Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zázraky se ještě dějí: Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že lidské geny nemohou být předmětem patentové ochrany! Bude nakonec marketingová „Akce Jolie“ zbytečná?
Autor: Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Zázraky se ještě dějí: Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že lidské geny nemohou být předmětem patentové ochrany! Bude nakonec marketingová „Akce Jolie“ zbytečná?

20. 6. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Pečlivě naaranžované oznámení Angeliny Jolie, že podstoupila oboustrannou mastektomii poté, co se dozvěděla, že je nositelkou genu BRCA, bylo zjevně přesně načasovanou součástí PR kampaně organizované biotechnologickým průmyslem za účelem ovlivnění rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. Jednu bitvu mocní právě prohráli. Válka pokračuje.

Dne 13. června americký Nejvyšší soud jednohlasně rozhodl, že lidské geny nelze patentovat. Toto rozhodnutí činí neplatnými tisíce patentů na lidské geny, které byly již uděleny, včetně patentu společnosti Myriad Genetics, který si nárokoval geny BRCA 1 a BRCA 2 související s rakovinou prsu a prostaty.

Pokud by tento patent byl platný, nikdo by tyto geny nesměl zkoumat, dokonce ani zjišťovat jejich přítomnost, aniž by firmě zaplatil určitý obnos.

„Společnost Myriad nic nestvořila,“ řekl soudce Clarence Thomas. „Jistěže objevila velmi důležitý a užitečný gen, ale separování tohoto genu od okolního genetického materiálu není aktem vynálezu.“

Přesně tak! To přece mělo být zjevné již soudům nižších instancí. Jenže v dnešním světě, kde zdravotničtí průmysloví giganti vládnou zdánlivě úplně všemu, dokázali právníci genetického průmyslu přijít s argumentem, že patentová ochrana bude jakýmsi záhadným způsobem inspirovat inovaci a výzkum. „Biotechnologický průmysl se obával, že rozhodnutí v neprospěch firmy Myriad ohrozí miliardové investice,“ píše agentura Reuters.

Pak by mohlo být patentováno cokoli, co se nachází v přírodě stébla trávy, hmyz, lidské uši, barva očí, barva vlasů... cokoli.

Ve skutečnosti je pravý opak pravdou. Patentování genů omezovalo výzkum a vytvářelo medicínské monopoly, které zvyšovaly zákazníkům ceny. Tuhle jednoduchou skutečnost pochopil dokonce i deník USA Today: „Rozhodnutí představuje vítězství pro pacienty s rakovinou, vědce a genetiky, kteří prohlašují, že patent vlastněný jedinou firmou zvyšuje náklady, omezuje výzkum a někdy dokonce nutí ženy, aby si daly odejmout prsy nebo vaječníky bez dostatečného podložení fakty či posudku dalšího lékaře.“

ACLU (Americká unie pro občanské svobody), která případ u Nejvyššího soudu zažalovala a doložila fakty, říká: „Zneplatněním těchto patentů Nejvyšší soud odstranil hlavní překážku pokroku v našem chápání, jak lépe léčit nemoci a jak se jim bránit.“

Snahy firem ovlivnit rozhodnutí Nejvyššího soudu nakonec selhaly

Pokud by Nejvyšší soud potvrdil možnost patentovat lidské geny, odstartoval by tím novou a děsivou etapu, v níž by se společnosti a univerzity předháněly, kdo urve monopol na patentovou ochranu na každý gen v lidském genomu.

O tomto aspektu věci neinformovala doslova žádná média kromě internetového časopisu NaturalNews (a po něm i Protiproud, pozn. PP). Upozorňovali jsme čtenáře, že pak by mohlo být patentováno cokoli, co se nachází v přírodě stébla trávy, hmyz, lidské uši, barva očí, barva vlasů... cokoli, co je zakódováno v DNA.

„Baseballová pálka je něco úplně jiného. Nepřijdete přece ke stromu s tím, že byste uřízli nějakou větev tady a jinou tamhle, a najednou máte v rukou baseballovou pálku. Musíte ji opravdu vymyslet.“

Také jsme poukazovali na to, že pečlivě naaranžované oznámení Angeliny Jolie, že podstoupila oboustrannou mastektomii poté, co se dozvěděla, že je nositelkou genu BRCA, zřejmě bylo přesně načasovanou součástí PR kampaně organizované biotechnologickým průmyslem za účelem ovlivnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Vyzvali jsme proto Angelinu Jolie, aby veřejně odsoudila patentování lidských genů, což herečka nikdy neučinila.

Je jasné, že za kulisami působily mocné síly snažící se ovlivnit rozhodnutí Nejvyššího soudu, což se jim tentokrát nepodařilo. Nejvyšší soud v poslední chvíli jednohlasně rozhodl pro zdravý rozum. To je dnes tak málokdy k vidění, že by si to možná především toto zasloužilo patentovou ochranu.

 

Čtěte zde: Skutečné pozadí kauzy uříznutá ňadra Angeliny Jolie. Jde o miliardový byznys.

Obrovské ztráty pro biotechnologický průmysl

Je třeba poznamenat, že toto rozhodnutí znamená obrovskou ztrátu pro biotechnologický a farmaceutický průmysl, který se neúnavně snaží ovládnout všechny formy života na této planetě prostřednictvím monopolu – patentové ochrany. Biotechnologický průmysl by si nesmírně rád patentoval semena všech rostlin a obilnin – dokonce i těch geneticky neupravených. A farmaceutický průmysl by si s obrovskou radostí patentoval každičký lidský gen, čímž by si fakticky nárokoval vlastnictví všech lidských bytostí, které se kdy na světě narodily nebo narodí.

Společnost Myriad Genetics vyzkoušela kdejaký argument v zoufalé snaze přesvědčit soud, že lidské geny by měly být patentovatelné firmami. Vytáhla dokonce i „teorii baseballové pálky“, která tvrdí, že „vynálezem“ je i rozhodnutí, kde začíná a kde končí genová sekvence:

„Baseballová pálka neexistuje, dokud není izolovaná od stromu. Ale výsledkem lidského vynálezu je přece rozhodnutí, kde pálku začít a kde ji skončit.“ (Gregory Castamias, právník společnosti Myriad Genetics)

Toto rozhodnutí rovněž znamená, že biotechnologický průmysl si nemůže patentovat ani běžné rostliny a zvířata.

Tento absurdní argument tvrdí, že pouhé rozhodnutí, které geny odtrhnout ze závitnic DNA, jaksi činí všechny geny majetkem společností. Díky Bohu, že soud s teorií baseballové pálky nesouhlasil. Jak vysvětluje vrchní soudce John Roberts:

„Baseballová pálka je něco úplně jiného. Nepřijdete přece ke stromu s tím, že byste uřízli nějakou větev tady a jinou tamhle, a najednou máte v rukou baseballovou pálku. Musíte ji opravdu vymyslet.“

Malé velké vítězství pro celý svět

Rozhodnutí Nejvyššího osudu je především vítězstvím pro celé lidstvo, protože zabránilo mocichtivým medicínským a biotechnologickým firmám, aby si nárokovaly vlastnictví všech genetických sekvencí, které se v přírodě vyskytují.

Více čtěte též zde: Angelina Jolie - satanistka s českými kořeny

Toto rozhodnutí rovněž znamená, že biotechnologický průmysl si nemůže patentovat ani běžné rostliny a zvířata. Ano, mohou si stále patentovat synteticky vytvořené geny, jak rozhodl Nejvyšší soud, ale to je něco, co budou muset skutečně vytvořit, nikoli pouze objevit v již existujícím organismu.

Dnešní rozhodnutí také znamená, že muži a ženy budou mít přístup k mnohem levnějším testům na genové sekvence ve svých tělech. V současné době musejí ženy, které si chtějí dát udělat test na geny BRCA1 a BRCA2 zaplatit 4 000 dolarů za jediný test – jen proto, že tyto geny monopolně vlastní společnost Myriad Genetics. Teď, když Nejvyšší soud rozhodl, že takovéto patenty jsou neplatné, ceny testů dramaticky klesnou, protože na scénu vstoupí konkurence. Nakonec nebude test stát víc než nějakých 100 dolarů.

Ve světě stále více ovládaném monopolními společnostmi a biotechnologickým šílenstvím je toto rozhodnutí závanem čerstvého vzduchu.

Rozhodnutí soudu také znamená, že další firmy mohou provádět výzkum těchto genů, aniž by k tomu potřebovaly svolení Myriad Genetics. Tato skutečnost rozhodně podnítí inovaci, a potenciálně povede k mnohem vyspělejším genetickým analytickým testům, které lidem mohou pomoci lépe pochopit, jaká jsou jejich zdravotní rizika (a snad jim i dodat odvahu změnit způsob stravování i životní styl, aby zabránili expresi těchto genů).

Ve světě stále více ovládaném monopolními společnostmi a biotechnologickým šílenstvím je toto rozhodnutí závanem čerstvého vzduchu. Skutečně svobodným aktem, což je důvod, proč jsem šokován, že Nejvyšší soud takto rozhodl. Jde zřejmě o jeden ze vzácných okamžiků vlády zdravého rozumu u Nejvyššího soudu, který se jinak očividně rozhodl zničit lidskou svobodu, důstojnost a spravedlnost.

Rozhodnutí ukázalo, jak důležitou práci odvádí Unie pro občanské svobody (ACLU) v boji proti vládě medicínských obchodních společností. Všichni vděčíme za toto vítězství ACLU, protože to byla právě ona, kdo toto vítězství vybojoval.

Ukazuje se, že soudní spor může být velmi mocným nástrojem změny.

„Za posledních třicet let americký Patentový úřad vydal patenty na tisíce lidských genů, včetně genů souvisejících s rakovinou tlustého střeva, Alzheimerovou nemocí, svalovou dystrofií a mnoha dalšími ničivými nemocemi. Tento stav znamenal, že společnosti ovládající genové patenty měly právo za bránit všem ostatním vědcům ve zkoumání, studiu, testování genů a bádá ní o nich,“ píše ve své tiskové zprávě ACLU. Dále praví:

Oslavujeme rozhodnutí soudu jako vítězství občanských svobod, vědecké svobody, pacientů a budoucí personalizované medicíny. Demonstruje také sílu spočívající ve vytváření spojenectví v boji za veřejné zájmy.

Čtěte též zde: Klamavá reklama Angeliny Jolie je přesně načasovaná.

ACLU a Public Patent Foundation (Veřejná patentová nadace) předaly tento případ soudu před čtyřmi lety jménem dvaceti žalobců, mezi nimiž jsou organizace reprezentujících 150 000 zdravotníků, genetiků, skupin hájících zdraví a pacientky s rakovinou prsu a dalších pacientů. Jen málokteří nám dávali šanci proti desítky let trvající praxi Patentového úřadu a genetickému průmyslu zakopanému na svých pozicích.

Ukazuje se, že soudní spor může být velmi mocným nástrojem změny, zejména dnes, v době sjednocování nejrůznějších společenství. V tomto případě se spojily komunity zdravotníků, vědců a pacientů a vzápětí se k nám připojilo mnoho dalších – nakonec i americká vláda. Vzdáváme čest všem, kdo se podíleli na našem dnešním úspěchu.“

Video:

 

Unie pro občanské svobody mimochodem také zažalovala takzvaný Patriot Act phone surveillance – zákon opravňující zpravodajské agentury nekontrolovaně odposlouchávat telefony a kontrolovat veškerou komunikaci všech občanů.

To je ten neslavný zákon přijatý vzápětí po útoku na newyorská dvojčata 11. září 2001. Tehdy prezident Bush využil šoku celé společnosti a přijal zákon radikálně omezující občanské svobody a dávající netušené pravomoci tajným službám. Tento zákon platí dodnes. Jeho důsledky, jak jsme o tom již několikrát psali, se významně týkají i naší reality. Budeme proto boj ACLU bedlivě a s nadějí sledovat.

Video:

 

 


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Politruci vtrhli do škol: Týdny mediální nenávisti. Na naše děti si troufnou. Kdo jim to dovolil? Co takhle se učit matiku a češtinu? Soudruzi z Člověka v plísni by to potřebovali. Zašít se na stávce proti počasí je větší zábava

Politruci vtrhli do škol: Týdny mediální nenávisti. Na naše děti si troufnou. Kdo jim...

Atentát z dílny tajných služeb: V Rakousku první výstřely opravdové války. Kauza Strache odhaluje víc, než by její autoři chtěli. Druhý plán celé provokace. Testují si nás. Otestujme si je: Hoďme to Okamurovi!

Atentát z dílny tajných služeb: V Rakousku první výstřely opravdové války. Kauza Strache...

NEJČTENĚJŠÍ

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu. Jak zlikvidovat nepřítele Deep state? Okno také do naší blízké budoucnosti. Zkuste nahlas říci Alex Jones. Tohle tu ještě nebylo

Dokonalé spiknutí: Digitální vražda a vymazání ze světa. Mašinerie ukázala svou sílu....

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky