Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU

Názory čtenářů

Každý z těchto dopisů lze samostatně na internetu sdílet prostřednictvím jeho adresy (získáte kliknutím na jeho nadpis, nebo použitím tlačítka „Poslat e-mailem“).

Pokud nechcete, aby Váš dopis mohli číst také ostatní, prosíme – výslovně to ve svém listu uveďte. Stejně tak v případě, že nechcete zveřejnit své jméno, napište značku, pod kterou jej v rubrice Názory čtenářů máme uvést. Titulky uvozující jednotlivé dopisy jsou redakční. Případné odpovědi členů redakce jsou vyznačeny tučným písmem.

Voliči Zemana terčem perzekuce?

Dobrý den,

předem vám chci poděkovat za vaší práci, za vaše skvělé články které narozdíl od většiny mainstreamových manipulativních nesmyslů mají hlavu a patu a vycházejí z reálného stavu věci a hlavně ho odhalují.

Nicméně bych vám rád napsal jisté obavy ke kterým mě vedou okolnosti ohledně volby hlavy státu, i když si myslím že se tomu budete s největší pravděpodobností v některém článku věnovat.

Setkal jsem se ve svém blízkém okolí s názorem že Zemana nelze volit protože má "ovar" a takto "ošklivého dědka" přece nemůže nikdo volit. Tohle je názor hloupého člověka, jisté procento takto hloupých lidí asi ve společnosti bude vždy nicméně ze své podstaty tito lidé nejsou nebezpeční.

To nebezpečí které spatřuji ve svém okolí spočívá v silné radikalizaci části zmanipulované společnosti proti voličům Miloše Zemana. Přát si prezidentovu smrt přesahuje všechny meze, je to naprosto neslučitelné se základní úctou k životu, kterou by měl mít každý člověk pevně zakotvenou ve své osobnosti.

Dnes jsem se v práci setkal s velmi velmi nevybíravým chováním (zatím ne přímo perzekucí) ze strany vedení k lidem kteří prohlásili že volili pana Zemana. (na sousedním oddělení, tudíž jsem já osobně tomu vystavil nebyl, ale byl jsem svědkem). Tito lidé se po tom bojí o tom mluvit, nechtějí mít problémy.

Tato zkušenost mě dostala do kolen. Nevěřil bych že něco takového zažiji. Chystají se vyhazovat z práce lidi s jiným názorem? Budou se nás ptát na pohovorech koho jsme volili?

Lidé by ze své podstaty byli schopni prohru svého kandidáta přijmout - o tom je demokracie. Ale neustálé živení názoru že buran s vidlemi nám zkazil zářivou budoucnost jim to neumožní. Tato živená nenávist a radikalizace společnosti se stává velmi nebezpečnou hrou která může mít fatální následky. To totiž může být cestou k majdanu.

Musíme být trpěliví, argumentovat principy demokracie, šířit osvětu, nenechat se vtáhnout do žádného konfliktu a hlavně neztrácet nervy, což chápu že po XX provokacích může být těžké. Neúčastnit se žádných demonstrací ať jejichž proklamovaný účel bude jakýkoliv, i to může být spouštěčem. Spouštěčem násilných nepokojů ve kterých může protéct mnoho krve.

Já pevně doufám že se mýlím a jen "přeháním".

S přáním hezkého dne

Jakub Stehlík, 24let. Putinův agent, vidlák nepatřící do společnosti.

Je po volbách: Krátké zamyšlení po velké oslavě

Dovolte, abych se podělil o krátké zamyšlení po velké oslavě.

Do poslední chvíle jsem věřil, že náš dobrý, staletími ze všech stran ve vytrvalosti ověřený, národ těší se jisté metafyzické ochraně. Neznepokojoval jsem se falešnými predikcemi ani horlivostí přátel jiné politické orientace, věřil jsem až trochu pohodlně a sebejistě, že výsledek bude v souladu s dobrou budoucností země. Dobře jsem udělal.

Nyní mi ale docházejí i temnější souvislosti, na délku kočičího vousu by se dal výsledek druhého klání volby změřit. Co nám pomůže vědomí, jak lstivě je upraveno pravidlo hry, když nemáme moc jej změnit? Jednou lidmi vyvolený musel podruhé obstát před aliancí nepřátel, kteří v šeru kaváren uzavírali pakty pomsty podepsané "logrovým inkoustem" černým jako vody propasti. O to více si můžeme výsledku vážit my - "hospodští"? Zajisté, ale nepropadávejme této primitivizující názorové redukci, která je sama o sobě základním nástrojem rozdělování národní jednoty. Mnoho lidí, jak jsem se doptával, podlehlo kulisám solidnosti a divadelním výkonům předplaceného aranžmá. Ne každý dosáhl pokory, aby dokázal přejít drobné a občasné projevy přirozené mrzutosti našeho prezidenta, který nese velmi moudře tíhu zamračených pohledů mnohých a nevděčných. Je přece svatým právem mít osobnost - tvář.

Trvale působící mechanismy propagandy zakořeňují, pokud se neočišťujeme kritickým přemýšlením či modlitbou, v našich hlavách. Stokrát omleté vzorce vtiskávají do našich mozků schémata jako "vědec=dobro=modrá barva=všelijak obludná ideologie=moderní budoucnost, která je nevyhnutelná". Málokdo zkoumá srdce a obsah slov z řečnického pultu, málokdo věří, že máme sílu se bránit a doufat v jiné scénáře budoucnosti. Čím materiálnější dobou žijeme, tím povrchněji hezčí kulisy nás ovlivňují na úkor kvality obsahu. A co je nejhorší, v tom reji barev televizních zpravodajství, zmatků, slovních hádek a stokrát přečerněných informací zapomínáme na podstatné - tím jest národní jednota, hrdost a příslušnost k předkům bez ohledu na politický stav. Pokračujeme v dějinách jako národ a stát, ne jako znesváření příslušníci restauračních typů, ale jako košatější rodina se všemi bouřlivými vztahy. Jsme národ, který je opět testován ve vytrvalosti. Pokud rozpojíme vozovou hradbu, neubráníme náš "tábor".

Věřte, že tam venku jsou mocné síly, které jako pověstný čert tvrdě pracují na plánech zničení národů, vizte jiné články. Účel světí prostředky, můžeme čekat útok odjinud, volby jsme ustáli, na vavřínech neusínáme. Co přijde dál? Jsme silnější o toto poznání? Výsledek voleb lze brát jako národní alarm. Nevzdávejme to, naopak přitvrďme!

S pozdravem
Nejposlednější z posledních

Předvolební „agitka“ některých „našich“ divadelníků

Když jsem včera (22. 1. 2018) večer otevřel internetové stránky Jihočeského divadla, abych se podíval, co dávají, spočinul můj zrak na povědomém atributu české státnosti. Ano, je to ona, došlo mi vzápětí. Standarta prezidenta republiky.

Ale co dělá na stránkách divadla? Odkliknul jsem text pod ní a hned mi bylo vše jasné. Ředitel a umělecké vedení Jihočeského divadla se připojují k prohlášení Dejvického divadla.

S předtuchou, co asi bude následovat, jsem se pustil do čtení.

Protagonisté prohlášení uměleckého souboru Dejvického divadla sice hned zpočátku deklarují, že „Našemu divadlu nepřísluší vést jakoukoli politickou kampaň, proto nám dovolte Vás alespoň touto formou oslovit a požádat, abyste šli volit i ve druhém kole prezidentských voleb!“, aby prakticky vzápětí prohlásili „Především vyzýváme ty voliče, jejichž kandidáti nepostoupili do druhého kola, aby si uvědomili, že tím pro ně volby rozhodně neskončily. Naopak je nyní velmi důležité dát svůj hlas tomu, kdo je jejich kandidátovi z prvního kola hodnotově i lidsky bližší. Uvědomte si, prosím, že svou neúčastí byste nepřímo podpořili protikandidáta.“

Nad tak rafinovaným nevedením jakékoli politické kampaně, to se musel někdo opravdu hodně hluboce zamyslet.

Ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy sice lituje, že spojuji občanský postoj členů uměleckého souboru (myšleno Dejvického divadla) k účasti ve volbách s čerpáním dotací z veřejných rozpočtů, ale nevadí.

Uvidíme, jak se k předvolební aktivitě ředitele a uměleckého vedení Jihočeské divadla postaví jeho zřizovatel, tedy město České Budějovice, respektive zastupitelé.

Zdeněk Lanz

Kazatel nenávisti

Teolog Tomáš Halík pohlíží na současné prezidentské volby u nás, jako na zápas dvou kultur – džentlmenské a barbarské. Do té kultury barbarské řadí všechny ty, kteří volili a budou volit Miloše Zemana. Tomáš Halík je až příliš znám svojí patologickou nenávistí k současnému prezidentovi, ale, ať již vědomě nebo z čiré neznalosti, zpochybňuje svými výroky samotnou podstatu voleb ve společnosti, která se nazývá demokratickou. A to tu podstatu, že každý volič má právo se svobodně rozhodnout komu dá svůj hlas a za toho své rozhodnutí nemůže být stíhán, trestán, odsuzován, zostouzen a dehonestován.

Pan Halík svým výrokem a nebyl to jen tento jeho výrok, projevil notnou dávku opovržení vůči několika miliónům obyvatel naší vlasti. Popravdě řečeno, u křesťanského duchovního bych spíše očekával výzvy k dialogu, k toleranci a respektování názoru jiných. Tomáš Halík se ale zřejmě dnes považuje více za politika než kněze a zřejmě jej tak i více přitahuje politická špína než duchovní nadhled. Ale je to jeho život a jeho rozhodnutí a pokud si zvolil hlásat nenávist, měl by vědět, že ta se vždy obrátí proti tomu, kdo ji tak neuváženě vypouští z úst.

Jan Souček

Plzeň

Žaloba: Nešťastný krok Evropské komise

Tak Evropská komise podala na Českou republiku, Polsko a Maďarsko žalobu k soudnímu dvoru EU za neplnění kvót na přijímání migrantů. Zřejmě není důležité, že všichni vědí a přiznávají, (někteří ovšem skrytě), že kvóty nefungují a fungovat nemohou. 

Není důležité, že přijímání migrantů podle stanovených kvót neplní, snad kromě dvou, žádný stát EU. Přesto je Česká republika Evropskou komisí dávána na pranýř a je označována za stát, který se k pomoci potřebným staví vzpurně a záporně, jehož občané jsou xenofobní a rasističtí. Tato pomlouvačná kampaň vůči České republice je vedena i navzdory skutečnosti, že u nás žije okolo půl miliónu cizinců, a to naprosto bez jakýchkoli problémů.

Že v roce 2016 požádalo v České republice o azyl či jinou formu právní ochrany 1475 osob a 148 osobám byl azyl udělen. Že přijímáme uprchlíky nebo migranty z Ukrajiny, Iráku, Kuby, Vietnamu, Ruska nebo Gruzie. Nic z těchto faktů Evropská komise zřejmě vidět nechce, je pouze zaslepena svojí vizí kvót.

Naprosto pokrytecké je pak její vyjádření, že prokážeme-li jakousi dobrou vůli a přijmeme alespoň několik migrantů v rámci oněch kvót, tak žalobu stáhne. Tuto cestu zvolilo bohužel Slovensko a přijetím několika desítek utečenců ohnulo tak svůj hřbet, byť vzhledem k počtu migrantů v EU, nešlo ani o pomyslnou kapku v moři. 

Jednání Evropské komise považuji za brutální vydírání, kterému se nesmíme v žádném případě podvolit. Její jednání evokuje dobu minulou, kdy jsme byli nuceni přijímat diktát z Vídně, poté z Berlína, Moskvy a nyní z Bruselu. A na to jsou Češi obzvláště hákliví.

Jan Souček

Plzeň 

1 ... 3 4 5 6 7 ... 82
REKLAMA
reklama

NEJČTENĚJŠÍ

Vlastizrádná zpráva BIS: Je to jako v Trumpově Americe. Nezvolení chtějí ukrást  moc. Prezident, premiér a svobodné hlasy v médiích. Burza Intimních sprostot. Neplacení špióni? Toužení po válce. Jde o všechno

Vlastizrádná zpráva BIS: Je to jako v Trumpově Americe. Nezvolení chtějí ukrást moc....

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NEJVÍCE DISKUTOVANÝ

Puč zkrachoval: Andrej Babiš zvítězil – a oslnil. Všichni zbrojnoši Kalouskovi, krycí název: prase! Britský agent v čele BIS? Děsy a běsy ČT. Válka policajtů. Imigranti v akci. Kdopak by se AB bál?

Puč zkrachoval: Andrej Babiš zvítězil – a oslnil. Všichni zbrojnoši Kalouskovi, krycí...

REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky