Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Bílá sobota: Slyšíte to ticho? Spasitel sestoupil do podsvětí. Rozhovor s praotcem Adamem a pramátí Evou probíhá právě dnes. Proč se Bůh stal synem člověka? Hrot kopí byl určen nám. Vstaňme a pojďme odtud!

Bílá sobota: Slyšíte to ticho? Spasitel sestoupil do podsvětí. Rozhovor s praotcem Adamem a pramátí Evou probíhá právě dnes. Proč se Bůh stal synem člověka? Hrot kopí byl určen nám. Vstaňme a pojďme odtud!

15. 4. 2017

Tisk článku

Epifanius ze Salaminy nechává přes propast šestnácti století znít slova svého kázání na Bílou sobotu, jejíž smysl - z hlediska plánu Spásy zcela zásadní - je manipulacemi Nepřítele pro mnoho lidí zapomenut

Co se to děje? Dnes je na zemi veliké ticho. Veliké ticho a pak samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a utichla, protože vtělený Bůh usnul a probudil ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a zatřásl podsvětím.

 

Jistě jde nejprve vyhledat prarodiče jako ztracenou ovci. Chce navštívit ty, kdo vězí úplně ve tmě a ve stínu smrti. Uvězněného Adama a spolu s ním uvězněnou Evu jde zbavit bolestí Bůh a jeho Syn.

Pán k nim vešel s vítěznými zbraněmi kříže. Jakmile ho praotec Adam spatřil, žasne a bije se v prsa a na všechny volá: „Pán můj se všemi!" Kristus odpovídá Adamovi: „I s tebou." Vezme ho za ruku a pozvedá ho: "Probuď se, který spíš, vstaň z mrtvých, a osvítí tě Kristus."

Vstaňte!

"Já jsem tvůj Bůh, jenž se pro tebe stal tvým synem: pro tebe a pro ty, kteří mají z tebe vzejít; a nyní říkám a svou mocí poroučím těm, kdo byli spoutáni: Vyjděte ven! A těm, kdo byli v temnotách: Buďte osvíceni! A spícím: Vstaňte!

Tobě přikazuji: Probuď se, který spíš! Nestvořil jsem tě proto, abys byl stále spoután v podsvětí. Vstaň z mrtvých! Já jsem život pro mrtvé! Vstaň, dílo mých rukou! Vstaň, vždyť jsi můj obraz stvořený k mé podobě. Vstaň, pojďme odtud! Vždyť ty ve mně a já v tobě, jsme jedinou a nerozlučnou osobou.

Pro tebe jsem se já, tvůj Bůh, stal tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, vzal na sebe tvou podobu služebníka. Pro tebe já, jenž jsem výše než nebesa, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověka, jsem byl jako člověk bez pomoci, jenž leží v hrobě mezi mrtvými. Pro tebe jsem vyšel ze zahrady a vydán Židům a v zahradě ukřižován."

Čtěte ZDE: Velikonoční tajemství prázdného hrobu: Ze smrti do života. Nikdo nebude mít výmluvu. Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná jest naše víra! Radost, o které nemá svět tušení

Potupen a oslaven

"Podívej se na mou poplivanou tvář! To pro tebe, abych ti vrátil dřívější život. Pohleď na mé zpolíčkované tváře! To proto, abych tvou znetvořenou podobu obnovil podle svého obrazu.

Podívej se na má zbičovaná záda! To proto, abych sňal břemeno tvých hříchů, jež tížilo tvou šíji. Pohleď na mé ruce dobře přibité ke dřevu! To pro tebe, jenž jsi kdysi nešťastně svou ruku natáhl ke dřevu stromu.

Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, jenž jsi usnul v ráji, aby z tvého boku vyšla Eva. Můj bok uzdravil bolest v tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.

Vstaň a pojďme odtud! Nepřítel tě vyhnal z ráje. Já tě postavím už ne do ráje, ale na trůn v nebi. On tě vyhnal od stromu života, který byl předobrazem. Já však, život sám, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě chránili jako služebníci; chci, aby tě cherubové měli kvůli Bohu v úctě.

Trůn s cheruby je uchystaný, nosiči čekají připraveni, svatební komnata je vystrojena, jídla připravena, věčné stánky a příbytky vyzdobeny, bohaté poklady otevřeny a už od věků je přichystáno nebeské království."

Zdroj.


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Dvojznačné svátky: Úspěch odvěkého nepřítele ve staré Praze. Oslavujeme teror? Lidská pýcha dosadila za Boha omezený rozum. Máme dávnou tradici intelektuální zkázy. I Luther pozdě litoval. Nebezpečí zasněžených hor

Dvojznačné svátky: Úspěch odvěkého nepřítele ve staré Praze. Oslavujeme teror? Lidská...

Cyril a Metoděj: Jak padala opona pohanských přeludů. Nenápadné lži moderních katolíků. Největší proměna našeho národa. Negramotní a vlažní? Život, dílo, smrt a dědictví otců

Cyril a Metoděj: Jak padala opona pohanských přeludů. Nenápadné lži moderních katolíků....

NEJČTENĚJŠÍ

Éra běsnícího lepšodavu: Geniální plán nebo zhroucení společnosti? Historicky unikátní situace. Trestáni všichni kromě zločinců. Nikdo si není jistý. Přímý přenos kolapsu Západu. Proč je dobře, že je tak rychlý?

Éra běsnícího lepšodavu: Geniální plán nebo zhroucení společnosti? Historicky unikátní...

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky