Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ilumináti: „Vábení a klam“. Skryté elity a tajemná „vrchnost“, ukrytá za tajnými spolky. Hlavní cíl: Rozklad křesťanské společnosti

Ilumináti: „Vábení a klam“. Skryté elity a tajemná „vrchnost“, ukrytá za tajnými spolky. Hlavní cíl: Rozklad křesťanské společnosti

22. 3. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud doporučuje knihu, která by neměla chybět v knihovně každého, kdo se zajímá o skryté dějiny našeho světa.

Na trh přichází další kniha Henryho Makowa s natolik závažným obsahem,  že jen těžko lze uvěřit tvrzením v knize uvedeným. Nebyl by to ovšem Makow, kdyby nedokázal mnohé věci podložit a k dalším uvést zdroj. Kniha začíná tím, že kartel centrálních bank, v souladu s dlouhodobým plánem, utváří jak historii, tak kulturu. Členové tohoto kartelu jsou generační satanisté, kabalističtí židé a svobodní zednáři. Jejich cílem je uvést všechny lidi do jejich sekty coby sluhy či otroky.

pp

Čtěte ZDE: Akta Rockefeller – struktura novodobé politické moci: Významné odhalení jednoho z center Nového světového řádu je nyní k dispozici v češtině

Války a lichváři

Hlavním nástrojem kartelů jsou války, které inscenují pro zisk a moc. Kvůli válce a následné obnově vždy zosnují rozsáhlou úvěrovou expanzi. Dluhy jim slouží k našemu zotročení, tak jako posloužily židovským lichvářům, kteří v 19. století vnucovali ukrajinským farmářům vodku a půjčky, aby později konfiskovali jejich farmy.

pp

Dějiny jsou výsledkem této skryté války proti lidstvu. Jestliže přijdeme domů a shledáme jej obrácený naruby a náš majetek je pryč, pomyslíme si: „lupiči“. Nejsou to žádní beránci. „Podle jejich plodů je poznáte.“ (Matouš, 7:20)

Současnost je konečným stvrzením existence Řádu iluminátů. Naši součinnost si ilumináti kupují za naše vlastní peníze. Daří se jim nás podvádět monopolizací myšlení a komunikace. Vzali nám Boha, abychom se nemohli držet svrchovaných duchovních zásad. Přesvědčují nás, že pravda neexistuje a vše je relativní.

Čtěte ZDE: „Lebky a hnáty“ připravují „adepty vládnutí“ nejen v USA. Jsme v rukou absolventů „řádu“ Yaleovy univerzity? Babiš se Sobotkou k nim sice určitě nepatří, ale...

Držet se Boha

Nemusíme na jejich hru přistoupit. Můžeme se držet Boha tak, že budeme vyzdvihovat absolutní pravdu, krásu, spravedlnost, mír, slušnost a lásku. Tyto hodnoty jsou samozřejmě skutečné… jediné skutečné. Jen se podívejte, co nám jejich popírání přineslo. Na fyzický hlad máme potravu. Na žízeň je voda. Nejvíce však hladovíme po duchovních ideálech. A od toho máme Boha.

Lidstvo si musí vybrat mezi proměnou a zábavou. Proměna značí velebení Boha konáním Božího díla. Zábava znamená, že se budeme nadále rozptylovat a vést falešné, nudné a triviální životy. Ďábel dobývá vábením a klamem. A právě těmito prostředky jedna satanská sekta kolonizovala lidstvo, a to nejen fyzicky, ale i mentálně a duchovně. Byli jsme oklamáni tím nejodpornějším způsobem: svedli nás penězi a sexem.

Čtěte ZDE: Satanova doktrína aneb vliv svobodného zednářství na současnou politiku

Ďábelské spiknutí

Všeobecně si „spiknutí“ představujeme jako ohraničené a definovatelné. Ve skutečnosti je náš svět produktem odvěkého ďábelského spiknutí, které dobré obrací ve zlé. Toto spiknutí se zakládá na satanské nenávisti k Bohu a člověku. Původ má v talmudu a kabale. (Judaismus se již dávno obrátil ke Starému zákonu zády a použil ho, a s ním i židy Tóry, jako své falešné hlasatele.)

V Řádu iluminátů se tito satanští židé pojí se svými satanskými nežidovskými kolaboranty a svobodnými zednáři. Nenávidí lidstvo. Tato nenávist se odráží v kolotoči válek, chudoby a krizí, jež nám připadají samozřejmé. V důsledku toho je lidstvo narušené. Od takzvaného „osvícenství“ je západní civilizace založena na lehkomyslném popírání Stvořitele, tedy přirozeného záměru a účelu, jež řídí život každého člověka.

Čtěte ZDE: Radomír Malý: Humanisté nebo satanisté?

Svobodní zednáři a uctívání Lucifera

Ne náhodou se „osvícenství“ datuje zhruba od doby, kdy iluminističtí bankéři v roce 1694 zřídili Anglickou banku, a následně se po Evropě rozšířilo svobodné zednářství. Svobodné zednářství se stalo módní záležitostí šlechty a volnomyšlenkářů, stejně jako přičinlivých mladých mužů toužících po kariéře. Svobodní zednáři své uctívání Lucifera halili do falešných frází, jako „volnost, rovnost, bratrství a tolerance“ všeho, co se protiví zažitému pořádku, a bouřlivé víře v „lidskost“, „rozum“ a „pokrok“.

Podle amerického „velmistra“ Alberta Pikea je zednářská členská základna „globálně mystifikována zavádějícím výkladem věcí.“ Ačkoli se to všeobecně neví, dnešním světem hýbou svobodní zednáři, pod vlivem bankéřů z Řádu iluminátů. Historik Bernard Fay píše: „Svobodní zednáři se stali nejvlivnější společenskou silou civilizovaného světa. Je to však skrytá síla, obtížně zjistitelná a definovatelná. Proto se jí mnozí historikové raději nezabývají a nepřikládají jí patřičnou váhu.“

Bernard Fay popisuje, jak bankéři z řad iluminátů využili svých zednářských loutek ke zřízení USA coby své budoucí základny pro nadvládu nad světem. George Washington, jeho generálové a signatáři Prohlášení nezávislosti byli všichni zednáři. Zednářský mistr Benjamin Franklin získal peníze k financování války od pařížských bankéřů. Viz kapitola „Ilumináti stvořili Spojené státy, aby jim pomohly nastolit Nový světový řád“.

Knihu lze objednat na www.bodyartbook.cz

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Éra technobarbarství: Doba temna je normální stav. Duchovní rámec je zničen. Procitnou křesťané? V rozporu se zákonem zdravého růstu. Světlá místečka. Mrtvě narozené děti

Éra technobarbarství: Doba temna je normální stav. Duchovní rámec je zničen. Procitnou...

Kanibalismus a zabíjení vlastních dětí: Tajemná moudrost pro novou Církev? Konvertoval František k šamanismu? Nová synoda - nová pohroma. K čemu jsou dnes misie? Integrální ekologie namísto spásy

Kanibalismus a zabíjení vlastních dětí: Tajemná moudrost pro novou Církev? Konvertoval...

REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky