Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Bedřich Moldán a spol. využívají povodní a zase straší. Přinášíme nové informace o nebezpečí zelených teroristů pro naši planetu
Popisek: Zelené hyeny | Autor: Ondřej Höppner

Bedřich Moldán a spol. využívají povodní a zase straší. Přinášíme nové informace o nebezpečí zelených teroristů pro naši planetu

5. 6. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud Klimatičtí obchodníci se strachem se neštítí využívat i záplav ke svým politickým cílům a manipulacím. Skuteční vědci a ochránci životního prostředí naopak jásají: Koncentrace kysličníku uhličitého konečně mírně stoupá!

Včera jsme psali o snaze médií a některých politiků urvat ze záplav politické body. Stejný hyenismus předvádějí však někteří zelení propagandisté. Ohřívají vychladlou polévku „globálního oteplování v důsledku civilizační produkce kysličníku uhličitého“ jako jedné z příčin opakujících se povodní.

Dnes už sice raději hovoří o „klimatické změně“, protože je jasné, že žádné globální oteplování v důsledku lidské činnosti se nekoná. Většina veřejnosti to však neví. Klimatická změna je pro pokračování manipulace dobrý termín. Ta totiž byla je a bude vždy. Počasí s klimatem a jeho neustálými pozvolnými proměnami téměř nesouvisí.

pp

                                                        Bedřich Moldan

Ví to jistě i Bedřich Moldan, někdejší docela slušný ministr životního prostředí. Přesto se neštítil napsat do Mladé fronty Dnes propagandistický článek o údajných příčinách problémů s počasím, jimž v poslední dekádě občas čelíme.  

Využívaje strachu mnohých neinformovaných a zmanipulovaných, kteří podlehli propagandě o nebezpečném plynu, který nás pohřbí, pokud neodevzdáme své peníze slunečním baronům a dalším klimatickým „kmotrům“, lže opět až se mu práší od úst. Koncentrace kysličníku uhličitého prý opět nebezpečně stoupá. Tají ledovce atd.

Většina lidí vůbec netuší, k jakému skutečnému nebezpečí nás tito „krysaři“ zelené ideologie vedou. Velmi doporučujeme dočíst následující řádky až do konce. Je to jako byste se ověsili výkonnými zbraněmi, které vás mohou před zelenými hordami ochránit. A mystifikace, cynicky spouštěné v emocionálně vypjaté chvíli, v klidu „odstřelit“.

Mike Adams, známý americký vydavatel NaturalNews.com a Health Ranger, ve svém článku informuje o zásadních, mediálně tajených vědeckých faktech:

pp

Rostliny se začínají dusit!

Díky Bohu, že koncentrace CO2 v naší atmosféře konečně alespoň mírně stoupá, a přináší tolik potřebný kysličník uhličitý rostlinám a lesům celého světa, které po něm přímo hladověly. Akutní nedostatek CO2 v atmosféře je jedním z nejhorších omezení pro život rostlin na naší planetě. Současné množství 400 mikrogramů na kilogram (ppm) je totiž v podstatě kritické – koncentrace kysličníku uhličitého je tak nízká, že rostlinstvo na Zemi už sotva dýchá.

Tři základní skutečnosti na úvod

Za prvé:

Nejsem podporovatelem uhelného ani ropného průmyslu, naopak je považuji za nejhorší znečišťovatele planety – z mnoha důvodů, které s CO2 nemají nic společného. Ukazuje se totiž, že všechno uhlí a ropa, které se na světě spalují, ovlivňuje koncentraci CO2  jen nepatrně, zejména ve srovnání s množstvím CO2 , které produkují mořští živočichové.

Můj zájem o CO2 jakožto základní živině pro rostliny není proto v žádném smyslu podporou uhelného a ropného průmyslu. Moje dlouhodobé aktivity proti společnostem, které mají v tomto oboru monopolní postavení, jsou dobře známé a naprosto solidní.

Za druhé:

CO2  je skutečně základní živinou pro rostliny. Přes všechny idiotské názory lidí, kteří si nechali Al Gorem a jemu podobnými propagandisty vymýt mozky a věří jakési pseudovědecké mytologii, opakuji: Vyšší koncentrace CO2 je základním předpokladem pro růst rostlin a umožní naší planetě, aby se znovu zazelenala!

Pokud někdo s tímto tvrzením nesouhlasí, znamená to, že je prostě neinformovaný, nebo má vymytý mozek, nebo neví vůbec nic o botanice. Takto mediálně zmanipulovaných lidí je dnes bohužel většina. Současné vědecké poznatky jsou však jednoznačné. Ukazují, že zvyšování koncentrace CO2  je ve skutečnosti  nezbytné, chceme-li přežít. A omezování jeho produkce je tedy zločin.

Za třetí:

Současná koncentrace CO2 v zemské atmosféře je 400 ppm. Jen pro srovnání: kyslíku je v atmosféře 210 000 ppm. Když vydechujete, váš dech obsahuje 40 000 ppm CO2 a pokud něco víte o první pomoci, pak je vám známo, že vydechování této koncentrace to dýchacího ústrojí jiné osoby (dýchání z úst do úst) je cestou k záchraně života.

V bytech, ve školách a kancelářích dosahují koncentrace CO2 běžně 3000 ppm. OSHA (Federální agentura kontrolující bezpečnost práce a zdraví na pracovišti) dovoluje svým chráněncům pracovat při koncentracích kolem 5000 ppm CO2. Protože, zopakujme si to pro pořádek ještě jednou, například kyslík je ve vzduchu přítomen v množství 210 000 ppm, takže množství CO2 značně převyšuje.

Všechny ty řeči o tom, že kysličník uhličitý ohrožuje celou planetu při koncentraci pouhých 400 ppm – to znamená méně než půl promile – jsou už z tohoto jednoduchého příkladu zjevně naprostý nesmysl. Je to jen pseudovědecký obchod se strachem.

 pp

Probuďme se z propagandistických lží

Všechno, co nám v posledních desetiletích vtloukali zelení lobbisté a propagandisté do hlav o kysličníku uhličitém, je naprostá lež. Je načase přestat věřit téhle lži a probudit se – zjistit, jak je to doopravdy. A co je nejdůležitější – přestaňte prosím věřit monstróznímu podvodu s CO2 a takzvaným globálním oteplováním.

Ano, koncentrace CO2 stoupá. Jednak to ale z větší části způsobují sluneční, nikoli lidské aktivity, především však: Stoupající koncentrace ve skutečnosti prospívá lesům a rostlinám všude na světě. Ti, kteří chtějí kysličník uhličitý v atmosféře snižovat, nás chtějí vyhladovět.

Jde o peníze z kapes daňových poplatníků

Také jsem kdysi věřil v podvod s CO2 – dokud jsem nezačal studovat fyziologii a hydroponické pěstování rostlin. Tehdy jsem zjistil, že koncentrace CO2 v atmosféře jsou z hlediska biologie rostlin a zalesňování ve skutečnosti dramaticky nízké – nemluvě o tom, že na takzvaném globálním oteplování se prakticky nepodílejí.

Nesmíme se nechat dál vodit za nos Al Gorem a jemu podobným byznysmenům s našimi penězi, kterým se podařilo přesvědčit strašnou spoustu lidí, že i jejich dech je to, co nejvíc škodí této planetě, a proto musí být regulován a zdaněn. Podvod s CO2 není nic jiného než globální plán na zavedení dalších daní, prosazovaný lidmi, kteří doufají, že zbohatnou z našeho kolektivního pocitu viny – viny za problém, který je zcela vymyšlený a fiktivní.

Kysličníku uhličitého není příliš, ale spíš kriticky málo

V průběhu historie naší planety byly koncentrace atmosférického CO2 mnohem, mnohem vyšší, což přivodilo dlouhé éry bujných dešťových pralesů, rychlý růst rostlinstva a mnohem větší biodiverzitu, než jaké jsme svědky dnes.

Například před 525 milióny let dosahovala koncentrace CO2 v atmosféře Země celých 7 000 ppm (proti dnešním 400) – a planeta ani náhodou neumírala, jak se nám snaží namluvit obchodníci se strachem. Právě naopak – bylo to období nejbujnějšího růstu a největší biodiverzity v dějinách naší planety.

Následující tabulka jasně ukazuje, že koncentrace CO2 je jedna z nejnižších v měřitelné historii naší planety:

pp

Kysličník uhličitý je pro nás požehnáním

Alarmisté a podvodníci hlásají, že překročí-li koncentrace CO2 hodnotu 400 ppm, lidstvo dozajista zahyne. O čem se ale kupodivu nezmiňují, že stoupající koncentrace CO2 ve skutečnosti spustily „globální zazelenání“ včetně zrychleného znovuzalesňování. Způsobily to, že i v suchých, neplodných oblastech se začínají objevovat rostliny. Kdo o tomto zásadním faktu kde informuje?

Nedávno uveřejněná studie ve váženém Geophysical Research Letters (Listech pro geofyzikální výzkum), dokládá, že 14% zvýšení množství CO2 v atmosféře způsobilo 5 – 10% nárůst zeleně a celkový nárůst plochy pokryté rostlinstvem o 11%. Podle této studie výživa dodaná kysličníkem uhličitým způsobila rozšíření zeleného porostu v oblastech s velmi teplým a suchým podnebím.

Hovoří o COjako o „hnojivu“, požehnání, které způsobuje „fertilizační efekt“. CO2 podle této i dalších studií totiž není něco, co naši planetu znečišťuje, je to naše základní ŽIVINA!

Mimochodem

Naše tělo se skládá z 18% z uhlíku z 65% z kyslíku. Teď musím předejít tomu, aby nějaký facebookový trotl nezačal vykřikovat: „To není pravda! Naše tělo je ze 75% voda!“ tím, že řeknu dopředu, že voda neboli H2O je složena z vodíku a kyslíku. Vodík má tak nízkou atomovou váhu, že z celkové tělesné hmotnosti činí pouhých 10%. Jenomže poučovat facebookové trotly o vědeckých faktech je asi jako snažit se naučit prase programovat v javascriptu.

V celkovém souhrnu jsme z 83% vyrobeni z téhož materiálu jako CO2, jen s jiným molekulárním uspořádáním. COse samozřejmě neustále přeformovává a recykluje prostřednictvím planetárního ekosystému.

Biologická aktivita oceánů sama o sobě produkuje 90 miliard tun CO2 ročně. Proti tomu, co vyrobí člověk - asi 6 miliard tun – největší „znečišťovatel planety. Pokud by COzpůsoboval globální oteplování a v důsledku toho „globální smrt“, už bychom dávno byli mrtví!

Mořské rostlinstvo a kysličník uhličitý

Nejsou to jen suchozemské rostliny, kdo hladoví po CO2 . Mořské rostlinstvo také potřebuje víc CO2  a většina druhů mořských rostlin se objevila v době, kdy koncentrace CO2 byly mnohem vyšší než dnes.

Čím vyšší jsou koncentrace CO2 v atmosféře, tím víc CO2 se absorbuje v mořské vodě, což umožňuje mořským rostlinám, aby vzkvétaly. Kromě jiného je také zásadně důležitý pro růst korálových útesů.

Moment! Copak nám nevtloukali do hlav, že CO2 ničí korálové útesy? Také jsem si to kdysi myslel, protože jsem dostatečně důkladně nezkoumal fakta. Ale když se tímhle tématem začnete zabývat, brzy zjistíte celý ten podvod. Korálové útesy z velké části ničí toxický chemický odpad lidských aktivit, nikoli CO2.

Nedejte se zmást lhaním

COje hlavní živina, které je zapotřebí k podpoře růstu téměř všech rostlin, a právě teď je atmosféra ve stavu deficitu kysličníku uhličitého. Přesně to je také důvodem, proč zemědělci pumpují do svých skleníků CO2, aby zvýšili produkci.

Slabomyslné plány na „snížení koncentrace CO2 v atmosféře“způsobí umělé snížení této zásadně důležité živiny, což bude mít za následek masové vymírání rostlinstva a řídnutí lesů a snížení výroby potravin. A tím zvýšení jejich ceny. Nejde právě o to?

Izolace kysličníku uhličitého znamená doslova vyhladovění rostlin, útok na samu matku přírodu. Nevěřte žádným nesmyslům, které se vám snaží namluvit alarmisté typu Al Gora. Chtějí vám prodat nejdražší vymyšlenou story v dějinách. Je o tom, jak „COzničí svět“ a celou civilizaci, pokud nezabráníme zvyšování jeho koncentrace.

Opak je pravdou: Současné kriticky malé množství CO2 – pouhých 400 ppm – je sotva tolik, aby se rostliny ještě udržely naživu.

Máte-li zájem, můžete se dozvědět víc na:

Naturalnews

pp


REKLAMA

Tagy článku

Doporučujeme

Moudrost žen, šílenství feministek: Vezmou nám i pohádky? Prvotní hřích mužským spiknutím. Proč jsme nuceni předstírat hloupost a slepotu? Světice, ďáblice a první teoložka. Čeho se feministky bojí nejvíce?

Moudrost žen, šílenství feministek: Vezmou nám i pohádky? Prvotní hřích mužským spiknutím....

Duhová nákaza našich zemí: Odvahu a šlechetnost odnesl čas. Proč se stali křesťané zbabělými? Co je a co není tolerance. Nauka odsouzená k zániku. Nové celosvětové hnutí? V čem je zhouba všech a v čem velká naděje

Duhová nákaza našich zemí: Odvahu a šlechetnost odnesl čas. Proč se stali křesťané zbabělými?...

NEJČTENĚJŠÍ

Milion chvilek: Spojeni v nenávisti. Již pozítří si lepšolidé vyšlápnou na Hrad. Převezme to Svěrák, Hašek, či Hutka? Co neumoří ani osla. Naše skutečné problémy zůstávají stranou. Extra veřejnoprávní masáž v ceně poplatku

Milion chvilek: Spojeni v nenávisti. Již pozítří si lepšolidé vyšlápnou na Hrad. Převezme...

REKLAMA
REKLAMA
Facebook Protiproud.cz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky