Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ostravský bard se ptá vrchnosti: Přeskočilo vám? Jak se pozná uprchlík - křesťan? Jidášský kšeft. Pokrytectví českých biskupů v Halíkově kavárně. Až nás začnou podřezávat, bude pozdě

Ostravský bard se ptá vrchnosti: Přeskočilo vám? Jak se pozná uprchlík - křesťan? Jidášský kšeft. Pokrytectví českých biskupů v Halíkově kavárně. Až nás začnou podřezávat, bude pozdě

21. 7. 2015

Tisk článku

David Hibsch komentuje ničivou „mánii“ ČBK vstupující dobrovolně do řad Páté kolony, jež k nám chce zavléci oknem islámské bojovníky, které naši stateční předkové mečem vyhnali dveřmi

Plno podivných nápadů se nám poslední dobou rodí, katolické křesťany nevyjímaje. Revoluce a zhloupnutí ovládá i ty, kde by člověk čekal zdravý rozum, sebereflexi a konzistentní víru. Česká biskupská konference (ČBK) nabídla vládě pomoc s imigranty s odůvodněním, že jako křesťané mají povinnost pomoci pronásledovaným křesťanům z Afriky a Blízkého východu. Vskutku šlechetné. A co že tak pozdě, soudruzi? Už dlouho víme, co se dělo a děje s křesťany v Iráku po invazi americké armády. Víme, co se dělo a děje s křesťany v Egyptě, Libyi, Súdánu, Libanonu či Sýrii, když americká armáda se svými spojenci z NATO, korporacemi v zádech, počítaje v to ISIL, vyvážela demokracii a svobodu. To se v Evropě pěstovaly ekumenické vztahy s Mohamedány.

pp

Předci s mečem v ruce bránili Evropu

Zatímco se křesťané v těchto zemích, díky „mezinárodní bratrské pomoci“, dostávali mezi mlýnské kameny, tak papež František (počítaje v to papeže Pavla VI. či sv. Jana Pavla II.) pořádá mezináboženská setkání s Mohamedány a umývá jim nohy o velikonocích. Žádné výtky, že toto bludné náboženství likviduje celé křesťanské obce. Žádná kritika, že Mohamedáni činí z křesťanů občany druhé kategorie. Žádná obava, že ovládnou-li politický systém dané země, tak mužům z dlouhé chvíle řežou hlavy a z křesťanských  žen udělají sexuální otrokyně. Jsou to přeci naši bratři, že? Zatím co Církev středověku či baroka byla hloupá, plná tupců a fanatiků včetně těch svatořečených, kteří s mečem v ruce bránili Evropu před vojenskou invazí mohamedánů, tak ta současná prý pochopila onen výrazný přínos Mohamedových přeludů pro naši evropskou civilizaci.

Údajně křesťanský projev ČBK je pokryteckou šarádou pomatenců jsoucích v rozporu nejen s naukou Ježíše Krista ale i s prostým selským rozumem

Jako Žid, který navzdory Talmudu a sionismu neztratil soudnost, bych si při tomto pokrytectví asi odplivl, ale jako katolický křesťan bych je hnal bičem z domu Páně, jak to učinil Ježíš s chrámovými prodavači. Je dobré si povšimnout, že Česká biskupská konference prý chce pomáhat pouze křesťanům. Vskutku zajímavé. A jak to chce zjišťovat, aniž by se „prověrkami“ dotkli jejich „náboženské svobody“? Nebo jim budou imigranti muset odříkat Krédo, Otče náš a Zdrávas Maria v latině či jejich národním jazyce, aby bylo zřejmé, že jde o křesťany? Jakpak zjistí, že se onen urostlý muž nenaučil tyto základní modlitby z paměti, přičemž se již těší, až se zapojí do mohamedánské komunity v ČR či v Německu a za nějaký čas se zbraní v ruce povede boj proti svým hostitelům, zcela podle vlastního kréda, tedy šířit slávu Mohameda do končin zemí všech?

pp

Čtěte ZDE: Zemští škůdci na duši i na těle: Kníže a Velký zednář by měli vyklidit Orlík a ubytovat u sebe importované mohamedány. Šlechta je mrtvá. Najdeme šlechetnost v sobě?

Čtěte ZDE: Opětovné zrození politiky zdola: Odvážná důchodkyně osvobozuje Rakousko. Auxit a Brexit? Ministryně zahraničí EU: „Politický islám patří do Evropy.“ Blíží se dny hněvu?

Do kavárny s havloidy

Že je tento křesťanský projev ČBK pokryteckou šarádou pomatenců jsoucích v rozporu nejen s naukou Ježíše Krista, s prostým selským rozumem, který užívali naši předkové bojující u Vídně s Turkem, ale i se sebou samými, vyplývá rovněž z informace, že např. v nové kapli Svatého Ducha ve Starém Zubří (nedaleko od Rožnova pod Radhoštěm) má v sobotu 25. 7. 2015 proběhnout prosebná pouť „za smíření mezi křesťany a muslimy“.

Co má tento smír mezi křesťany a mohamedány konkrétně znamenat či přinést, to snad neví ani sám Bůh, ale soudruzi to jistě vědí. Nápady ČBK a podobné aktivity mají svou zvrácenou logiku, neb jsou důsledkem procesu, který se v Katolické církvi odehrává od šedesátých let. Již od květinové revoluce mainstreamový proud v Církvi přesvědčuje katolíky, že není rozdílu mezi konzistentní, nerozpornou a logickou vírou v Boha a různými pověrečnými bajkami o Bohu. Přesvědčuje věřící, že pravda a lež jsou vlastně kamarádky, které se skvěle doplňují a chodí spolu do kavárny s havloidy.

PP koláž

Čtěte ZDE: Moravcova „kavárna“: Jak zničit náš „nepřirozeně homogenní“ stát? Tomáš Halík na cestě od katolíka k imámovi. Použije své milióny z Tumpachovy ceny na islamizaci ČR?

Čtěte ZDE: Nahé "elity" v zrcadle pokrytectví: Useknout na Václaváku hlavu Petru Nečasovi? Báječné! Oběsit „symbol češství“? Bžunda. Šibenicemi proti vlastizrádcům? Kde je policie?

Falešní proroci v současné Církvi

Nenapadám nauku Církve, tedy té Církve, která nás spolu s rytířstvem chránila před porobou mohamedánských hord a jejich politickým systémem a právem, ale nauku falešných proroků v současné Církvi. Oněch pochybných proroků (u nás reprezentovaných soudruhy Halíky a spol.), kteří asistují při zavádění antikristovské ideologie Nového světového řádu a ještě mají tu drzost falešnou dálnici „mezináboženského multikulturalismu“ (říkají tomu permanentní ekumenický dialog) vydávat za projev pravé víry v radostnou zvěst Ježíše Krista, vtěleného Boha.

Rovněž nenapadám legitimní snahu Církve nebýt závislá na státu, čili plátcích daní. Ať klidně Církev hospodaří a dostane, co bylo komunistickým režimem postátněno, protože ekonomická nezávislost je rovněž znakem svobodného konání a nevydíratelnosti. Pokud ovšem má být prvním „podnikatelským záměrem“ současné katolické hierarchie to, že v navrácených budovách a na pozemcích bude zřizovat zařízení pro přijímání imigrantů, tedy nejprve oněch zdravých, silných a bojeschopných mužů a posléze jejich rodin do třetího kolene, tak jde o jidášský kšeft. Přesně ten druh kšeftu, který zrádce uzavřel s Veleradou.

A do třetice, nenapadám ani papežský úřad. Vždy totiž existovaly a budou existovat legitimní úřady, které mají svou váhu, důstojnost a účel, jako je úřad papežský, královský a třeba i prezidentský. To však neznamená, že lidé zastávající ten či onen úřad jich budou vždy hodni. Sám úřad z vás totiž lepšího člověka neudělá. I Kaifáš byl legitimním a posledním Veleknězem Izraele, jenže jeho bludné přesvědčení, jeho odpadnutí od nauky Starého zákona a jeho liberalismus projevující se prostoduchou živočišností, ho dovedl k vědomému úsilí, aby byl skrze římskou moc zavražděn Mesiáš, na kterého izraelský národ staletí čekal. I mezi tehdejším Izraelem bylo mnoho ochotně spolupracujících „užitečných idiotů“, protože ty potřebujete stejně dnes jako v minulosti, když chcete něco satanského prosadit.

Ekumenický dialog se souvěrci vrahů

Mám tedy vzkaz pro všechny ekumenicko-dialogické katolíky z Čech, Moravy a Slezska. Až nás všechny včetně sebe za pár let dostanete do stejné situace v níž jsou nyní katolíci v Súdánu, kteří jsou vražděni a jejich ženy, dcery a vnučky znásilňovány, zatímco evropští preláti vedou ekumenický dialog se souvěrci jejich vrahů, zkuste s nimi sami pohovořit, třeba o míru a toleranci.

Možná to ještě stihnete, než opustíte tento svět. Až budete jednou v takové defenzivě jako už dnes naši spoluobčané v Teplicích a za nějaký čas i ti ve Vyšních Lhotách či Havířově, zkuste si vzpomenout, jakými užitečnými idioty jste se stali. Sebereflexe je totiž velmi užitečná, zvlášť před odchodem z tohoto světa. Jedno ovšem už nevrátíte. Už nikdy nezměníte, že jste mnoha lidem dobré vůle zkomplikovali cestu ke katolické víře a nauce Kristově, protože člověk dobré vůle a zdravého rozumu mívá na pokrytectví čich.

Zdroj.

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Bude hůř: Zakážou nám všechno. Eurototalita stále na pochodu. Lejnová nám to osladí? Krátkozraké vášně v domácím rybníčku? Jde o budoucnost nás všech. Ještě budeme se slzami vzpomínat

Bude hůř: Zakážou nám všechno. Eurototalita stále na pochodu. Lejnová nám to osladí? Krátkozraké...

Artemis namísto Apollóna: Poletí Američané za pět let na Mars? Trump už třese plným měšcem. Chystá se nový vesmírný podvod? Lety Apollo na Měsíc byly kolosální mystifikací. Proč Sověti mlčeli? Pence už si brousí zuby

Artemis namísto Apollóna: Poletí Američané za pět let na Mars? Trump už třese plným měšcem....

NEJČTENĚJŠÍ

Éra běsnícího lepšodavu: Geniální plán nebo zhroucení společnosti? Historicky unikátní situace. Trestáni všichni kromě zločinců. Nikdo si není jistý. Přímý přenos kolapsu Západu. Proč je dobře, že je tak rychlý?

Éra běsnícího lepšodavu: Geniální plán nebo zhroucení společnosti? Historicky unikátní...

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky