Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ilumináti: „Vábení a klam“. Skryté elity a tajemná „vrchnost“, ukrytá za tajnými spolky. Hlavní cíl: Rozklad křesťanské společnosti

Ilumináti: „Vábení a klam“. Skryté elity a tajemná „vrchnost“, ukrytá za tajnými spolky. Hlavní cíl: Rozklad křesťanské společnosti

22. 3. 2014

Tisk článku

Redakce Protiproud doporučuje knihu, která by neměla chybět v knihovně každého, kdo se zajímá o skryté dějiny našeho světa.

Na trh přichází další kniha Henryho Makowa s natolik závažným obsahem,  že jen těžko lze uvěřit tvrzením v knize uvedeným. Nebyl by to ovšem Makow, kdyby nedokázal mnohé věci podložit a k dalším uvést zdroj. Kniha začíná tím, že kartel centrálních bank, v souladu s dlouhodobým plánem, utváří jak historii, tak kulturu. Členové tohoto kartelu jsou generační satanisté, kabalističtí židé a svobodní zednáři. Jejich cílem je uvést všechny lidi do jejich sekty coby sluhy či otroky.

pp

Čtěte ZDE: Akta Rockefeller – struktura novodobé politické moci: Významné odhalení jednoho z center Nového světového řádu je nyní k dispozici v češtině

Války a lichváři

Hlavním nástrojem kartelů jsou války, které inscenují pro zisk a moc. Kvůli válce a následné obnově vždy zosnují rozsáhlou úvěrovou expanzi. Dluhy jim slouží k našemu zotročení, tak jako posloužily židovským lichvářům, kteří v 19. století vnucovali ukrajinským farmářům vodku a půjčky, aby později konfiskovali jejich farmy.

pp

Dějiny jsou výsledkem této skryté války proti lidstvu. Jestliže přijdeme domů a shledáme jej obrácený naruby a náš majetek je pryč, pomyslíme si: „lupiči“. Nejsou to žádní beránci. „Podle jejich plodů je poznáte.“ (Matouš, 7:20)

Současnost je konečným stvrzením existence Řádu iluminátů. Naši součinnost si ilumináti kupují za naše vlastní peníze. Daří se jim nás podvádět monopolizací myšlení a komunikace. Vzali nám Boha, abychom se nemohli držet svrchovaných duchovních zásad. Přesvědčují nás, že pravda neexistuje a vše je relativní.

Čtěte ZDE: „Lebky a hnáty“ připravují „adepty vládnutí“ nejen v USA. Jsme v rukou absolventů „řádu“ Yaleovy univerzity? Babiš se Sobotkou k nim sice určitě nepatří, ale...

Držet se Boha

Nemusíme na jejich hru přistoupit. Můžeme se držet Boha tak, že budeme vyzdvihovat absolutní pravdu, krásu, spravedlnost, mír, slušnost a lásku. Tyto hodnoty jsou samozřejmě skutečné… jediné skutečné. Jen se podívejte, co nám jejich popírání přineslo. Na fyzický hlad máme potravu. Na žízeň je voda. Nejvíce však hladovíme po duchovních ideálech. A od toho máme Boha.

Lidstvo si musí vybrat mezi proměnou a zábavou. Proměna značí velebení Boha konáním Božího díla. Zábava znamená, že se budeme nadále rozptylovat a vést falešné, nudné a triviální životy. Ďábel dobývá vábením a klamem. A právě těmito prostředky jedna satanská sekta kolonizovala lidstvo, a to nejen fyzicky, ale i mentálně a duchovně. Byli jsme oklamáni tím nejodpornějším způsobem: svedli nás penězi a sexem.

Čtěte ZDE: Satanova doktrína aneb vliv svobodného zednářství na současnou politiku

Ďábelské spiknutí

Všeobecně si „spiknutí“ představujeme jako ohraničené a definovatelné. Ve skutečnosti je náš svět produktem odvěkého ďábelského spiknutí, které dobré obrací ve zlé. Toto spiknutí se zakládá na satanské nenávisti k Bohu a člověku. Původ má v talmudu a kabale. (Judaismus se již dávno obrátil ke Starému zákonu zády a použil ho, a s ním i židy Tóry, jako své falešné hlasatele.)

V Řádu iluminátů se tito satanští židé pojí se svými satanskými nežidovskými kolaboranty a svobodnými zednáři. Nenávidí lidstvo. Tato nenávist se odráží v kolotoči válek, chudoby a krizí, jež nám připadají samozřejmé. V důsledku toho je lidstvo narušené. Od takzvaného „osvícenství“ je západní civilizace založena na lehkomyslném popírání Stvořitele, tedy přirozeného záměru a účelu, jež řídí život každého člověka.

Čtěte ZDE: Radomír Malý: Humanisté nebo satanisté?

Svobodní zednáři a uctívání Lucifera

Ne náhodou se „osvícenství“ datuje zhruba od doby, kdy iluminističtí bankéři v roce 1694 zřídili Anglickou banku, a následně se po Evropě rozšířilo svobodné zednářství. Svobodné zednářství se stalo módní záležitostí šlechty a volnomyšlenkářů, stejně jako přičinlivých mladých mužů toužících po kariéře. Svobodní zednáři své uctívání Lucifera halili do falešných frází, jako „volnost, rovnost, bratrství a tolerance“ všeho, co se protiví zažitému pořádku, a bouřlivé víře v „lidskost“, „rozum“ a „pokrok“.

Podle amerického „velmistra“ Alberta Pikea je zednářská členská základna „globálně mystifikována zavádějícím výkladem věcí.“ Ačkoli se to všeobecně neví, dnešním světem hýbou svobodní zednáři, pod vlivem bankéřů z Řádu iluminátů. Historik Bernard Fay píše: „Svobodní zednáři se stali nejvlivnější společenskou silou civilizovaného světa. Je to však skrytá síla, obtížně zjistitelná a definovatelná. Proto se jí mnozí historikové raději nezabývají a nepřikládají jí patřičnou váhu.“

Bernard Fay popisuje, jak bankéři z řad iluminátů využili svých zednářských loutek ke zřízení USA coby své budoucí základny pro nadvládu nad světem. George Washington, jeho generálové a signatáři Prohlášení nezávislosti byli všichni zednáři. Zednářský mistr Benjamin Franklin získal peníze k financování války od pařížských bankéřů. Viz kapitola „Ilumináti stvořili Spojené státy, aby jim pomohly nastolit Nový světový řád“.

Knihu lze objednat na www.bodyartbook.cz

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Dílo zkázy pokračuje: Amazonská pohroma se blíží. Boží dopuštění? Na programu je odstoupení od víry. František se činí beze strachu. Ani umírnění a poslušní to již nemohou vydržet. Dopis schválený nebesy

Dílo zkázy pokračuje: Amazonská pohroma se blíží. Boží dopuštění? Na programu je odstoupení...

OSN: Výbor pro legalizaci mučení. &quote;Regulace&quote; odmítání potratů pro charakterní lékaře. Kam až zajde satanská logika? Perverze Božích odpůrců. Je prý skvělé trhat děti na kusy a upalovat je. Pohanství v rauši

OSN: Výbor pro legalizaci mučení. "Regulace" odmítání potratů pro charakterní lékaře....

REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky