravdu. No já ji neznám, ani nemám, jak ji zjistit. Nemám dokonce ani učitele, který by mi objasnil, proč volit pravici. A ty co znám, nemají argumenty.

No nic, budu dále číst Protiproud a uvidíme, jak se vše vyvine. Jestli je Bůh s vámi.“

Aleš Souček


Vážený pane Součku,

děkuji především za otevřená upřímná slova. Píšete: „Musím přiznat, že většině toho, co čtu, vůbec nerozumím, a proto na to nemám ani žádný názor.“ Z dalších řádek je však patrné, že ve skutečnosti názory máte – a to dokonce docela ostré – ale současně o mnohém i o sobě pochybujete. Váš postoj je výrazem hodně rozšířeného problému, který si ovšem mnozí zdaleka neumějí tak jasně přiznat jako vy. Jistý zmatek, který v sobě cítíte, je totiž právě důsledkem „plíživého“ pádu do chaosu, který je pro naši dobu příznačný a určující.

Nevím, zda jsem nebezpečný. Zarputilý však určitě ano. Jisté pevné názory totiž opravdu mám – a domnívám se, že podložené. Jednak celoživotní zkušeností, jednak řadou informací, které mediální mainstream na světlo světa nepouští, nebo manipuluje jejich „posunutím“. Protože jsem měl to štěstí, že jsem se mohl dostat k mnoha důležitým informačním zdrojům, které ukazují, že realita je podstatně jiná, než je veřejnosti předkládána, měl jsem dvě možnosti: „Zařadit se“ a mlčet, nebo psát a mluvit – a naopak se vyřadit z pohodlného „hlavního proudu“. Zvolil jsem s vědomím všech rizik to druhé.

Jedině v tom může spočívat „nebezpečnost“ moje i Protiproudu, který rediguji: Chci, aby se tyto informace a názory na ně dostávaly k veřejnosti alespoň touto malou „škvírkou“ v mohutné dezinformační bariéře přicházejícího Nového světového řádu. Nemyslím, že ji tím prolomíme, ale jsme jedním z řady stále se množících praménků, které mohou alespoň poodhalit a občas narušit kulisy mezi realitou a jejím umělým přesně zacíleným obrazem.

Nechci se na tomto malém prostoru pouštět třeba do složitých výkladů církevní problematiky. Jedno je však z Vašich slov patrné a souvisí s výše řečeným: Citujete zažité mystifikace, které se podařilo skvěle vybaveným a financovaným armádám proticírkevního či ateistického mainstreamu učinit „pravdami“. Jste živým důkazem potřebnosti všech protiproudů, které existují – převážně bohužel jen v internetovém světě.

Kdybych chtěl tuto diskusi trochu více vyhrotit, řekl bych: G. Bruno se mýlil a Jan Hus byl vskutku heretik. A inkvizice byla něco úplně jiného, než o ní většina dnešních lidí soudí.

Taková „tvrzení“ by ovšem zmanipulovanou většinu pěkně nadzvedly. Přesto je to tak. Jen to chce hodně vysvětlování, návratu k pramenům, k tradicím a hodnotám, které jsme opustili. Když to řeknete ale jaksi „kách“ – a jiná cesta není – jste pro mnohé za blázna. Nebo přímo za nebezpečí.

Podobně, jako když jsem v jedné přednášce o darwinismu prohlásil, že „nepocházím z opice“, za což mě dodnes mainstreamoví novináři zesměšňují, ačkoli jde o nepopiratelný fakt. Stejně jako je faktem, že Darwinova evoluční teorie o vývoji druhů je dávno vědecky vyvrácena – a přesto se dále na školách učí jako jediná pravda o původu člověka a světa.

pp

Čtěte ZDE: Evoluce a její absurdní závěry:  Je to skutečně věda, či se jedná o víru? Nepodněcuje k rasismu? A kdo je garantem dobra a zla?

Nezlobím se na ty, kdo mě zesměšňují, stejně jako se nezlobím na vás. Nikdy nebudu mít „neomezenou moc“, ani po ní netoužím. Neomezenou moc má pouze Bůh. Od počátku je tu však obrovská síla, která by to chtěla změnit. V naší době má podobu mocných bankéřů, sociálních inženýrů a elit, které se domnívají, že vědí lépe než ostatní, jak má svět vypadat. Vedou ho proto od revoluci k revoluci, k utrpení z jednotlivců složených miliónů, obětovaných pod vznešenými hesly „pokroku“. Zvykli jsme si nazývat je „levicí“. Protože si myslím pravý opak, jsem vskutku „pravičák“. Nic víc v tom není.

Za naprosto skvělý naproti tomu pokládám závěr Vašeho dopisu: „...dále číst Protiproud a uvidíme, jak se vše vyvine. Jestli je Bůh s vámi.“ Doplnil bych to slavnou sentencí ze svatého Pavla: „Když Bůh s námi, kdo proti nám?“

Určitě se v mnohém mýlíme, děláme chyby, zdaleka nerozumíme všem souvislostem. Máme však jasný kompas a kotvu. Pokud je nesmyslem, jak tvrdí naši mocní ateističtí, islámští, neobolševičtí a kdoví ještě jací protivníci – pak je člověk ztracen. Svět je beze smyslu, všechna naše trápení i lásky jsou zbytečné. Řečeno s klasikem, bylo by lepší rychle umřít, protože tak bychom alespoň ušetřili na daních.

Ale ono to tak není. A proto se ani vy nestřílejte do hlavy, ani nevrhejte ze skály. Všechno dobře dopadne. K tomuto závěru dospěje každý, kdo vezme vážněji například právě adventní rozjímání nad zázračným narozením betlémského děťátka. Zkuste to i Vy, vážený a milý pane Součku. A vezměte při tom v úvahu třeba i následující dopis:


„Dobrý den,

chtěl bych Vám poblahopřát k tématům a také k tomu jakým způsobem o nich píšete. Pod vše, co jsem zatím z Vašich článků četl, se můžu podepsat. Používáte pro mě přijatelné a akceptovatelné argumenty. Možná je to tím, že se rozhodně nepočítám mezi běžné „ovčany“, kteří uvěří všemu co je jim předloženo v mainstreamu.

Naneštěstí jsou o tom tak přesvědčení, že se budou do krve hádat, že je to pravda. V mém okolí je několik takových například k tématu chemtrails.

Přeji Vám hodně dalších úspěšných článků a těším se na ně. Je jenom škoda, že http://www.protiproud.cz není více v podvědomí ostatních lidí.

Pravdu si musí ale každý najít sám.“

Spokojený čtenář

Roman Večeřa


Vážený a milý pane Večeřo,

také bych Vám chtěl poblahopřát, že již „jste na cestě“. Upozornil jste mě – a řada dalších čtenářů – že se stále ještě málo věnujeme tématům jako jsou právě pokusy s chemickým „postřikem“ rozsáhlých oblastí a jejich obyvatel. Pokusíme se o tom psát víc. Ukazovat daleko soustavněji k pramenům a nezodpovězeným otázkám nejen těchto, ale i mnohých podobných „experimentů“, kterým jsme bezpochyby vystaveni.

Velký zájem, který naši čtenáři projevují o problematiku zdraví, zdravotnického, respektive farmaceutického průmyslu, alternativních metod léčení a životního stylu vůbec, je povzbuzující. Ostatně právě zde je ona „pevná hradba“ mystifikací propojena na astronomické finanční zdroje vůbec nejsilněji.  A je proto nejmocnější – a paradoxně i nejslabší. Jde totiž o život.

Přesto bych doplnil Vaši závěrečnou větu „Pravdu si musí ale každý najít sám“ o malou připomínku či upřesnění: Pravda si především hledá nás. Jde o čistou milost. A je pouze na nás, zda na nabídku odpovíme otevřeným srdcem a myslí. Zda ji hledáme stejně usilovně či ještě usilovněji než „pravdu“ o chemtrials a spol. Protože v tomto případě jde o život v absolutním smyslu slova.

Bránit se však samozřejmě musíme v konkrétních situacích a projevech, jimiž na nás útočí stále méně demokratická státní moc, v tom máte jistě pravdu. Hovoří o tom další dopis:  


 „Vážený pane Hájku, nebo redakce.

Zajímal by mě Váš názor na situaci, která se právě děje a myslím si, že zrovna Protiproudu se týká a potvrzuje několik již Vašich napsaných článků.

Jedná se o současný boj proti konopí, přesněji o zátahy na Growshopy. To, že potvrzují justiční mafii je zcela jasné a narušení svobody prodejců, je také jednoznačné.

V počátku jsem to bral jako pouze šikanu a zastrašování, ale pořád mi tam něco nehrálo...motiv. Připomnělo mi to Vaše články ohledně dostavby Temelína. Říkali jste, že potřeba sledovat co se bude dít v pozadí.

A pak to přišlo. Náhle se objevila zpráva, která se týká také konopí, ale v jiném hledisku a od začátku je jasné, že jde o megapodvod, ale až dnes mi došlo, že tyto dvě události spolu přímo souvisejí.

Jde o dovoz konopí pro léčebné účely ze zahraničí. 

Všem je jasné, že jde o velký podvod a ještě větší kšeft pro firmu, která bude toto drahé konopí dovážet. Jen z počtu nalezených nelegálních pěstíren za posledních pár let je jasné, že lidé v Čechách to umí. Stejně k tomu jednou dojde, ale třeba na rok až dva to bude pro někoho hodně velký byznys. Takže nemocní lidé, jako třeba můj 80 letý děda budou muset kupovat toto konopí za mnohem dražší ceny, než se prodává běžně na ulici, a tím se dostáváme k raziím Growshopů, je potřeba ztížit podmínky, aby se náhodou nechtěli léčit svépomocí a tím se neprodávalo.

Razie začaly zvláštní náhodou cca týden předtím než stát udělil první licenci: Firma ze slusovic muze privezt do ČR 3 kg konopi

Richard Pobříslo


Vážený pane Pobříslo,

nevím, jestli je „všem jasné, že jde o velký podvod“, jak míníte. Spíš se domnívám opak. Problematika drog a jejich distribuce je totiž docela složitá věc. Využití konopí pro léčebné účely se proto snadno zakryje bojem proti jednomu z děsivých nebezpečí naší civilizace, které opravdu neradno podceňovat.

Souhlasím nicméně, že v tomto případě vše jasně ukazuje k Vašemu závěru: Jde o velký byznys, na němž se chce stát podílet. Souvislosti, kterých jste si povšiml, jsou zjevné. Budeme se tomu věnovat. Máte totiž pravdu, že právě tato problematika je opět jednou z dobrých možností, jak „nahlédnout za kulisy“, které se tváří napohled lidumilně a dobrodušně.

Musíme však být současně velmi obezřelí. Mohli bychom se kromě jiného totiž  snadno dostat do střetu se zákonem. A ujišťuji Vás, že na to řada našich protivníků čeká.


 „Dobrý den,

dnes odpoledne (středa 20.11.2013 po 14. hod.) jsem zjistil, že nefungují odkazy z titulní stránky na podřízené stránky Protiproudu. Odkazy na reklamy fungují bez problému. Nedokážu posoudit, zda se jedná o závadu na vašem webu nebo zda došlo k cílenému napadení vašich stránek.

Přeji vám, aby to byla "jen" technická závada.

S pozdravem,

Karel Kužel“


„Hezký den pane Hájku (nebo kdokoliv jiný, kdo budete číst tento text),

posledních několik hodin máte nepřístupné Vaše stránky, resp. hlavní stránka přístupná je, ale odkazy, které z ní vedou na jednotlivé články nevedou nikam - na Vašem webu příslušné soubory chybí.

Vysvětlením by sice mohla být pěkná konspirační teorie, ale držel bych se reálného vysvětlení - s nejvyšší pravděpodobností za to může provider hostingu (který nešťastným zásahem, nebo technickým problémem smazal/znepřístupnil příslušné soubory/adresáře), nebo WEBmasterova lidská chyba, za kterou bych mu (být Vámi) nejraději odpreparoval obě uši tupým předmětem.

Poznámka k obsahu a formě Protiproudu:

S obsahem lze mnohdy po věcné stránce nesouhlasit, ale na české mediální scéně neexistuje jediné periodikum (Protiproud de facto periodikem je), které by mělo tak svěží formu, které by s takovou lehkostí dokázalo zobrazovat dění okolo nás z takového pohledu, že mainstreamový čtenář musí mít osypky. Nepochybně je to dáno nejen "životním postojem" autora(ů), ale také (zejména) ryze pragmatickým rozhodnutím, podloženým definicí cílové skupiny, kterou chcete oslovovat. To ale vůbec nevadí, protože jsem s úžasem zjistil, že i ty příspěvky/články, z nichž dle mého soudu sofistika doslova čiší, jsou skvěle napsané, formálně bezchybně odargumentované a často inteligentně zábavné.

Moc bych Vám přál, aby  z Protiproudu postupně vznikl nepřehlédnutelný a všeobecně známý prvek mediální scény - jako protipól k současnému zapškle uniformnímu tisku, který se potácí mezi záchvaty politické korektnosti a řídí za léta prověřenými pravidly rektální speleologie.

Mějte se co nejlépe“

M


 Dostali jsme řadu takových upozornění – a není to poprvé.

Je fakt, že občas jde „jen“ o technickou závadu. V některých případech však zjevně nikoli. Budeme proto vděčni, když nás budete dále upozorňovat na podobné „výpadky“. Zvláštní totiž je, že se někdy týkají jen některých počítačů.

Zatím však existujeme – a doufám, že tomu bude i díky řadě Vašich finančních příspěvků a darů – tak nadále. Že jsme za to vděčni, že je to pro nás kromě praktické pomoci i důkazem sounáležitosti s Protiproudem, nemusím snad příliš zdůrazňovat. Opravdu si toho vážíme a děkujeme za to.

Chystáme řadu zlepšení, chceme také změnit způsob, jímž posíláte své příspěvky přes platební karty – tak abyste nemuseli vyplňovat kdovíjak složité „dotazníky“ jako dosud. Učíme se prostě.

Bez peněz to však bohužel opravdu nejde. Proto dostáváme i takovéto dopisy:


 „Dobrý den pane Hájku.

Na Vaše stránky jsem narazil čirou náhodou a to ve spojitosti s článkem o zavádění nových směrnic EU " Směrnice pro toleranci".

pp

Čtěte ZDE: Jdou nám po krku a smějí se nám do očí: Říkají tomu „Směrnice pro toleranci“. V překladu z newspeaku: Otevřená cenzura a převýchovné kriminály

Samozřejmě má zvědavost mě přinutila Váš web prozkoumat trochu detailněji a jak jsem očekával našel jsem mnoho dalších zajímavých informací. Vaši práci v tomto směru sleduji už nějakou dobu a to hlavně skrze příspěvky na youtube.

Jako zastánce tradičních křesťanských hodnot odvádíte velice důležitou práci a moc Vám za to děkuji. ... Ale protože jsem člověk trochu vnímavější (tzv. šťoural), neunikl mé pozornosti jeden detail týkající se Vašich stránek. Máte zde mnoho článků a v některých se hovoří o manipulaci s myšlením a názory společnosti, s čímž plně souhlasím, ale vzápětí mi vedle tohoto článku blikne reklama na válečnou hru World of Warplanes, což je jeden z nástrojů na ono vymývání mozků společnosti.

Reklama Vám jistě pomáhá financovat chod webu a nic proti tomu nemám, ale vypadá to trošku zvláštně když vedle slov o boji proti iluminátům bliká reklama na jejich produkt. A věřte mi, není to jen hra. Nevěřil by jste kolik závislých lidí a rozvrácených vztahů je v mém okolí díky této "neškodné zábavě".

Přeji mnoho sil a Božího požehnání v další práci

S pozdravem
Erik Kaltenbrunn“


Vážený pane Kaltenbrunne,

děkuji za hezká slova i za podstatnou úvahu. Máte nepochybně pravdu – a přesto je to s těmi reklamami složitější.

Mohl bych argumentovat jen v jedné rovině: Vedle inzerce, kterou si objednávají konkrétní inzerenti přímo u nás (kéž by tak činili stále více), jsme také napojeni na systém, který generuje na naše inzertní plochy reklamu, kterou dopředu neznáme. Pokud se objeví taková, která našemu  „založení“ zcela odporuje, máme možnost ji sice zablokovat – ale až následně. Občas tak činíme i na čtenářská upozornění.

V jiných případech si už tak jist nejsem: Je dobré vytvořit z Protiproudu „skleník“, v němž se čtenáři budou pohybovat po pečlivě udržovaných cestičkách, přičemž jakmile vstoupí jinam, obklopí je  World of Warplanes v nejrůznějších podobách? Nebo je lepší, když se s tím setkají na našich stránkách, kde současně naleznou i jistý „návod k použití“ této nebezpečné hračky?

Přiznám se, že sám nevím. A budu rád, když nám o tom čtenáři napíší své další názory. V adventním čase bude příležitost trochu hlouběji uvažovat i nad tímto docela složitým oříškem.

Moc Vám všem za Vaše skvělé dopisy, mně i mým spolupracovníkům a autorům,  děkuji. Potkáme se nad nimi, dá-li Bůh, zase za týden. Do té doby snad jen to nejdůležitější:

Požehnanou neděli a celý první adventní týden, přátelé Protiproudu!

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Dnes i u nás můžeme volit Salviniho: Šokující, protože úplně normální projev. Evropa pod mocnou ochranou. Hrůza vatikánských marxistů. Šance na záchranu. Čí zbrojnoši chceme být? Klíč pro racionální volbu

Dnes i u nás můžeme volit Salviniho: Šokující, protože úplně normální projev. Evropa pod...

Britové volí již dnes: Včera ovace v Londýně pro Klause! Mluví totiž jasně. Parlament plný zbabělců a ponížená Británie. Na scénu přichází Železná Ann. Brexitoví přátelé, nezklamte nás! Farage opět zvítězí!

Britové volí již dnes: Včera ovace v Londýně pro Klause! Mluví totiž jasně. Parlament...

NEJČTENĚJŠÍ

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu. Jak zlikvidovat nepřítele Deep state? Okno také do naší blízké budoucnosti. Zkuste nahlas říci Alex Jones. Tohle tu ještě nebylo

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu....

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky